Bekymret: Leder Martine Hoseth Myklebust og nestleder Live Rogne Furheim ved SVFF er redd vedtaket til kommunen vil svekke tilbudet til studentbaren U1 på Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Blindern.
Bekymret: Leder Martine Hoseth Myklebust og nestleder Live Rogne Furheim ved SVFF er redd vedtaket til kommunen vil svekke tilbudet til studentbaren U1 på Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Blindern.

Usikker fremtid for student­ba­rene: –⁠ Har ikke råd

Studentpubene som drives av frivillige studenter frykter at et nytt vedtak fra kommunen kan sette en stopper for moroa.

–⁠ Vi har ikke råd til å betale kurs for så mange. Det er synd og frustrerende, sier daglig leder ved studentbaren Kroa på BI, Julia Krog Kolff.

I et vedtak fra Oslo kommune 23. mai i år, ble det fastsatt at ansatte ved utesteder i Oslo som har åpent etter klokken 01.00, må gjennomføre et såkalt «Salutt-kurs» (Sammen lager vi utelivet tryggere).

Kurset, som koster 500 kroner per person, har altså som formål «å gjøre utelivet i Oslo tryggere».

Får konsekvenser

Dette skaper problemer for studentbarene, mener Peter Linge Hessen, Studie- og læringsmiljøansvarlig ved Studentparlamentet på Universitetet i Oslo.

–⁠ For å opprettholde dagens drift vil dette bli svært kostbart. Det er omtrent 750 personer som jobber frivillig i studentbarer rundt om i Oslo per dags dato. I tillegg må man regne med at 500 personer må ta kurset årlig, ettersom studentbarene rekrutterer nye frivillige hvert år.

Hessen forteller i en orientering til Studentparlamentet at den praktiske konsekvensen av vedtaket blir at de fleste studentbarer må stenge klokken 01.00, eller kutte kraftig i kapasiteten. Han forteller videre at studentparlamentet har vært i møte med Næringsetaten.

–⁠ Vi er positivt overrasket over hvor villige de var til å strekke seg for å finne en løsning, sier han.

Oslomet-studenter reagerer på forskjellsbehandling: Ansatte får ha med medbrakt alkohol – men ikke studentene

–⁠ Har ikke råd

Med 140 frivillige er studentbaren U1 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, en av studentbarene med størst besetning. Leder Martine Hoseth Myklebust og nestleder Live Rogne Funjem i Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF) ved Universitet i Oslo, sier at U1 ikke har råd til å finansiere Salutt-kurs for de frivillige.

–⁠ Formålet med Salutt-kurset er jo å bedre sikkerheten for utelivet i Oslo sentrum. Om vi skal opprettholde besetningen vi har må vi stenge før klokken ett, slik at vi ikke trenger kursingen, sier nestleder Live Rogne Funjem.

–⁠ Vi er redde for at U1 blir et slags «førstested» før de skal dra ned til et allerede presset Oslo sentrum. Da virker konsekvensene av vedtaket imot hensikten med kurset.

SVFF-leder Martine Myklebust legger til at det også vil gå utover tilbudet til studentene.

–⁠ Et alternativ til å stenge tidlig er å redusere besetningen på studentbaren. Det kan gå utover sikkerhet og kan føre til færre arrangementer. Man kan jo også be de frivillige om å betale for kurset selv, men dette vil neppe være populært ettersom det er dyrt. Vi vil ikke ekskludere frivillige på grunn av størrelsen på lommeboka.

Les om UiOs skyhøye alkoholforbruk: Fire millioner kroner de siste fem årene

Håper på løsning

Myklebust mener de har god kursing av de frivillige fra før, og er sett på som et lavrisikosted av politiet.

–⁠ Vi føler vi ikke trenger dette mest av utestedene i Oslo. Men vi tar ikke sorgene på forskudd, vi har troen på en løsning. Vi håper Næringsetaten kan godkjenne et forslag om at vi har en i baren etter klokken ett, som har tatt kurset. Det kan vi finansiere.

Studentbaren Kroa på BI Nydalen er også rammet av vedtaket. Med 109 frivillige står baren som en av de med flest blant studentbarene i Oslo.

–⁠ Kroa bidrar positivt til studentmiljøet, så vedtaket rammer bare studentene, sier Julia Krog Kolff, før hun fortsetter:

–⁠ Det kan føre til at vi må stenge baren klokken ett.

Skeptisk: Leder ved Kroa på BI, Julia Krog Kolff, mener vedtaket vil ramme studentene negativt.
Skeptisk: Leder ved Kroa på BI, Julia Krog Kolff, mener vedtaket vil ramme studentene negativt.

Hun håper på en løsning som kommunen og studentbarene er fornøyde med.

–⁠ Vi håper at Næringsetaten kan tilby kurset for oss som en gruppe, slik at vi betaler en gruppepris og ikke 500 kroner per person. Vi er jo villige til å ta kurset, men det er jo kostnadene som er for høye.

Direktør for Næringsetaten, Gunnhild Haugen, sier at kommunen er lydhør for protestene, og at de hadde et møte i oktober med representanter fra studentpubene og velferdstinget.

–⁠ Vi samarbeider altså for eventuelt å kunne legge bedre til rette slik at det blir enklere for studentene å få tatt Salutt-kurset. Akkurat nå venter vi på et konkret forslag til tiltak fra studentpubene, som vi skal gi tilbakemelding på.