Tann­lege­stu­denter mener de sendte varsel – ledelsen er uenig

Et urovekkende brev ble sendt til en av de ansatte ved Det odontologiske fakultet våren 2018. Der stoppet det opp.

Våren 2018 satt en gruppe tannlegestudenter seg ned for å skrive et brev til de ansatte om ubehagelige episoder på Det odontologiske fakultet, også kjent som Tannlegehøyskolen. Universitas har ikke fått tilgang på brevet, men flere studenter fra kullet bekrefter at brevet eksisterer, at det ble sendt og at de har bidratt til innholdet. Brevet studentene skrev, fant verken veien til ledelsen eller ble journalført.

–⁠ Kullet mitt leverte inn et tre sider langt brev hvor alle fikk fortalt om ubehagelige opplevelser om trakassering, rasisme og mobbing på fakultetet. Det ble levert til – og laget på – forespørsel fra ledelsen, sier «Ida», som tilhører kullet. Hun er en av flere studenter som reagerte etter at Universitas i starten av november omtalte et varsel som var sendt til Kunnskapsdepartementet.

–⁠ Vi har fellesmøter og individuell evaluering en gang i semesteret, men de man ønsker å melde fra om er ofte til stede. Det gjør det vanskelig for studenter å stå frem.

Varsling på Tann­lege­høy­skolen: Rasisme, baksnak­king, tryne­faktor og psykisk press

Innfører ny forelesning

Jan Eirik Ellingsen, instituttleder for klinisk odontologi, forteller at et av tiltakene som er iverksatt etter Universitas' dekning er gjeninnføringen av en forelesning for sjette semesters studenter: «Introduksjon til klinisk hverdag».

–⁠ Det vil forberede studentene på hva som venter dem i klinikkundervisningen. Dette tiltaket er et tillegg til møter og seminarer for klinikkpersonale og lærere, sier Ellingsen.

Så mange beskriver studiene som den beste tiden av livet, men ingen tannleger jeg kjenner sier det

Tannlege

Universitas har vært i kontakt med en rekke nåværende og tidligere studenter ved Tannlegehøyskolen. En av dem er en praktiserende tannlege, som tok utdannelsen ved Universitetet i Oslo. Tannlegen har ikke tro på tiltakene til ledelsen.

–⁠ Nei, det vil ikke hjelpe å forberede studentene når det ikke er de som er problemet. Skal de forberede studentene på en hverdag med trakassering, diskriminering og mobbing? Det er instruktørene som bør bli bedre forberedt når det gjelder pedagogisk tilnærming.

Reagerer sterkt på varslene ved Tann­lege­høy­skolen

–⁠ Tok det opp med ansatte

–⁠ Jeg hadde aldri valgt det samme studiet igjen. Så mange beskriver studiene som den beste tiden av livet, men ingen tannleger jeg kjenner sier det. Ingen anbefaler å begynne på Det odontologiske fakultet i Oslo. Jeg føler at jeg fikk en solid utdannelse, men veien var veldig tøff, sier tannlegen.

Tannlegen er også blant de som har tatt kontakt med Universitas etter de siste ukenes saker. I starten av november skrev Astrid Bjørkeng, kommunikasjonsrådgiver ved Tannlegehøyskolen, følgende til Universitas:

«Det er overraskende at forholdene verken er varslet om til fakultetet eller kommunisert i regelmessige møter mellom instituttleder og studentrepresentanter, når de møtes en time hver måned og snakker om studentenes studier og hverdag».

Dette reagerer tannlegen på.

–⁠ Det er ikke riktig at fakultetet ikke har visst om disse problemene. Vi tok det opp med ansatte flere ganger, selv om vi aldri skrev noen formell skriftlig klage. Tannlegehøyskolen har slitt med en ukultur i mange år.

Flere av studentene Universitas har vært i kontakt med vektlegger at disse påstandene kun gjelder noen instruktører.

