Student­topp­møte: Iselin Nybø ville snakke om alt – unntatt stipend­ord­ningen

Da statsråd Iselin Nybø inviterte til studenttoppmøte for første gang, var det ikke for å snakke om temaet studentpolitikere brenner mest for.

Tirsdag 6. november inviterte statsråd for forskning- og høyere utdanning, Iselin Nybø, til studentpolitisk toppmøte i regjeringens representasjonsbolig. Her skulle studentpolitikere fra hele landet komme med innspill til statsråden på utdanningsfeltet. I alt var 34 organisasjoner, universiteter og høyskoler invitert, representert ved ledere fra forskjellige studentdemokratier, velferdsting, samt ISU-Norway, ANSA og Norsk studentorganisasjon.

–⁠ Vi har sjeldent tid til å sette oss ned, løfte blikket og se på de politiske linjene som går litt lenger frem i tid. Dette toppmøtet er en arena der vi får anledning til å gå i dybden på noen saker. Vi kan få tid til å utforske veivalg sammen, før regjeringen skal snakke politisk, sa Iselin Nybø fra talerstolen.

Tre ting sto på agendaen da hele det studentpolitiske Norge skulle samles. Utveksling, praksisordninger og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Gjennom iderunder og diskusjon kom studentpolitikerne med sine forbedringsforslag.

Universitas-redaktør Runa Fjellanger: –⁠ Stipendforslaget er en pisk i gulrotklær

Fraværende stipendordning

Det som imidlertid ikke sto på programmet denne dagen var det nye og omstridte forslaget til stipendordning. Regjeringen lanserte tidligere i høst forslaget, som har til hensikt å kutte i hvor mye av studielånet som omgjøres til stipend for studenter som ikke fullfører en hel grad. Det har høstet sterk kritikk fra en samstemt studentbevegelse.

–⁠ Hvorfor er ikke forslaget til stipendordning på programmet?

–⁠ Det er ikke et tema her. Det er et forslag som er levert til stortinget, forklarer Iselin Nybø.

–⁠ Har kritikken fra student-Norge endret ditt syn på forslaget?

–⁠ Regjeringen står bak forslaget den har levert til Stortinget. Nå er denne saken til behandling hos Stortinget, og det er opp til dem å vurdere hva som skjer med det forslaget.

Lederen av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Susann Andora Biseth-Michelsen, er en av dem som har reagert negativt på det nye forslaget om stipendordning. Likevel synes hun toppmøtet var et godt initiativ.

–⁠ Studentparlament ved UiO jobber med mange ulike politiske saker. Studentmobilitet, praksis og forskning er tre av dem. Derfor er vi veldig fornøyde med at regjeringen er såpass på ballen med studentinvolvering i disse viktige temaene, sier Biseth-Michelsen.

På spørsmål om hun reagerte på at det nye forslaget om stipendordning ikke ble tatt opp til diskusjon, svarer hun:

–⁠ Vi er fornøyde med å bli involvert så tidlig i prosessen, i motsetning til hvordan studentstemmene har blitt hørt i utformingen av endringen i stipendordningen.

Norsk studentorganisasjon om stipendordningen: –⁠ Vi er ikke fornøyde

–⁠ Det er en myte

Statsråd Nybø ville i hovedsak diskutere utveksling. Regjeringen vil at 20 prosent av studentene skal ha et studie- eller praksisopphold i utlandet innen 2020. På sikt er målet at 50 prosent skal reise ut. To innledere samt en internasjonal student talte utvekslingens sak fra talerstolen, og spørsmål om hvordan utveksling kan bli mer attraktivt for næringslivet ble diskutert. Men hvorfor drar ikke flere studenter på utveksling? Ifølge en undersøkelse fra SSB oppgir studenter at økonomi har mye å si for hvorfor de velger å ikke dra.

–⁠ Det er synd at så mange studenter tror utveksling er så dyrt. Det er en myte. Hvis du velger å studere i utlandet kan du ta med deg det norske studielånet ditt og du får et reisestipend fra Lånekassen, sier Nybø.

Reiser du på EUs utvekslingsprogram er det ingen studieavgifter eller skolepenger, og du får et ekstra stipend i måneden fra Erasmus+, forteller Nybø, og legger til:

–⁠ Studerer du i et EU-land er kostnadsnivået også i snitt mye lavere, så i mange land får du mer for pengene. Dette er informasjon som må nå flere studenter, mener hun.

Regje­rin­gens nye stipend­ord­ning: –⁠ Full­stendig bakvendt politikk