Misfornøyd: Hovedtillitsvalgt i SiO og leder for Norsk Tjenestemannslag i SiO, Robert Sørensen mener at samskipnadens nye avtale med det private selskapet Toma vil gå utover studentene.
Misfornøyd: Hovedtillitsvalgt i SiO og leder for Norsk Tjenestemannslag i SiO, Robert Sørensen mener at samskipnadens nye avtale med det private selskapet Toma vil gå utover studentene.

Privat selskap skal drifte SiOs eiendommer: –⁠ Vi er bekymret for student­vel­ferden

SiO-tillitsvalgt Robert Sørensen er bekymret for følgene av samarbeidet med det private selskapet Toma – pengene vil nå gå til et privat firma.

Tidligere i år inngikk Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og det private selskapet Toma en avtale. Sammen har de startet et nytt selskap som skal stå for forvaltning, drift og vedlikehold av SiOs eiendommer og boliger.

Toma eier 51 prosent av selskapet, mens SiO eier resten.

Til Universitas forteller Robert Sørensen, tillitsvalgt i SiO, at han er bekymret for at den nye ordningen kan komme til å gå utover studentene.

–⁠ Tanken bak ordningen er at SiO skal sørge for mer ansvarlig og forsvarlig bruk av studentenes penger, men vi mener at dette ikke er riktig måte å løse det på. Pengene vil nå gå til et privat firma istedenfor til studentvelferd, og det er vi bekymret for.

Det var avisen Fri fagbevegelse som først omtalte avtalen.

Les også: SiO-sheriffen av Nottingham: –⁠ De tar fra de fattige, og gjør seg selv rike.

Rammer studentene

Han mener det vil være dumt om SiO skal gi fra seg det som han i dag beskriver som et helhetlig tilbud.

–⁠ Da SiO sto for all driften fantes tilbudene der hele tiden. Hvis de blir delt opp og utført av private aktører kan det skape mer usikkerhet for studentene. Forutsigbarheten forsvinner hvis man hele tiden må ha forhandlinger med private selskap.

Også Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) er skeptiske til ordningen. I en resolusjon som ble vedtatt på deres møte torsdag 23. oktober skriver de at tjenestene bør tilbakeføres til SiO.

Videre i resolusjonen mener de at profittjag aldri skal være hovedmål for noen som utfører arbeid for SiO, men at hensyn til studentene skal ha prioritet.

Sørensen peker også på SHoT-undersøkelsen, som viste at én av fire studenter oppgir å ha psykiske helseplager, og mener at det er enda en grunn til å la tilbudene være som de er.

–⁠ I den nye ordningen vil ikke studentene ha samme oversikt over hva pengene går til. Samskipnadene skal ikke bare tilby en bolig, men et bomiljø, og vi har et samfunnsansvar for å tilby helhetlige velferdstjenester.

SiO-direktør Lisbet Dyrberg tjener 1,7 millioner på din semesteravgift

–⁠ Vi må tenke profitt

Avtalen fører også til at flere av de ansatte i SiO ble overført til det nye privateide selskapet. Roger Knapper var en av de som ble flyttet over til det nye selskapet. Han hevder at de har fått færre rettigheter, men også mindre rom til å hjelpe studenter.

–⁠ Arbeidsoppgaver vi før kunne utføre når studentene hadde behov for det, som en del av jobben vår, må nå faktureres til SiO, forteller Knapper.

–⁠ Toma som privat aktør ønsker å tjene på dette, og jeg kan ikke forstå hvordan dette skal bli billigere for studentene.

I en e-post til Universitas sier kommunikasjonsansvarlig i SiO, Nina Langeland at de ønsker å sikre god og profesjonell drift av studentboligene, og at de har troen på den nye ordningen.

–⁠ Bakgrunnen er at vi ser det som nødvendig å tilpasse SiOs eiendomsdrift til ny teknologi, økende kompleksitet og et større antall studentboligbygg. I dag har vi rundt 8.900 studentboliger og vi skal bygge en del flere de neste årene, blant annet på Blindern og Kringsjå. Kompetanseplanene og utviklingen av medarbeiderne var av stor betydning for valg av Toma som samarbeidspartner.