«Maren» (24) varslet om trakassering: Ble bedt om å bytte klasse

–⁠ Ikke et varsel

Jan Eirik Ellingsen forteller at kommunikasjonsrådgiveren refererte til bekymringmeldingen som ble sendt til Kunnskapsdepartementet denne høsten, når det ble hevdet at forholdene ikke hadde blitt varslet om til fakultetet.

–⁠ Vi har ikke mottatt noe brev fra studentene våren 2018. En av lektorene våre har god kommunikasjon med studentene og han ba en av studentene samle inn klinikkepisoder de synes var ubehagelige, etter at han hadde hørt studentene snakke om dette. Dette arket ble dermed gitt til ham, ble tatt hånd om og forsøkt ryddet opp i.

Det odontologiske fakultet har slitt med en ukultur i mange år

Tannlege

–⁠ Studentene vi har pratet med ønsket at dette brevet skulle nå den rette instansen, men det stanset opp hos lektoren. Hva tenker du om det?

–⁠ Dette har vært kommunikasjon mellom lektoren og de studentene det gjelder – og er en del av den daglige tette kommunikasjonen med studentene og ikke et varsel. Innholdet ble formidlet til meg og det er tatt hånd om. Jeg hadde et møte med studentrepresentantene til de aktuelle kullene vedrørende dette.

Professor advarer mot maktmisbruk i akademia: En kollega fikk så knallhard tilbakemelding at hun ville bli hundefrisør

Gnisninger på klinikken

Problemene studentene forteller om har i hovedsak foregått i klinikken på Tannlegehøyskolen. Ellingsen vektlegger at klinisk undervisning er en situasjon hvor instruktør, student og pasient er tett på hverandre og at det fort kan bli stressende.

–⁠ I en slik undervisningssituasjon vil det kunne oppstå situasjoner som kan oppfattes som gnisninger.

–⁠ Hva mener du med gnisninger?

–⁠ Når instruktører og studenter jobber så tett som de gjør her er det sjanse for at man sier noe som uheldig. Det vi gjør er å tilrettelegge forholdene slik at sjansen for slike gnisninger er så liten som mulig, men vi kan aldri garantere at det aldri vil skje. Vi kjører nå en prosess hvor vi prater med instruktørene om dette, sier Ellingsen.

UiO brukte ti måneder på å konfron­tere ansatt med varsel om seksuell trakas­se­ring: –⁠ Helt hårreisende

Innkalt til møte

I etterkant av Universitas' første artikkel holdt ledelsen et møte med studentrepresentantene, noe de til vanlig har en gang i måneden.

–⁠ Jeg vil si det er høyt under taket på disse møtene, men de siste ukene har det kommer frem nye påstander anonymt. Kommunikasjonen har dermed åpenbart ikke vært god nok. Sånn skal det ikke være, og fokuset vårt er å endre kommunikasjonsformen, sier instituttleder Ellingsen.

–⁠ Har fakultetet vært klar over problemer som utskjelling, mobbing og rasistiske holdninger som studentene beskriver?

–⁠ Vi har en kontinuerlig kommunikasjon med studentene, og om en student refererer til hendelser i samtale, så ser vi ikke på det som et varsel. Noe av informasjonen i varselet til Kunnskapsdepartementet har vi hørt om tidligere gjennom studenter. Det gjelder mest det som går på at man snakker om studenter, mens det er andre til stede – og det har vi prøvd å ta tak i.

–⁠ Hva tenker du om at studenter mener at det er vanskelig å si ifra om ubehagelige episoder de opplever på fakultetet?

–⁠ Det er noe av det tristeste jeg leste i artikkelen. Det er åpenbart at studentene er bekymret for at det skal få negativ tilbakevirkning hvis de sier ifra, enten karakter- eller jobbmessig. Jeg har sagt ifra klart og tydelig til studentene at det ikke er tilfelle.