Ligget i kortene: Rektor ved Norges Dansehøyskole, Ann Kristin Norum, mener ikke lovendringen burde komme som et sjokk på høyskolene.
Ligget i kortene: Rektor ved Norges Dansehøyskole, Ann Kristin Norum, mener ikke lovendringen burde komme som et sjokk på høyskolene.

Nye regler for private høyskoler – rektorer splittet

Regjeringen har lenge snakket om å stille strengere krav til private høyskoler. Nå må skolene blant annet ha over 500 studenter.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet kommer det frem at regjeringen vil at private høyskoler skal ha institusjonsakkreditering for å få tilskudd. Blant skolene som nevnes i faresonen er osloskolene Norges dansehøyskole, Musikkteaterhøyskolen, Steinerhøyskolen, Høgskolen for ledelse og teologi og Barratt Due musikkinstitutt.

Ikke overrasket

Klassekampen skrev tidligere i høst at Barratt Due kan slippe unna akkrediteringskravet fordi de er «gode» nok. Dette kan ifølge avisen gjelde flere av de andre skolene også, uten at man vet hvilke.

På Norges Dansehøyskole frykter de ikke de nye reglene. Der har de, som mange andre mindre høyskoler, allerede inngått en avtale med Høyskolen Kristiania. Rektor Ann Kristin Norum vet dermed at de ikke blir rammet av akkrediteringsreglene.

–⁠ Dette har vi visst om i lang tid. Man kan ikke drive en høyskole på høyt nivå når man er for små, sier hun.

Man kan ikke drive en høyskole på høyt nivå når man er for små

Ann Kristin Norum, rektor ved Norges Dansehøyskole

Norum mener ikke lovendringen burde komme som et sjokk på skolene. Hun mener å ha hørt om institusjonsakkrediteringen allerede i 2015.

–⁠ De har ønsket større statlige universiteter, de ønsker at skoler slår seg sammen og de legger ned det som ikke går. Det har vel ligget i kortene at det også må komme til de private.

Rektoren mener at de mindre høyskolene bare har godt av å bli større ved sammenslåing. Men hun kan også se at ikke alle er i Norges Dansehøyskole sin posisjon.

–⁠ Vi er positive fordi vi er så heldige at vi er inne i prosessen med å bli del av Høyskolen Kristiania.

Les også: Barratt Due kan bli del av Høyskolen Kristiania: –⁠ Vi har ikke noe valg

Reddes også av HK

Rektor ved Musikkteaterhøyskolen, Erik Schøyen, er derimot ikke like positiv til den nye akkrediteringen. Han frykter det vil stenge muligheten for nye private høyskoler til å etablere seg.

–⁠ Vi hadde aldri eksistert hvis denne reguleringen hadde vært der fra starten av. Man må være en større skole, og man må drive i sju-åtte år før man kan få støtte.

Siden de har vært klar over regelen en god stund, frykter ikke Schøyen nedleggelse. De har som Norges Dansehøyskole inngått en intensjonsavtale om sammenslåing med Høyskolen Kristiania. Men hadde det ikke vært for samarbeidet med den voksende kolossen av en privatskole, hadde ikke rektoren sett like lyst på fremtiden.

–⁠ Hvis ikke Høyskolen Kristiania hadde ønsket fusjon hadde innstrammingen av regelverket rammet oss.

Med de nye reglene tror Schøyen man stenger for nyetableringer i nye fagområder som ikke er dekket fra før. Dette syns han det er rart at Venstre står i spissen for.

–⁠ Venstre skal være småbedriftenes parti. Men de mener størrelse er det samme som kvalitet. Så kan man være enig eller uenig i det.

Fikk du med deg denne? Den nye rektoren på Høyskolen Kristiania: –⁠ Jeg skyter