Kritiserer forslaget: Det var en samlet studentfront mot regjeringens stipendforslag på Stortinget. Fra venstre: President i ANSA Hanna Flood, leder i NSO Håkon Randgaard Mikalsen, Janne Nyhus fra NSO, leder for Pedagogstudentene Frank Bræin, Martin Folkvord fra Pedagogstudentene og leder for Unio-studentene Ruben Amble Hirsti.
Kritiserer forslaget: Det var en samlet studentfront mot regjeringens stipendforslag på Stortinget. Fra venstre: President i ANSA Hanna Flood, leder i NSO Håkon Randgaard Mikalsen, Janne Nyhus fra NSO, leder for Pedagogstudentene Frank Bræin, Martin Folkvord fra Pedagogstudentene og leder for Unio-studentene Ruben Amble Hirsti.

«Alle» hater Nybøs forslag: –⁠ Penger i statskassa på studen­tenes regning

Regjeringen vil kutte i stipendet til norske studenter. Det får en samlet studentbegelse til å se rødt.

I forrige uke inviterte Sosialistisk venstreparti en rekke studentorganisasjoner til Stortinget for å diskutere regjeringens nye forslag til stipendordning.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreligger det et endringsforslag til den nåværende stipendordningen. Forslaget går ut på at studenter som fullfører en grad kan få omgjort 40 prosent av lånet sitt til stipend, mens de som ikke fullfører en grad kun kan få omgjort 25 prosent.

Forslaget har blitt sterkt kritisert av studentmassen. Norsk studentorganisasjon (NSO) var raskt ute med å flagge sin misnøye, og har nå lansert en underskriftskampanje mot forslaget på opprop.no. Dette har fått mye oppmerksomhet, og antall underskrivere øker svært raskt.

–⁠ Misforstått argumentasjon

Regjeringen, med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i spissen, mener den nye stipendordningen vil gi studenter sterkere insentiver til å fullføre utdanning.

–⁠ Vår vurdering er at det er rimelig at utdanning som fører frem til en fullført grad belønnes mer enn utdanning som ikke gjør det, skrev Nybø i et leserbrev til Universitas nylig.

Vegard Rundberget i Norsk Tjenestemannslag Ung (NTL Ung) kaller dette «fullstendig misforstått argumentasjon».

–⁠ Dette er nærsynt politikk som i praksis kun er penger i statskassa på studentenes regning. Vi er lei av at Siv Jensen skal ri oss studenter som en mare, sa han til en sal full av representanter fra studentorganisasjoner.

Med det nye forslaget vil 256,4 millioner kroner fristilles, og det er fremdeles uvisst hva disse pengene skal brukes til.

–⁠ Muligheter og lik rett til utdanning bør vi ha krav på. Hver krone som kuttes undergraver retten til at alle skal få seg god utdanning, sier Rundberget, og legger til:

–⁠ Forslaget forsterker de sosioøkonomiske forskjellene som allerede eksisterer blant dagens studenter.

Rundberget får støtte fra Trine Skaar, leder i Norsk sykepleierforbund student (NSF Student).

–⁠ Vi trenger at hele Norge tilegner seg kompetanse og utdanning på tvers av alle sosiale lag. Det kan ikke være sånn at bare den perfekte studenten får ta utdanning, sier hun.

Nybø om eget forslag: –⁠ Vil at flere skal fullføre høyere utdanning

Ulike typer frafall

Ikke en eneste gang i løpet av høringen fikk forslaget støtte. Dette til tross for at samtlige studentorganisasjoner mener det er viktig å sørge for at flere studenter fullfører utdanningen sin. Men de er helt sikre på at dette ikke er veien å gå.

I høst viste en undersøkelse fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) at fire av ti norske studenter dropper ut av påbegynt grad. Dette er for så vidt ikke noe nytt, da norske studenter har toppet frafallsstatistikken i over femten år.

Hvorvidt studentene som faller fra har sluttet å studere fullstendig, eller kun har byttet til et annet studium, fremgår imidlertid ikke i statistikken. Ifølge Elisabeth Hovdhaugen, som har forsket på rekruttering til og frafall i høyere utdanning hos Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), er det en forskjell mellom «dropout», «stop-out» og «transfer».

Kritiserer nytt stipendforslag: –⁠ Utdanning har verdi i seg selv

Med «stop-outs» menes de studentene som forlater lærestedet midlertidig, «transfers» omfatter de som skifter fra et lærested til et annet (eller fra et studium til et annet), og «dropouts» er de som slutter helt i høyere utdanning.

Det kan ikke være sånn at bare den perfekte studenten får ta utdanning

Trine Skaar, leder i NSF Student

Leder i Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, mener det er viktig å skille mellom disse når man skal diskutere forebyggende tiltak.

–⁠ Vi i NSO er opptatt av premisset for frafallstallene som blir referert til. Er de problematiske? Ikke alt er «drop-outs», noe er «transfers». Vi savner et fokus på hvordan å redusere det uønskede frafallet, men er ikke overbevist om at alt er problematisk.

Flere kritiserer det nye forslaget til stipend­ord­ning: –⁠ En utdan­nings­po­li­tikk for de få

–⁠ Negative konsekvenser

Til stede i salen var også Synne Lerhol, generalsekretær i organisasjonen Unge funksjonshemmede. Organisasjonen representerer 25.000 unge mennesker med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, og mange av disse er studenter. De er bekymret for konsekvensene et slikt forslag kan ha.

–⁠ Høyere utdanning er nøkkelen for å få studenter med funksjonsnedsettelse inn i arbeidslivet. Det er viktig å senke terskelen for å få oss gjennom høyere utdanning, ikke heve den.

Hun henviste til en SSB-undersøkelse publisert denne våren, som viser at hver fjerde student oppgir å ha en funksjonsnedsettelse.

–⁠ Selv om funksjonsnedsettelse i denne sammenhengen er bredt definert, viser det at det er normalt å slite i en periode, og at det er normalt å bli syk. Denne gruppen studenter blir oversett i Nybøs forslag, slår hun fast.

Det finnes noen som er enige i forslaget: –⁠ Regje­ringen har rett: Det skal lønne seg å studere!

Utdanning for alle

Også Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) stiller seg kritisk til forslaget. ANSAs president, Hanna Flood, mener det er mer hensiktsmessig å styrke rådgivningstjenesten i videregående skole. Her får hun også støtte fra Elevorganisasjonen (EO).

–⁠ Hvis man ønsker å straffe de som velger feil, må man gi dem en sterkere forutsetning for å velge riktig, sier Flood.

Hun mener at forslaget som foreligger vil føre til at flere føler seg dyttet gjennom studiene, og ender opp i yrker de ikke er skikket til.

–⁠ Ingen har lyst til å gå til en sykepleier som ikke har lyst og glød til å hjelpe mennesker, eller en lærer som ikke har lyst til å undervise, men som fullførte utdanningen i frykt for større studiegjeld.

Universitas har sendt en mail til Kunnskapsdepartementet om kritikken, men har foreløpig ikke fått svar.