Fri flyt: — Jeg har ingen svarteliste over hvem vi ikke kan slå oss sammen med. Verken geografisk eller faglig, sier rektor Arne Krumsvik.
Fri flyt: — Jeg har ingen svarteliste over hvem vi ikke kan slå oss sammen med. Verken geografisk eller faglig, sier rektor Arne Krumsvik.

Høyskolen Kristiania er Norges nest største høyskole: –⁠ Oslomet er vår største konkurrent

Høyskolen Kristianias nye rektor har høye ambisjoner for skolen sin. Fra et Cessna 172-fly skuer han utover byen som han håper vil romme Norges første private universitet.

— Fuel selector, both. Mixture rich. Trim, satt for take-off, sier Arne Krumsvik.

For rundt tusen kroner timen kan du leie deg et eget fly på Kjeller, rett utenfor Lillestrøm sentrum. Så fremt du har flylappen til det. Fra flyplassen på Kjeller og til Bjørvika tar det kun minutter. På passelig avstand – 2200 meter over havet – peker rektor Krumsvik på Høyskolen Kristianias hovedsete i Kirkegata.

Han kunne nesten pekt hvor som helst, for er det én høyskole som stadig sikrer seg nye territorier og lokaler så er det Høyskolen Kristiania.

Kaptein Krumsvik: Har du riktig flylapp kan du ta med deg to av Universitas' utsendte. Denne tanken slo rektoren ved Høyskolen Kristiania, Arne Krumsvik en torsdag ettermiddag. Med litt under halv tank, dotter i ørene og 2000 meter rett ned, viser han gjerne frem Oslo fra sin beste side.
Kaptein Krumsvik: Har du riktig flylapp kan du ta med deg to av Universitas' utsendte. Denne tanken slo rektoren ved Høyskolen Kristiania, Arne Krumsvik en torsdag ettermiddag. Med litt under halv tank, dotter i ørene og 2000 meter rett ned, viser han gjerne frem Oslo fra sin beste side.

I fjor kjøpte skolen opp Westerdals Oslo Act, og i juni inngikk de intensjonsavtaler med Norges Dansehøyskole, Musikkteaterhøyskolen, Norges Yrkesakademi og Barratt Due Musikkinstitutt om oppkjøp. Fagmiljøet på sistnevnte skole har vært svært skeptisk, men skolen oppgir at de ikke har noe valg.

HK har allerede slukt Westerdals: God natt, Westerdals. Slik blir «Westerania»

Ekspander eller dø

— Jeg har vel vært så stor i kjeften og sagt at det er ikke én privat høyskole som vi ikke kan tenke oss å diskutere sammenslåing med, sier Krumsvik.

— Det vil og må skje en samordning, hvis ikke så blir de private skolene for små og for sårbare, og det blir fort utfordrende kvalitetsmessig med små enheter.

Med nesten 10.000 studenter og 500 ansatte er Høyskolen Kristiania Norges nest største private høyskole. Kun slått av Handelshøyskolen BI.

I internasjonal sammenheng er vi allerede et stort universitet. Ambisjonen vår er å bli dobbelt så store som vi er nå.

Arne Krumsvik, rektor ved Høyskolen Kristiania.

— I internasjonal sammenheng er vi allerede et stort universitet. Ambisjonen vår er å bli dobbelt så store som vi er nå, sier Krumsvik mens han nærmest loddrett svinger rundt Tjuvholmen.

Men det er ikke den eneste ambisjonen de bærer på. Øverst i strategidokumentene til skolen står det med uthevet skrift at de ønsker å bli Norges første private universitet.

Det første møtet med HK-rektoren: –⁠ Jeg skyter

— I det offentlige ser vi at det bare er tre høyskoler som enten ikke har blitt eller holder på å bli universiteter. På privat side er det veldig mange små høyskoler. Jeg tror at vi vil se en framtid hvor det norske utdanningssystemet består av universitet og av fagskoler.

— Er det tilfeldig at det ble Høyskolen Kristiania som tok på seg det ansvaret?

— Vi var allerede en stor aktør med flere fag, og vi vil komme fortere til målet om vi slår oss sammen med andre institusjoner.

En blir ikke universitet sånn uten videre.

Voksesmerter

Rektor Krumsvik er ansatt for å videreføre skolens visjoner om å bli universitet. Han har selv forsket på endring, og mener det er naivt å tro at sammenslåinger bare er kos.

— Fusjonering er glede, muligheter, frustrasjon og irritasjon. Nå har Kristiania oppnådd en god kompetanse på det, sier han.

