Reagerer sterkt: Susann Andora Biseth-Michelsen, leder av Studentparlamentet, mener man må se nærmere på varslingsrutinene til Det odontologiske fakultet.
Reagerer sterkt: Susann Andora Biseth-Michelsen, leder av Studentparlamentet, mener man må se nærmere på varslingsrutinene til Det odontologiske fakultet.

Reagerer sterkt på varslene ved Tann­lege­høy­skolen

Rektor Svein Stølen og leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo reagerer på forholdene ved Det odontologiske fakultet.

Forrige uke kunne Universitas avdekke kritikkverdige forhold ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Studentene Universitas var i kontakt med beskrevet en studiehverdag preget av rasisme, trynefaktor, psykisk press og fryktkultur av instruktørene på klinikken hvor de hadde praksis.

–⁠ Varsling i Si-fra systemet

Svein Stølen, rektor ved UiO, forteller at universitetsledelsen ser alvorlig på forholdene som er blitt avdekket.

–⁠ Det ble fredag mottatt et varsel i gul linje i Si fra-systemet ved Det odontologiske fakultet. Dette varselet vil vi nå se nærmere på, sier Stølen.

Et varsel i gul linje benyttes for å si ifra om dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet, for eksempel ekskluderende miljø, manglende sosialfaglige tiltak eller forstyrrende oppførsel.

Veiledning under pasientbehandling har vært en gjentagende problemstilling ved Det odontologiske fakultet

Svein Stølen, rektor ved UiO

Et av forholdene som fakultetet nå følger opp er hvorvidt Si fra-systemet er godt nok kjent ved fakultetet.

–⁠ Vi vil anbefale studenter å benytte seg av Si fra-systemet og legger til rette for at studenter ved Det odontologiske fakultet kan varsle i dette systemet slik at varslene mottas sentralt på UiO og ikke på fakultetet. I tillegg kan studenter rådføre seg med Studentombudet på UiO som er en nøytral part, forteller Stølen.

Bakgrunn: Studenter varsler om fryktkultur på Tannledehøyskolen

–⁠ Mer mobbing

–⁠ Vi er opptatt av et godt studiemiljø på UiO, med trygge og gode rammer. Veiledning under pasientbehandling har vært en gjentagende problemstilling ved Det odontologiske fakultet. Undervisningssituasjonen hvor studenter har pasientbehandling under veiledning er en spesielt sårbar situasjon, som stiller høye krav til en profesjonell veileder, sier Stølen og legger til:

–⁠ I den siste SHoT-undersøkelsen ble det meldt inn høyere forekomst av mobbing fra ansatte ved Det odontologiske fakultet enn ved andre fakulteter. Dette gjør at universitetsledelsen ser ekstra alvorlig på dette, og vil i tiden fremover gjennomføre ukentlige møter med fakultetsledelsen Det Det odontologiske fakultet.

«Maren» (24) varslet om trakassering: Ble bedt om å bytte klasse

–⁠ Oppsiktsvekkende

Susann Andora Biseth-Michelsen, leder av Studentparlamentet ved UiO, reagerer sterkt på måten studentene blir behandlet av instruktørene.

–⁠ Dette er en oppsiktsvekkende og alvorlig sak. Ingen skal oppleve dette på universitetet, sier hun, og legger til:

–⁠ At studenter av ulike grunner ikke sier fra betyr at vi må se enda mer på varslingsrutinene til institusjonen. Om folk opplever noe som dette, så kan det ikke i tilleg oppleves belastende å si fra om forholdene.

–⁠ Vi har vært i kontakt med studentutvalget ved Det odontologiske fakultet og kommer til å støtte de videre i arbeide med dette.

Professor advarer mot maktmisbruk i akademia: En kollega fikk så knallhard tilbakemelding at hun ville bli hundefrisør

–⁠ Tar saken svært alvorlig

Studiedekan for Det odontologiske fakultet, Amer Sehic, sier at de er opptatt av å ha et godt og trygt arbeids- og læringsmiljø for sine studenter, lærere og klinikkpersonale og tar denne saken svært alvorlig.

–⁠ Umiddelbart etter at vi ble gjort kjent med varselet og studentens historier til Universitas, har vi i samarbeid med instituttledelsen, møtt studentene flere ganger for å kartlegge situasjonen. I tillegg har vi hatt et allmøte med studentene hvor vi har informert om tiltak vi skal sette i gang sammen med studenter, lærer og klinikkpersonale, for å være sikre på at slike episoder ikke skal skje i fremtiden samt at alle skal oppleve det som trygt å varsle hos oss, sier Sehic.

I all kommunikasjon med studentene har de oppfordret dem til å bruke Si fra-systemet og fredag 9. november mottok de et varsel i gul linje.