MANGFOLD: – Når verdensrammens verktøy er overrepresentert av én gruppe reflekterer den ikke virkeligheten i tilstrekkelig grad, skriver Fagervold.
MANGFOLD: – Når verdensrammens verktøy er overrepresentert av én gruppe reflekterer den ikke virkeligheten i tilstrekkelig grad, skriver Fagervold.Foto: Privat

Avko­lo­ni­se­rings­de­batten raser fortsatt: –⁠ Univer­si­tetet styrkes av å utfordres

–⁠ Problemet med kritikerne av avkoloniseringsfanatikere er at de ikke forstår debattens rotfeste. Det er ingen som skal rive ned den hvite herremanns intellektuelle institusjon, det er et ønske om å oppgradere den litt, skriver Ida Fagervold, studentpraktikant.

En utfordring ved krefter innad i de etablerte kunnskapsinstitusjonene er at de ikke ønsker at kunnskapssystemene som helhet skal utfordres.

Bakgrunn: –⁠ Avkoloniseringsfanatikerne er en destruktiv gruppe

Det er uklart hva Gaute Kandal Hoel forsøker å fremheve ved universitetets eksistens som er så fremmed fra hva «avkoloniseringsfanatikerne» ønsker å diskutere. Universitetet som institusjon er mangfoldig, og skal vise mangfold. Universitetssystemet skal være en rugekasse der kunnskap produseres, og er et system som vokser og styrkes av å utfordres og debatteres.

Avkolonisering har flere kritikere: –⁠ Vi vil være en tydelig stemme mot avkolonisering

Med samfunnsvitenskapelig bakgrunn er det særdeles underlig at Hoel hevder «at noe må kunne bevises empirisk for å kunne regnes som fakta». Rigide kunnskapssystemer med naturlover som gitte sannheter er utenfor samfunnsvitenskapelig sjargong. Tradisjonell kunnskap og opplevd erfaring er en del av den historiske bakgrunnen og byggesteinene disse vitenskapene baseres på.

Kunnskapssystemer som tradisjonelt ikke har blitt nedtegnet som sannheter bringer likevel verdifulle perspektiver inn i akademia

Utenom å være kunnskapsprodusent skal universitetet gi studentene ferdigheter til å tenke kritisk om etablerte sannheter ved hjelp av tilgjengelig verktøy. Hvilke verktøy som da presenteres som legitime legger til grunn rammeverk man utforsker verden med. Når verdensrammens verktøy er overrepresentert av én gruppe reflekterer den ikke virkeligheten i tilstrekkelig grad.

Debatten splitter akademia: –⁠ Som å diskutere guds eksistens på et katolsk seminar

Idémangfold betyr ikke representativt mangfold. Det er menneskene bak som skaper representativitet – på tvers av geografi, kjønn og generasjoner. Det handler ikke om mangfold for mangfolds del, men for å forstå at verden sees gjennom ulike perspektiver med bakgrunn i ulike identitetsmarkører. Kunnskapssystemer som tradisjonelt ikke har blitt nedtegnet som sannheter bringer likevel verdifulle perspektiver inn i akademia.

For avkolonisering: –⁠ Nei til flere døde, hvite menn

Det er sentralt i kritisk debatt om etablert kunnskap, å se på avsenderen. Hvem produserer kunnskapen, hvem blir den produsert for og med hvilket formål? Tankegodset er akademikerens forskningsidentitet og forskerens bakgrunn og identitet vil sette noen premisser for hvilke synspunkt som fremheves. Pensum som reflekterer diversiteten i identitet og bakgrunn er derfor sentralt for å få en representativ pensumliste.

Forsker: –⁠ Avkolonisering av akademia skaper mangfold

Ingen hevder at pensumlistens innhold i seg selv er feil eller at sentrale europeiske tenkere og forskere skal tas ut av pensum – de skal suppleres for å skape bredde i akademia. Kunnskapsproduksjon har ikke vært forbeholdt vesten, men læring som har blitt etablert som legitime kunnskapssystemer har det. Problemet med kritikerne av avkoloniseringsfanatikere er at de ikke forstår debattens rotfeste. Det er ingen som skal rive ned den hvite herremanns intellektuelle institusjon, det er et ønske om å oppgradere den litt.