Karakterer fluktuerer: Erik Rimestad Frogner klagde på på sensur og gikk fra C til A. Det kan ha vært avgjørende for at han kom inn på masterstudiet.
Karakterer fluktuerer: Erik Rimestad Frogner klagde på på sensur og gikk fra C til A. Det kan ha vært avgjørende for at han kom inn på masterstudiet.

Karak­ter­sprik på PSI: Erik gikk fra C til A. Ayla gikk fra D til A

Studenter ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) opplever karaktersettingen på instituttet som tilfeldig.

Universitas har vært i kontakt med flere studenter som har opplevd å få et betydelig karakterløft etter å ha klaget, uten å egentlig forstå hva som i utgangspunktet førte til en svakere karakter. To av seks studenter som gikk fra D til A ved UiO i vår var fra Psykologisk Institutt (PSI).

Klage reddet masteropptak

Erik Rimestad Frogner er blant psykologistudentene som har opplevd et hopp i karakter etter å ha klaget. Han leverte sin bacheloroppgave i psykologi i vår. En måned senere fikk han tilbake en karakter han ikke kjente seg igjen i, og valgte derfor å klage. Til hans overraskelse hoppet han opp to karakterer etter ny vurdering, fra C til A.

–⁠ C er ikke en dårlig karakter, men jeg synes det var skuffende fordi jeg hadde jobbet godt. Jeg forventet ikke en A, sier Erik, som nå går master i psykologi ved UiO.

Den nye vurderingen hadde tatt lang tid på grunn av ferie, men da den kom i august fikk han også med en ny begrunnelse.

–⁠ Jeg synes den første begrunnelsen hadde vært veldig kort og dårlig. Det virket som at sensoren ikke hadde lest oppgaven så nøye. Argumentene var ikke gode nok for å gi meg en C, mener Frogner.

Derimot opplevde han begrunnelsen for toppkarakteren som lengre og mer utfyllende. Konklusjonen var at oppgaven var svært god.

For Frogner virker det avgjørende hvilken sensor man får, og at en klage kan føre til at man får en sensor som liker oppgaven bedre.

–⁠ Hvis jeg ikke hadde klaget, er det ikke sikkert jeg hadde kommet inn på master. Bacheloroppgaven har mye å si når man skal søke seg inn på master.

Det er ikke bare på PSI det er misnøye:

 • Karakterkaos på institutt for spesialpedagogikk: Ella gikk fra C til stryk
 • Blind klagesensur: Nesten halvparten av karakterene endres: Fra B til F og E til A
 • –⁠ Jeg tok sjansen, klagde og fikk en F. Et par dager senere fikk jeg begrunnelsen der oppgaven ble slaktet
 • –⁠ Virker skjønnsbasert

  Maria Frangakis (22) skrev sin bacheloroppgave i vår. Hun opplevde et sprik mellom første sensur og endelig karakter, som gikk fra en D til en A. Maria kviet seg lenge for å klage, fordi hun har opplevd at venner har gått betydelig ned i karakter ved å klage.

  –⁠ Det virker som at karakteren man får er ganske tilfeldig. Det virker nesten som det handler om flaks med sensor.

  Maria tar nå en master i psykologi ved Universitetet i Bergen, og hadde det ikke vært for andre gode karakterer kunne hun slitt med å komme inn. Belastningen fra tre måneders ventetid over sommeren var noe hun kjente på.

  –⁠ Jeg er kjempefornøyd med en A. Jeg føler jo at jeg har skrevet en god oppgave, men det er jo tre måneder for sent. Plutselig sitter man med følelsen av at man kanskje ikke er god nok til å ta en master.

  Maria føler hele prosessen rundt sensur virker skjønnsbasert ved PSI. Skillet mellom en A og en D er betydelig, og hun mener det er ekstremt at det kan karakteren kan svinge såpass på en bacheloroppgave.

  –⁠ Generelt føler jeg det har vært en del tull med karakterer på PSI.

  Kanskje det greieste bare er å adoptere innstillingen til Universitas-Stine? –⁠ Karakterer, schmarakterer

  Fra D til toppkarakter

  Ayla Engebrethsen (23) opplevde å gå fra en D til A i faget sexologi. Hun følte seg godt forberedt til eksamen.

  –⁠ Da jeg fikk karakteren D skjønte jeg ingenting, og jeg ville klage med en gang. Jeg søkte om begrunnelse, men ventet ikke på den før jeg klagde, sier hun.

  Begrunnelsen hun fikk var klar og tydelig, problemet var at den ikke samsvarte med eksamen hun hadde levert, mener hun.

  –⁠ Jeg følte meg litt lurt. Jeg tenkte med en gang på alle de andre karakterene mine, om de også er feil.

  Da klagen var ferdigbehandlet fikk Ayla en A, noe hun føler samsvarer mer med karakternivået hun ellers har hatt.

  Sensorveiledning til alle

  –⁠ Vi er klar over at det er noen veldig uheldige utfall, det er veldig dumt. Det er et problem på alle norske utdanningsinstitusjoner, sier Bjørnar Hjulstad, administrativ studieleder ved PSI.

  Han forteller at de derfor innfører sensorveiledning i alle fag fra i høst, og at det tillegg blir mulig med en tredje sensurrunde hvis spriket mellom eksamen og klage er to karakterer eller mer.

  –⁠ Vi som alle andre synes dette er leit, og vi gjør det universitetet og Kunnskapsdepartementet ber oss om å gjøre, sier han.