INVESTERING I EGEN FREMTID: – Vi lever i et kunnskapsbasert samfunn, med stadig økende krav til rask omstilling og kompetanseheving, skriver Hatletveit.
INVESTERING I EGEN FREMTID: – Vi lever i et kunnskapsbasert samfunn, med stadig økende krav til rask omstilling og kompetanseheving, skriver Hatletveit.

Pensjons­spa­ring: – Å studere er en inves­te­ring i seg selv

–⁠ Det er altså ikke slik at dagens studenter er samfunnets pensjonstapere, snarere tvert i mot. De med høyere utdanning har høyere inntekter, lever lengre, er friskere, og har betydelig høyere pensjon enn dem uten utdanning, skriver Joakim Solheim Hatletveit, medlem i Arbeidsutvalget i Høyres studenter.

Leder av Sosialistisk ungdom, Andreas Sjalg Unneland, foreslo nylig, i et innlegg i Universitas, å innføre pensjonspoeng for studier.

Bakgrunn: Leder av Sosialistisk ungdom: –⁠ Studenter er pensjonstapere

Bakgrunnen for forslaget er Unnelands mening om at dagens studenter er pensjonstapere, og at dagens studenter vil straffes når de er gamle fordi de velger å studere. Dette er helt feil, og tiltaket treffer ikke de gruppene som trenger det mest.

Vi lever i et kunnskapsbasert samfunn, med stadig økende krav til rask omstilling og kompetanseheving. En naturlig konsekvens av dette er at stadig flere tar lenger, og høyere utdanning. Studiepoeng er på denne måten en god investering i egen fremtid. Ved å kvalifisere seg til en god plass i arbeidslivet gjennom studier, vil man naturlig også sikre seg en god pensjon for fremtiden. Det er altså ikke slik at dagens studenter er samfunnets pensjonstapere, snarere tvert i mot. De med høyere utdanning har høyere inntekter, lever lengre, er friskere, og har betydelig høyere pensjon enn dem uten utdanning.

Unneland bør isteden vende blikket mot de gruppene i samfunnet som faktisk har betydelig lavere pensjon, nemlig dem som står med begge føttene utenfor både utdanningsløpet og arbeidslivet. Dette gjelder alt fra nyankomne innvandrere til personer med hull i CV-en. For å fange opp disse gruppene har regjeringen iverksatt både integreringsreform og inkluderingsdugnad. Nøkkelen til å unngå pensjonstapere er gjennom å hindre utenforskap, ikke ved å gi studenter pensjonspoeng.

Abdoollah har fått avslag på over 60 jobb­søk­nader: –⁠ Dømmer meg ut fra navnet mitt

Mange studenter har dessuten en betalt deltidsjobb ved siden av studiene. For dem som jobber over 20 prosent, utløses tvungen pensjonssparing. For dem som jobber en mindre brøk, er frivillig pensjonssparing en valgfri mulighet. Arbeidserfaringen man får gjennom disse jobbene er en av de mest verdifulle opplevelsene en student kan tilegne seg, da studenten selv skal delta i arbeidslivet etter endt utdanning.

Høyres studenter ønsker et sterkere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Men dagens system ser dessverre ikke verdien av aktiv arbeidsdeltagelse under studietiden. I dag er det slik at studenter bare kan tjene inntil 177.257 kroner i løpet av året for å beholde fullt stipend. Jobber du for mer enn dette, vil det bli redusert. Vi har dermed et system som straffer dem som jobber hardt ved siden av studiene.

Høyres studenter oppfordrer derfor Sosialistisk ungdom til å heller bli med på tiltak som vil øke formues- og inntektsgrensen for studenter. På denne måten vil man kunne jobbe etter individuelt behov ved siden av studiene, som igjen gir mulighet til god pensjonsopptjening, også mens man er student.

Les også: Regjeringen har rett: –⁠ Det skal lønne seg å studere