Både Westerdals og Barratt Due har ymtet frempå at de er redde for å miste identiteten sin. Faglig sett har disse skolene hatt et godt rykte som Krumsvik mener det er viktig å ta vare på.

— Jeg tenker at vi må prøve å berolige skolene vi fusjoneres med. Vi bruker for eksempel fortsatt Westerdals som instituttnavn på tre av instituttene våre, og vi bruker det som et av våre merkevarer i porteføljen vår.

Hvis du kommer fra en bitteliten skole, så vil alt oppleves som byråkrati.

Arne Krumsvik, rektor ved Høyskolen Kristiania

For å bli et universitet kreves det mange kvalitetssikringer og ifølge rektoren blir det stadig mer og mer komplekst. Samtidig er de mindre skolene engstelige for byråkratiet som automatisk følger med det å bli et stort universitet.

— Hvis du kommer fra en bitteliten skole, så vil alt oppleves som byråkrati. På den måten kan det godt bli mer byråkrati, men jeg opplever at vi har et profesjonelt og effektivt byråkrati på Høyskolen Kristiania.

Det vites ikke hvilke andre skoler som står på ønskelisten, men Høyskolen Kristiania-rektoren vil utelukke noen. Selv ikke den private høyskole-storebroren.

Trygt nede: — Every landing you can walk away from is a good landing, sier rektor Arne Krumsvik tørt idet han treffer bakken.
Trygt nede: — Every landing you can walk away from is a good landing, sier rektor Arne Krumsvik tørt idet han treffer bakken.

— Har dere vurdert oppkjøp eller samarbeid med BI?

— Altså, jeg har ikke inntrykk av at BI er helt klare for den samtalen, men telefonen min står på, svarer rektoren lurt.

Blir Curt grusom?

–⁠ BI trives svært godt som en handelshøyskole, og har ingen planer om å skulle bli et universitet eller å slå seg sammen med en annen skole. Vi søker samarbeid med de beste skolene i verden for å tilby den mest mulig relevante utdanningen for fremtiden, svarer BI-rektor Inge Jan Henjesand på spørsmål om de kunne tenke seg å fusjonere med Høyskolen Kristiania.

Til tross for at det kan se ut som om Kristianias strategi er å spise eller å bli spist, så er ikke BI den største rivalen. Ifølge Krumsvik er den største konkurrenten tidligere høyskole, og nåværende universitet, Oslomet.

— Vi konkurrer om studentene hvert eneste år.

Fikk du med deg denne? Semes­ter­av­giften økte med 13.000 – etter at studentene hadde betalt

Rektoren ved Oslomet, Curt Rice, er på sin side ikke sikker på om han oppfatter Høyskolen Kristiania som en stor konkurrent:

— Men de har store ambisjoner, og det er farlig å ikke holde øye med dem som har ambisjoner, sier han.

Per dags dato er det allerede to offentlige universiteter i Oslo, Universitetet i Oslo og Oslomet. Rektor Rice mener likevel det ville vært dårlig gjort å si at det ikke er plass til enda ett universitet.

— La Krumsvik ta meg med på en flytur, så skal jeg gi ham kompetansen som trengs for å kunne bli et universitet, sier han og spanderer gjerne to tips til skolene som har universitetsambisjoner.

— Du kan ta snarveien og slå deg sammen med noen som allerede er det. Eller du kan ta den tunge og krevende veien vi tok ved å bli større. Mitt største tips er likevel stadig å påpeke for studenter og ansatte hvorfor det er så viktig å bli et universitet. Får du hele organisasjonen med deg på den tanken, så er mye gjort.

— Har du noen navneforslag?

— Jeg syns de burde oppkalle det etter Høyskolen Kristianias forrige rektor, han som kom med idéen. Blindheim Universitet.

Les også: Barratt Due kan bli del av Høyskolen Kristiania: – Vi har ikke noe valg

Endringsvillig

Krumsviks guidede flytur nærmer seg slutten. Når vi passerer utkanten av Oslo peker han ned på skrivestuen sin hvor han skrev sin doktorgrad, samtidig som 40-årskrisen inntraff. Den handlet om endring.

— Når vi møtes igjen om noen år, så har Høyskolen Kristiania forandret seg ganske mye, sier han.

Hjemme venter hjemmelaget pizza, kone og barn. Rektoren ser sitt snitt i å gå inn for landing.

— Every landing you can walk away from is a good landing, sier han tørt idet han treffer bakken.

— Men en perfekt landing er den hvor du kan bruke flyet én gang til.