Vellykket: På hvilken måte mislykkes dagens vitenskap? spør Gaute Kandal Hoel.
Vellykket: På hvilken måte mislykkes dagens vitenskap? spør Gaute Kandal Hoel.Foto: privat

–⁠ Avko­lo­ni­se­rings­fa­na­ti­kerne er en destruktiv gruppe

–⁠ Problemet med avkoloniseringsfanatikerne er at det ikke virker som de forstår hva et universitet er til for, skriver statsviter Gaute Kandal Hoel.

«Dagens pensum er selve roten til det kjønnsdelte akademia», skriver journalist i Universitas Kristine Sørheim. Ja, for hvilken kvinne klarer vel å følge akademikerdrømmen når hun må lese tekster skrevet av en mann? Skrekk og huttetu!

Bakgrunn: –⁠ Den ujevne kjønnsbalansen er akademias akilleshæl

Avkoloniseringsdebatten har rast lenge, og innlegget til Sørheim kan vel sies å være av det mer absurde slaget. Sørheim bekrefter også det mange har sagt, nemlig at bevegelsen for avkolonisering av akademia ikke er annet enn en destruktiv bevegelse uten rot i virkeligheten.

Problemet med avkoloniseringsfanatikerne, denne gangen representert ved Sørheim, er at det ikke virker som de forstår hva et universitet er til for. Universitetet skal formidle kunnskap og gi studentene et verktøy for å søke sannhet. Å stille seg kritisk til og debattere etablert kunnskap, maktstrukturer og visdom er noe av det man allerede lærer å gjøre på dagens universitet.

Debatten splitter akademia: –⁠ Helt på trynet, sier UiO-professor om SAIHs resolusjon om avkolonisering

Hva er egentlig problemet med dagens pensumlister? Mangfold. Det er for mange eldre, hvite menn. Problemet er altså ikke at kunnskapen og perspektivene på pensumlisten er dårlige, ei heller at de formidler feil kunnskap, og dette er kjernen i avkoloniseringsdebatten.

Hvorfor ødelegge noe som har gjort livene til milliarder av mennesker rundt kloden ufattelig mye bedre?

Jeg mener det viktigste med en pensumliste i er idémangfold. Dette avhenger naturligvis av studieretning og emne. Ideer om at homeopati fungerer mot kreft trenger ikke å stå på pensum for medisinstudentene, selv om det tross alt er et mangfoldig syn. For statsvitenskap, som jeg studerte, vil en pensumliste med Weber, Marx, Derrida, Hobbes, Locke, Kant og von Hayek være noe av det mest mangfoldige en kan tenke seg. Til tross for at alle er døde, hvite menn, har de vidt forskjellige syn på samfunnet, verden, økonomi osv. De representerer forskjellige ideer og forskjellige perspektiver.

FAKS Oslo: –⁠ Vi vil være en tydelig stemme mot avkolonisering av akademia

Noe av det mest underlige med Sørheims innlegg, er at hun fremstiller det som om kvinner er for svake til å ta egne valg. Argumentet om at kvinner ikke vil bli professorer fordi det er for få kvinner på pensum er fullstendig ute på viddene. Tanken om å bli akademiker knuses ikke av en pensumliste med hvite menn, men den kan fort knuses av en pensumliste som tar utgangspunkt i hvem forfatteren er, snarere enn hva forfatteren skriver.

Verdigrunnlaget som er rådende på de fleste vestlige universiteter, og som Sørheim mener vi må røske opp ved rota, er at noe må kunne bevises empirisk for å kunne regnes som fakta. Den vitenskapelige metode går ut på etterprøvbar sannhet. Hevder du at noe er på en bestemt måte, må du i akademia kunne vise til hvorfor det er sånn, og jeg må kunne gjennomføre det samme eksperimentet og komme frem til samme resultat. Vitenskapen må bygge på søken etter objektiv kunnskap, og dette må skje gjennom metodiske og fornuftbaserte tilnærminger. «Tradisjonell kunnskap» og «opplevde erfaringer», bedre kjent som humbug, består ikke denne testen. Det er en total korrumpering av universitetssystemet.

Dag Herbjørnsrud er uenig: –⁠ Avkolonisering forbedrer akademia

Sørheim vil altså den vitenskapelige metode til livs, men på hvilken måte mislykkes dagens vitenskap? Hva er det som er så galt med vestlig vitenskap at den må totalt endevendes? De siste 200 årene har sett en formidabel utvikling i verden. Dødelige sykdommer som kopper er utryddet. Forventet levealder i verden har skutt opp i skyene, mens barnedødelighet har stupt. Velstandsutviklingen har vært enorm, aldri før har en lavere andel av verdens befolkning levd i absolutt fattigdom. Denne utviklingen skyldes ene og alene vitenskapelige fremskritt som man har kommet frem til ved hjelp av nettopp den vitenskapelige metode.

Hvorfor ødelegge noe som fungerer så bra, og som har gjort livene til milliarder av mennesker rundt kloden ufattelig mye bedre? Fordi kunnskapsproduksjonen primært har skjedd i Vesten? Forøvrig er det heller ingen som har noe mot å inkludere pensumforfattere som ikke er eldre, hvite menn. Poenget er at de må inkluderes dersom de har produsert materiale som er relevant, ikke fordi de ikke er eldre, hvite menn.

Les mer om avkoloniseringsdebatten: –⁠ Som å diskutere guds eksistens på et katolsk seminar