FORDELER MILLIONER: Her på Villa Eika holder Velferdstingets arbeidsutvalg til. Torsdag delte Velferdstinget ut over 20 millioner kroner – det meste slik arbeidsutvalget hadde innstilt på å fordele det.
FORDELER MILLIONER: Her på Villa Eika holder Velferdstingets arbeidsutvalg til. Torsdag delte Velferdstinget ut over 20 millioner kroner – det meste slik arbeidsutvalget hadde innstilt på å fordele det.Erlend Dalhaug Daae

Velferds­tin­gets tilde­lings­møte: Ber SiO om 1,7 million mer

Torsdag vedtok Velferdstinget i Oslo og Akershus å dele ut over 20 millioner kroner til studentorganisasjoner – 1,7 millioner kroner mer enn i fjor.

Velferdstinget vedtar årlig hvor mye penger fra studentenes semesteravgift som skal tildeles ulike studentorganisasjoner. I år kjempet ti organisasjoner om en del av potten – som ved møtets slutt hadde økt i størrelse med 150.000 kroner.

Dette til tross for at Velferdsstinget allerede har utvidet utdelingspotten med 1,6 millioner kroner i år.

Bakgrunn: Disse kjemper om semesteravgiften din

–⁠ Det er ikke rom for å øke noe særlig mer. Dette er de reelle behovene studentene har i dag. Vi har pushet rammen, og kan ikke gi mer, sa arbeidsutvalgets leder, Maya Sol Sørgård tidlig i møtet.

Likevel var det nettopp dette som skjedde.

Det er en høy økning. Høyere en noe som har vært normalt også sammenlignet med det som i fjor var en unormalt høy økning

Vetle Bo Saga, leder i SiOs hovestyre

–⁠ Kan ikke forskuttere

Det er i siste instans Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som bestemmer hvordan semesteravgiften skal fordeles. Opptil flere ganger ble det gjort klart av leder i SiOs hovedstyre, Vetle Bo Saga, at en økning av totalsummen ville gå direkte ut over andre SiO-tilbud; eksempelvis helse.

–⁠ Det er en høy økning. Høyere en noe som har vært normalt også sammenlignet med det som i fjor var en unormalt høy økning, sier han.

Hvorvidt den totale summen kommer til å innvilges, kan han ikke si noe om enda.

–⁠ Vi kan ikke forskuttere styrets behandling, og vi må avvente arbeidsutvalgets søknad og begrunnelse, for så å se det i sammenheng med det totale budsjettet til SiO som behandles i desember.

Forvirret? Dette er studentpolitikken og så mye koster den

LOVER INTET: Leder av SiOs hovedstyre, Vetle Bo Saga, vil ikke avsløre om Velferdstinget får dele ut så mye penger som de ønsker.
LOVER INTET: Leder av SiOs hovedstyre, Vetle Bo Saga, vil ikke avsløre om Velferdstinget får dele ut så mye penger som de ønsker.Øyvind Aukrust

–⁠ En prioritering

Til tross for at det ble vedtatt en sum som oversteg den originale, sier Kari Anne Andersen, nestleder i Velferdstinget, seg godt fornøyd med resultatet. Selv om saken nå er ute av deres hender.

–⁠ Det er opp til hovedstyret å avgjøre om pengene blir innvilget. Vi har gått inn i de forskjellige organisasjonenes søknader, sett hva de begrunner at de har behov for, og innstilt deretter. Og så var det noen søknader, for eksempel SBIO sin, som vi per dags dato ikke har grunnlag til å gjøre en slik vurdering på, da det ikke foreligger budsjett for prosjektene, sier Andersen.

Er dere redde for at dere ikke vil få summen innvilget av hovedstyret?

–⁠ Det er vi jo. Vi har fått sterke signaler fra hovedstyret om at dersom studentkulturen skal styrkes, så er det andre velferdstilbud som får mindre midler fra semesteravgiften. Samtidig er dette en prioritering som vi gjør, sier Andersen.

Ikke lei av studentpolitikk? Dette er kampen om studenthuset

SBIO: –⁠ Vi er skuffet

Til forskjell fra i fjor, ble ingen foreninger kuttet i innstilt sum - men alle ble ikke fornøyde av den grunn. Studentforeningen ved handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) var den foreningen som gikk fra møtet med dårligst nytt.

–⁠ Det er kanskje ikke så overraskende at vi er skuffet over Arbeidsutvalgets innstilling, da vi la inn et ønske om 1.100.000 kroner og endte på 40.000 kroner. Det er veldig viktig for oss å poengtere at den økonomiske situasjonen vi står overfor i dag er svært beklagelig, sier leder i SBIO, Wilhelm Fredrik Meyer.

BI Athletics endte på sin side på 300.000 kroner, en dobling fra innstillingen på 150.000 kroner. Studentmediene var de som fikk hardest medfart i de innkomne forslagene. De mest radikale kuttforslagene var 600.000 kroner fra Universitas og 300.000 kroner fra Radio Nova. Dette vant imidlertid ikke gjennom, og begge gikk fra møtet med samme sum som de hadde fått innstilt.

Hvorvidt de 20.110.000 kronene kommer til å bli innvilget gjenstår å se. Hovedstyret i SiO har sitt budsjettmøte først i desember.

Lurer du på hvordan Universitas hadde sett ut hvis studentpolitikerne bestemte? Dette er drømmeforsidene deres