Kvalitet, ikke kvantitet: Det eksklusive studiet skal ha kun 40 studieplasser, men prorektor Mo forsikrer om at UiO er opptatt av å løfte kvaliteten også i bredden.
Kvalitet, ikke kvantitet: Det eksklusive studiet skal ha kun 40 studieplasser, men prorektor Mo forsikrer om at UiO er opptatt av å løfte kvaliteten også i bredden.Erlend Dalhaug Daae

Elitestudie

UiO oppretter elite­studie: 35 studie­poeng per semester, 20 studie­plasser

Universitetet i Oslo (UiO) innfører et tilrettelagt bachelorprogram for de mest talentfulle og motiverte studentene – uten å få støtte for det i statsbudsjettet.

–⁠ Vi ønsker å tilby et tverrfaglig og krevende studieprogram for de aller beste, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo ved UiO.

Fra høsten 2019 vil UiO tilby et såkalt «honours»-program, som er et nytt tverrfaglig studieprogram mellom Det humanistiske fakultet (HF) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat).

Programmet skal etter planen tas som en ordinær bachelor, men vil ha et mer omfattende studieløp som inneholder ekstra emner og tyngre utfordringer. De som blir tatt opp vil også få tilgang til eksklusive studiegoder.

Økt progresjon

Et vanlig studieløp er på 30 studiepoeng per semester. På grunn av mer omfattende pensum vil det nye «honours»-programmet ligge på 35 studiepoeng per semester. I første omgang vil kun 20 studieplasser være tilgjengelige. Programmet vil også kreve mer penger og flere ressurser enn vanlige bachelorgrader.

–⁠ De som blir tatt opp vil få tettere oppfølging med en faglig mentor, egne studielokaler og tilrettelagte studieplaner, sier prorektor Bjørnerud Mo.

Kommentar: Utdanningsdebatten lammes av feig klasseblindhet: –⁠ Innfør fattigpoeng på elitestudier

Modellen er hentet fra utlandet. Representanter fra HF og MatNat har vært i Nederland for å se på lignende programmer som allerede tilbys der.

–⁠ Det nye studieprogrammet vil svare på Stortingsmelding 16 (2016–2017): Kultur for kvalitet i høyere utdanning, der universitetene bes om å utvikle studietilbud tilpasset de mest talentfulle og motiverte studentene, forteller Bjørnerud Mo og legger til:

–⁠ Vi er opptatte av å koble forskning og utdanning enda tettere. Det vil vi også få mulighet til å gjennomføre med dette «honours»-programmet.

–⁠ Er det rettferdig å satse kun på toppstudentene?

–⁠ Vi ser selvfølgelig dilemmaer tilknyttet innføringen. Vi skal bruke erfaringer med satsingen til å se hvilke tiltak vi kan overføre til andre studier også. Her ved UiO er vi svært opptatt av å heve kvaliteten i hele bredden av studietilbudet.

Bjørnerud Mo om statsbudsjettet: –⁠ Det er paradoksalt

–⁠ Glemmer mangfoldet

Leder for Studentparlamentet ved UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen, ser i utgangspunktet positivt på en tverrfaglig satsing. Men hun er samtidig bekymret for at «honours»-programmet skal føre til mindre fokus på studentmassen generelt.

–⁠ Et A-lag og B-lag tror vi ikke er svaret. Vi må ha variert undervisning som tilrettelegger for faglig og personlig vekst for alle studenter på universitetet, sier hun.

Videre påpeker Biseth-Michelsen at det er positivt at UiO har valgt å søke penger fra statsbudsjettet for å dekke kostnadene til en slik satsing. Ved å gjøre dette, slipper de å kutte midler andre steder for å finansiere programmet.

–⁠ Men vi mener på vår side at alle studenter, uavhengig av studieprogram, burde ha krav på studiegodene som toppstudentene her vil få. Andre universiteter har større satsing på for eksempel faglige mentorer, understreker Biseth-Michelsen.

Hun håper ellers å se positive ringvirkninger av programmet som kan gagne alle studenter i fremtiden.

Universitetet fikk ikke støtte til de nye studieplassene for programmet i statsbudsjettet for 2019. De vil likevel gjennomføre det. Nå må de ta i bruk penger fra universitetets ordinære budsjettramme for å få det opprettet. De har ikke avklart hvilke eksisterende tilbud pengestøtten til det nye «honours»-programmet vil gå ut over.

Universitas presiserer: I en tidligere versjon av denne saken kom det frem at det nevnte programmet innebærer et løp på 60 studiepoeng per semester, og 40 studieplasser. Dette stemmer ikke. De rikitge tallene er 35 studiepoeng per semester og 20 studieplasser.