Kritiske: Stortingsrepresentantene Martin Henriksen (Ap) og Nina Sandberg (Ap) er ikke tilfreds med regjeringens forslag til statsbudsjett.
Kritiske: Stortingsrepresentantene Martin Henriksen (Ap) og Nina Sandberg (Ap) er ikke tilfreds med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Dette er Arbei­der­par­tiets alter­na­tive student­bud­sjett: –⁠ Må gjøre godt igjen det ugagnet som regje­ringen har gjort

Arbeiderpartiet sparer ikke på kruttet eller pengene når de legger frem sitt alternative statsbudsjett, men de mener selv at det er et realistisk alternativ til regjeringens forslag.

–⁠ Det må bli slutt på at studentene skal være regjeringen sin sparegris, sier Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsmann i Ap, dagen før lansering av partiets alternative statsbudsjett.

I studentbudsjettet, som Universitas har fått tilsendt, avviser Ap regjeringens forslag om å kutte i stipendordningen til studenter, noe som potensielt kan sikre ekstra 256 millioner kroner i statskassen.

–⁠ Vi lar oss opprøre over at regjeringen har spart mer på å kutte i ordningen til studentene enn de faktisk har brukt på å øke studiestøtten, sier Henriksen, og meddeler at Ap i sitt budsjett har satt av det tilsvarende beløpet for å reversere regjeringens forslag.

Bakgrunn: «Alle» hater Nybøs forslag

Dette valget forteller stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap) at er basert på en tvil om at regjeringens tiltak faktisk vil lede til økt gjennomføring. Dessuten synes hun ikke at å unngå å bytte studium bør være et mål i seg selv.

–⁠ Det å bytte studium er ikke nødvendigvis dårlig for samfunnet. Det er bedre at man kommer i den bransjen man hører hjemme, eller har interesse og talent for, enn at man velger feil, sier Sandberg.

I et forsøk på å sikre økt gjennomføring vektlegger heller Ap det de mener er bedre veiledning og tettere oppfølging av studenter, som tildeles 25 millioner kroner i budsjettet.

–⁠ Kutt usosialt og lite fremtidsrettet

Hvert år presenterer politiske partier alternative statsbudsjett for å klargjøre for velgere hva de ville ha prioritert dersom de satt i regjering. Årets studentbudsjett fra Ap er en sterk kritikk av regjeringens forslag.

–⁠ Arbeidslivet etterspør at man skal kunne ta kortere utdanning og ikke nødvendigvis hele grader. Stipendendringen til regjeringen går tvers imot det. Derfor mener vi at det kuttet er både usosialt og lite fremtidsrettet, sier han.

For å sikre nødvendig kompetanse i arbeidslivet har Ap i sitt budsjett heller valgt å opprette 3000 nye studieplasser.

–⁠ Vi mangler lærere, vi mangler sykepleiere, vi mangler ingeniører. Det er en lang rekke yrkesgrupper som vi er avhengige av å få utdannet. Derfor synes vi det er smått utrolig at det ikke har blitt satset på å få flere studieplasser i statsbudsjettene, sier Henriksen.

Utdanningspolitisk rådgiver i Ap, Anders Kvernmo Langset, legger til at rentefritak på tidligere utdanning om man tar mer utdanning, av samme grunn, bevares i budsjettet.

–⁠ Fordi vi vil styrke muligheten til etter- og videreutdanning, og at studenter skal kunne komme tilbake til universitetene og lære gjennom hele livet, så vil ikke vi fjerne rentefritaket, sier Langset.

Kommentar: Stipend­for­slaget er en pisk i gulrotklær

Vil ikke øke studiestøtten

NSO skriver at én av fem studenter, ifølge SSB, jobber «for mye», og at tre av ti oppgir at stram økonomi går utover karakterene deres. På spørsmål om hva de vil gjøre for å bedre denne situasjonen, svarer representantene fra Ap at de vil fortsette opptrappingen mot 11 måneders studiestøtte, men at NSOs krav om å øke og knytte studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden ikke imøtekommes.

–⁠ Vi hadde jo ønsket at vi kunne brukt 250 millioner på andre tiltak for studentene, men når regjeringen legger inn et så stort kutt, så mener vi at det viktigste er å unngå dette, sier Henriksen, og legger til:

–⁠ Men så er det en veldig viktig diskusjon om hvordan man kan unngå at studentene må jobbe ved siden av studiene sine. Da har vi sagt at blant annet boliger er viktig for å bedre økonomien.

Boligutgifter, mener representantene, er noe av det som har størst innvirkning på studenters økonomi, og dermed velferd. Derfor har Ap valgt å øke tilskuddet, fra regjeringens forslag om 2200, til 3000 nye studentboliger. Dette tror representantene kan gjøre tilværelsen lettere for studenter – særlig i kombinasjon med 15 millioner kroner ekstra til psykisk helse.

–⁠ Vi dobler innsatsen på psykisk helse i forhold til det regjeringen har, og da går det både på forebygging og på behandlende tiltak. Her er vi i dialog med organisasjoner om å få utarbeidet en målrettet politikk, sier Sandberg.

–⁠ Det alternative statsbudsjettet er et uttrykk for våre prioriteringer. Men i denne runden så har vi måttet gjøre godt igjen det ugagnet som regjeringen har gjort, legger hun til.

–⁠ Et ansvarlig budsjett

Aps forslag tar sikte på å øke støtten til både studentboliger, studieplasser og psykisk helse for studenter, uten å kutte i studiestøtten. På spørsmål om hvorvidt det ambisiøse budsjettet egentlig er realistisk, svarer Sandberg:

–⁠ I dette budsjettet har det jo til og med vært et en aktualitet at vi kanskje skulle gå i regjering. Vi er alltid ansvarlige når vi lager budsjett og har en finansfraksjon som er veldig nøye. Men i år er det ekstra nøye. Så man kan være trygg på at budsjettet holder.

Student­topp­møte: Iselin Nybø ville snakke om alt – unntatt stipend­ord­ningen