Foto: Privat

–⁠ Studentene ranes

–⁠ Vi mener det rettferdige ville være at studentene også får pensjonspoeng for studier, slik at de ikke taper pensjon på å velge å studere, skriver leder av sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland.

Det er langt fra fadderuken til pensjonstiden. Det betyr ikke at studentene burde bli pensjonstapere av den grunn.

Studentene ranes. De fleste studenter må ha en deltidsjobb ved siden av studiet for å få endene til å møtes. Lite vet studenter som arbeider i privat sektor, som på bensinstasjon eller i butikk, at det foregår et stille pensjonsran.

Rapport fra 2017: Deltidsjobb går utover studiene

Er du deltidsansatt som arbeider under 20 prosent så har ikke arbeidsgiver plikt til å spare pensjon for deg. Og dersom du er midlertidig ansatt kortere enn 12 måneder, må arbeidsgiver sette av penger til pensjonssparing, men bytter du jobb eller slutter, så forblir pengene hos arbeidsgiver og du får ingenting.

Lite vet studenter som arbeider i privat sektor, på bensinstasjon eller i butikk, at det foregår et stille pensjonsran

Sosialistisk venstreparti og Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om å ta et oppgjør med et system studenter og midlertidige ansatte taper på. Dersom Senterpartiet og Kristelig Folkeparti støtter forslaget, kan det anses som en pensjonsrevolusjon. Spørsmålet om rettferdig pensjon avgjøres i Stortinget høsten 2018.

Dersom du i dag tjener under 96.833 kroner i året så har du ikke krav på tjenestepensjon. Dette sjiktet befinner mange studenter med deltidsjobb seg i. Offentlig ansatte får all sin pensjon fra første krone. Men over en million ansatte i private bedrifter, mange av dem studenter, har ikke den samme rettferdige ordningen. Næringslivet sparer i dag milliarder på et utrygt arbeidsliv med innleie, korte og midlertidige kontrakter, fordi de da slipper å betale pensjon. Dette urettferdige systemet gjør at studenter fort blir pensjonstapere i studietiden.

Les også: De fleste norske studenter jobber ved siden av studiene

Hvert studieår er ett år mindre i arbeidslivet. Studentenes sene introduksjon i arbeidslivet kan bety tapte år med pensjonssparing. Vi mener det rettferdige ville være at studentene også får pensjonspoeng for studier, slik at de ikke taper pensjon på å velge å studere. Du skal ikke straffes når du er gammel fordi du valgte å studere da du var ung. Dette er et krav studentene selv ønsker og som løftes av NSO. Det er på tide at politikerne lytter til studentene.

Mange studenter vil oppdage altfor sent at man har tapt mange pensjonspoeng om dagens system fortsetter. Derfor trenger vi en pensjonsrevolusjon denne høsten som sørger for at dagens unge også får en verdig pensjon.

NSO-leder om studiestøtte: –⁠ Vi må få råd til å studere