Hull i fasaden: Baksnakking og nedlatende kommentarer fra instruktører er blant det som tannlegestudenter har varslet om til Kunnskapsdepartamentet.
Hull i fasaden: Baksnakking og nedlatende kommentarer fra instruktører er blant det som tannlegestudenter har varslet om til Kunnskapsdepartamentet.

Varsling på Tann­lege­høy­skolen: Rasisme, baksnak­king, tryne­faktor og psykisk press

Studenter varsler om fryktkultur på Tannlegehøyskolen. –⁠ Det er ikke uvanlig å bryte ut i gråt i løpet av dagen, forteller en av dem til Universitas.

–⁠ Jeg føler meg helt verdiløs.

Det forteller én av flere tannlegestudenter Universitas har snakket med den siste tiden.

Universitas har fått innsyn i en bekymringsmelding som ble sendt til Kunnskapsdepartementet fra en som oppgir å være tannlegestudent ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, ofte kalt Tannlegehøyskolen.

Varselet beskriver en studiehverdag preget av psykisk press, overvåking og baksnakking fra instruktører. Universitas har vært i kontakt med en rekke tannlegestudenter, som alle bekrefter innholdet i varselet. Dessuten forteller de om rasisme, paranoia og høylytt utskjelling på åpen sal. Alle studentene ønsker å være anonyme.

Det odontologiske fakultet sier til Universitas at de ikke kjenner seg igjen i studentenes beskrivelse. Les hele deres svar på påstandene i slutten av saken.

UiO brukte ti måneder på å konfron­tere ansatt med varsel om seksuell trakas­se­ring: –⁠ Helt hårreisende

–⁠ Rasisme og trynefaktor

Femte semester får studentene ved Det odontologiske fakultet anledning til å prøve seg på fakultetets ferdighetssenter. Da begynner studentene å behandle pasienter ved fakultetets klinikker.

For ni år siden skrev Dagbladet en rekke saker om en ukultur med seksuell trakassering, mobbing og rasisme på Det odontologiske fakultet. Det ble malt et bilde av et utrygt studentmiljø, der studenter ikke tør å rapportere om kritikkverdige forhold i frykt for konsekvensene. Ifølge studentene Universitas har pratet med, har lite endret seg på de årene.

Jeg har angst for å gå på klinikken, og får vondt hver gang jeg ser bygget

–⁠ Flere instruktører har ikke respekt for studentene. Det er skammelig å ha slike personer ved Universitetet i Oslo, sier den ene studenten, som føler seg både psykisk og fysisk belastet av tilstanden på studiet.

Vedkommende oppgir blant annet å ha forlatt rommet gråtende etter en hendelse med en instruktør og har flere ganger vurdert å avslutte studiene.

Flere av studentene Universitas har snakket med forteller også om forskjellsbehandling og tilfeller av rasisme på fakultetet.

–⁠ Instruktørene har sine favoritter. Det er definitivt forskjellsbehandling med tanke på kjønn, alder og etnisitet. Etnisk norske studenter blir behandlet bedre enn de med utenlandsk bakgrunn, sier studenten.

Vedkommende mener at når etnisk norske studenter gjør enkelte feil får det som oftest ikke konsekvenser, mens studenter med utenlandsk bakgrunn får kjeft for å gjøre de samme feilene.

«Maren» (24) varslet om trakassering: Ble bedt om å bytte klasse

–⁠ Blir konstant overvåket

Samtlige studenter Universitas har vært i kontakt med forteller at instruktørene loggfører og vurderer studentene i en bok under klinikkøktene. Det bidrar til paranoia og engstelse for å begå feil, ifølge studentene. De føler at fakultetet ikke har tillit til dem.

–⁠ Jeg får ikke ro på klinikken, fordi jeg føler meg konstant overvåket. Jeg føler meg som en fange på fakultetet, sier studenten.

På klinikken er det ofte lav bemanning og studentene brukes til flere forskjellige arbeidsoppgaver, forteller flere av studentene Universitas har vært i kontakt med.

–⁠ Det er veldig høyt tempo og bare stress. Flere instruktører viser ikke forståelse og gir ikke ros – bare kritikk. Det gjør vondt, sier studenten, som til slutt måtte få hjelp av psykolog på grunn av den psykiske belastningen i studiehverdagen.

–⁠ Det er psykisk press hver dag. Jeg har angst for å gå på klinikken, og får vondt hver gang jeg ser bygget.

«Camilla» ble seksuelt trakassert av en medstudent: –⁠ Jeg fant meg i litt for mye

–⁠ Høylytt utskjelling

En annen student forteller at flere har opplevd å få nedlatende kommentarer fra instruktører på hvordan arbeidet blir utført – foran pasienten.

