Effekt: For scenekunstner Lisa Lie handler det om å være ærlig. Hun bruker tro som et fleksibelt verktøy, fordi det er effekt hun er ute etter, og ikke sannhet.
Effekt: For scenekunstner Lisa Lie handler det om å være ærlig. Hun bruker tro som et fleksibelt verktøy, fordi det er effekt hun er ute etter, og ikke sannhet.

Forsker på sjamanisme, spiritisme og vestlig ritualmagi:

–⁠ Alle disse tingene kommu­ni­serer med deg

–⁠ Vårt indre landskap og fantasi er uendelig og en kilde til informasjon og inspirasjon, sier Lisa Lie. Hun forsker på den subjektive virkeligheten.

Lisa Lie er en norsk regissør, skuespiller, dramatikere og forfatter. Hun jobber med en doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid på Kunsthøgskolen i Oslo (Khio), og fokuserer på hvordan å bruke teknikker fra sjamanisme, spiritisme og vestlig ritualmagi i scenekunstprosesser.

I forskningen reiser hun rundt på kurs i de ulike praksisene. Målet er å finne materiale som oppleves som vesentlig og nødvendig for den utøvende kunstnerens psyke og verdensforståelse, men som ikke har rot i den objektive virkeligheten.

Forsker på poker: –⁠ Jeg tror jeg har blitt en dårligere spiller

–⁠ Hvor er du når du drømmer? Det er ikke mindre virkelig strengt tatt, du er jo der. Det indre landskapet forholder seg til omverdenen på en annen måte enn ditt bevisste jeg. For eksempel gjennom innsyn i ulike esoteriske og okkulte praksiser.

Hvem henvender du deg til i en krisesituasjon? Jeg kan vedde på at det ikke bare er konkrete fysiske personer

Ved å utvikle en mer bevisst relasjon til den subjektive virkeligheten – som fokuserer på det underbevisste og irrasjonelle – kan man utforske teknikker som kan bidra til en bedre forståelse av virkeligheten, ifølge Lie.

Transetilstander, besettelse og rituelt fokus fra vestlige tradisjoner vil speiles av andre kulturers lignende tradisjoner og på denne måten bidra til økt innsikt.

–⁠ Man kan få ulike oppfatninger av virkeligheten og øke innsikt som kan styre evnen til å navigere rundt i verden.

Lie mener den objektive virkeligheten i dagens samfunn blir tatt så alvorlig at man glemmer å inkludere andre irrasjonelle og sammensatte fenomener som også virker i oss.

For alvorlig: Lie mener den objektive virkeligheten i dagens samfunn blir tatt så alvorlig at man glemmer å inkludere andre irrasjonelle og sammensatte fenomener som også virker i oss.
For alvorlig: Lie mener den objektive virkeligheten i dagens samfunn blir tatt så alvorlig at man glemmer å inkludere andre irrasjonelle og sammensatte fenomener som også virker i oss.

Poenget er at denne «indre erfaringen av verden» skal gi mening for den utøvende kunstneren på et personlig plan.

–⁠ Dette kan gi opphav til scenisk materiale som kan komponeres videre med, forklarer Lie.

Hun mener man som skuespiller må kunne koble seg på et dypere plan for å skape virkelighet på scenen.

–⁠ Teatrets begynnelse er rituelt, og det bærer fremdeles med seg mye av disse elementene eller teknikkene, men teatret fungerer også kun som representasjon av virkeligheter som ikke lenger er der, og forblir påstand, forklarer Lie.

–⁠ Det som er spesielt med ritual er at det søker å skape virkelighet, fortsetter hun.

Mannen bak The Big Five: –⁠ Jeg er ikke en gal fyr

Ifølge Lie kan måten man tar inn og bearbeider informasjon fra seg selv eller omverdenen på komme som symbolspråk gjennom drøm, hallusinasjon og åpenbaring. Men også gjennom intuisjon, impuls og stemmer som kan oppleves både å komme fra deg selv, men også utenfra.

–⁠ Alle disse tingene kommuniserer med deg på en eller annen måte, sier hun.

Lie mener det er fullt mulig å ha en parallell virkelighetsforståelse uten å miste synet av hvem man er eller hva som objektivt sett er virkelig.

–⁠ En begynnelse på virkelighetsforståelsen kan være å relatere til enheter utenfor den objektive virkeligheten man forholder seg til.

Enhetene kan være alt fra en gud du ikke tror på, en død slektning, et tre, eller et kosedyr, forklarer hun.

–⁠ Hvem henvender du deg til i en krisesituasjon? Jeg kan vedde på at det ikke bare er konkrete fysiske personer. Det indre landskapet og fantasien er uendelig, og en kilde til informasjon og inspirasjon.

For henne handler det om å forsøke å være ærlig. Hun bruker tro som et fleksibelt verktøy, fordi det er effekt hun er ute etter, og ikke sannhet.

– Ærlighet og sannhet er da plutselig ikke det samme. Det synes jeg er spennende, sier hun.

Les også dette forskerintervjuet: –⁠ Avkolonisering forbedrer akademia