Foto: Privat

Kritiserer nytt stipendforslag:

–⁠ Utdanning har verdi i seg selv

Utdanning handler ikke bare om å få jobb, det handler også om å berike individ og samfunn, skriver Karl Henrik Storhaug Reinås i A-lista.

Regjeringens forslag om å gi mindre stipend til studenter som ikke fullfører en grad på normert tid eller bytter studie, viser en manglende anerkjennelse av utdannings iboende egenverdi.

Bakgrunn: Høyere utdanningsminister Iselin Nybø: –⁠ Vi vil at flere skal fullføre høyere utdanning

Utdanning handler ikke bare om å få seg en jobb, men også om å berike individ og samfunn. I stedet for å stramme inn burde man tilrettelegge og oppfordre flere til å ta utdanning. Utdanning er tross alt den viktigste kapitalen i samfunnet.

Regjeringens forslag har flere kritikere: –⁠ Fullstendig bakvendt politikk

Å underkjenne avlagte emner som ikke inngår i en grad ved å gi større lånebyrde vil i praksis si å ikke anerkjenne denne kompetansen som verdifull. For eksempel vil en lege som også har studert psykologi kunne bli en mer empatisk og dyktig lege. Hvis man strammer inn reglene for å få stipend vil tverrfagligheten og mulighetene til å ta innovative og kreative karrierevalg minke dramatisk. Det vil medføre mindre nytenkning og etterlate en fattigere nasjon som i mindre grad er forberedt på framtiden.

Man bør legge større vekt en persons helhetlige kompetanse og ikke bare en tittel på et vitnemål

Man bør legge større vekt en persons helhetlige kompetanse og ikke bare en tittel på et vitnemål. Alle eksamener bør telle for å kunne dokumentere en persons formelle kompetanse. Utdanning er så mye mer enn grader. Ufullførte studier er også verdifulle i seg selv.

Les også: Regjeringen har rett: –⁠ Det skal lønne seg å studere