Vedkommende forteller at det har vært flere tilfeller hvor pasienten i etterkant av behandlingen har lagt merke til instruktørens oppførsel og spurt studenten om det har gått bra.

–⁠ Det er ikke greit. Man skal behandle pasienten videre og ønsker ikke at pasienten skal føle seg usikker på å få behandling hos deg, sier studenten.

Det blir også sagt at instruktørene ikke godtar at studentene ikke kan alt, til tross for at det er en læringssituasjon. Enkelte oppgir å ha blitt utskjelt i plenum på åpen sal eller klinikk foran personalet og medstudenter.

Jeg føler meg som en fange på fakultetet

Flere forteller også at de har overhørt baksnakking fra instruktører seg i mellom om andre studenter. Som student er man redd for å få et dårlig rykte blant instruktører og professorer, spesielt siden trynefaktoren spiller en stor rolle for om man kommer gjennom studiet, blir det påstått.

–⁠ Med frekke kommentarer og nedlatende tilsnakk er det lett å bli vippet av pinnen. Det er ikke uvanlig å bryte ut i gråt i løpet av dagen.

Dette er varselet:

–⁠ Uforsvarlig

Studentene Universitas har vært i kontakt med forteller at alt dette kommer i tillegg til de allerede høye arbeidskravene på studiet. I tillegg til å behandle pasienter må studentene fylle rollen som tannhelsesekretær, resepsjonist og tanntekniker som betyr administrative plikter og laboratoriearbeid.

Alle undervisningsformene er obligatoriske, og studentene føler de ikke får nok tid til å følge opp det teoretiske.

–⁠ Det er uforsvarlig å ha tannlegestudenter som behandler pasienter når det blir satt av så utrolig lite tid til å lese seg opp på ulike sykdommer og behandlingsteknikker, sier en tredje student.

Også andre studenter trekker frem tidspress som et stort problem på studiet. Man må hele tiden være på topp for å følge med, og flere av de Universitas har snakket med forteller at det ikke blir satt av dager til verken masterskriving eller pensumlesing.

–⁠ På dagtid frem til klokka fire har vi pasientbehandling og det er først etter dette at vi kan bruke tid på å lese, forteller studenten.

Professor advarer mot maktmisbruk i akademia: En kollega fikk så knallhard tilbakemelding at hun ville bli hundefrisør

–⁠ Har gode rutiner

Universitas har vært i kontakt med tillitsvalgt for Akademikerne ved Det odontologiske fakultet, Ingvild Johnsen Brusevold, som sier at de ikke har fått inn noen bekymringsmeldinger.

Heller ikke nyvalgt leder for Odontologisk studentutvalg, Aya Bajalan, ønsket å uttale seg da Universitas tok kontakt.

Fungerende seksjonsleder for studentseksjonen ved det Odontologiske fakultet, Hege Glomsaker-Gjessing viser til kommunikasjonsrådgiver Astrid Bjørkeng.

I en tekstmelding til Universitas skriver Bjørkeng at fakultetet har gode rutiner for varsling, og at alle varsler blir tatt på stort alvor:

«Vi har gode rutiner for varsling ved Det odontologiske fakultet og vi tar alle varsler vi mottar på det største alvor. Vi oppfordrer kontinuerlig våre studenter til å ta i bruk Si fra-systemet. I tillegg har vi en god dialog med studentene gjennom faste månedlige møter mellom instituttleder og studentrepresentanter fra alle kullene. Fakultetet har ikke mottatt dette varselet. Heller ikke studentenes representanter har hørt om det, og de kjenner seg ikke igjen i innholdet. Anonyme varsler er det vanskelig å forholde seg til. Eventuelle uheldige forhold ved studiet som varsles til fakultetet, har vi en prosedyre for å håndtere, i god dialog med studentrepresentantene».

Etter å ha blitt tilsendt studentenes påstander, utdyper Bjørkeng:

«Dette er grove karakteristikker av vårt læringsmiljø, som vi tar svært alvorlig. Det er overraskende at forholdene verken er varslet om til fakultetet eller kommunisert i regelmessige møter mellom instituttleder og studentrepresentanter, når de møtes en time hver måned og snakker om studentenes studier og hverdag. At ingen av de etablerte kanalene for tilbakemelding og varsling er brukt gjør at vi på neste møte med studentene, på mandag, må diskutere om våre rutiner ikke fanger opp alle problemene studentene møter i sin hverdag».

I Kunnskapsdepartementets tilsvar til det anonymet varselet står det at det er institusjonens ansvar å ta tak i uønskede forhold , og sier at de ikke har mulighet til å gripe inn.