Foto: Erlend Dalhaug

Disse kjemper om semes­ter­av­giften din

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) deler i år ut nesten 20 millioner semesteravgiftskroner. Ti søkere kniver om pengepotten. VTs arbeidsutvalg har innstilt på en fordeling – men ingenting er avgjort før møtet er hevet 11. oktober.

SBIO

 • Søker: 1.100.000
 • Innstilt: 40.000
 • Skuffet: SBIO-leder Wilhelm Fredrik Meyer er skuffet og frustrert over arbeidsutvalgets innstilling.
  Skuffet: SBIO-leder Wilhelm Fredrik Meyer er skuffet og frustrert over arbeidsutvalgets innstilling.Foto: Privat

  Skylder staten 700.000 kroner

  Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) søkte om 1,1 millioner, men har blitt innstilt på usle 40.000 kroner. Det er ikke Wilhelm Fredrik Meyer, president i SBIO, tilfreds med.

  –⁠ Vi er både skuffet og frustrert over innstillingen som arbeidsutvalget har landet på, sier Meyer til Universitas.

  –⁠ Uforsvarlig

  Årsaken til den store forskjellen mellom søkesum og innstilling er at arbeidsutvalget ønsker at SBIO skal søke Kulturstyret om støtte til arrangementer som BI-revyen og Fadderullan, ikke Velferdstinget.

  I tillegg har SBIO søkt om 700.000 kroner for å dekke inn ubetalt merverdiavgift, noe arbeidsutvalget ikke har innstilt på at Velferdstingets tildeling skal bidra til.

  På spørsmål om hva som har gått galt, henviser Meyer til punkt 6.2.2 i SBIOs søknad. Der skriver foreningen blant annet: «Ettersom vi ikke ønsker at det skal gå på bekostning av studentvelferden håper vi at Velferdstinget er villig til å innvilge støtte til dette ekstraordinære formålet». Søknaden kan leses i sin helhet på studentvelferd.no.

  –⁠ Er det rettferdig at denne feilen går utover velferden til alle studenter, fremfor kun BI-studenters velferd?

  –⁠ Vi mener det vil være uforsvarlig av oss å ikke søke om støtte til momsavgiften da dette som sagt påvirker studentvelferden i sin helhet. Velferdstinget tildeler midler til studentforeninger slik at de kan drive studentvelferd, noe vi kan fortsette å gjøre dersom søknadssummen godkjennes av Velferdstingets representanter.

  Fikk du med deg denne? SBIO håver inn over fire millioner: –⁠ Fører studentene bak lyset

  –⁠ Helomvending

  –⁠ Siden søknadsprosessen startet har vi hatt en jevn dialog med arbeidsutvalget, hvor det ikke er blitt gitt noen signaler på at differansen mellom søknadssummen og innstillingen skulle ende med å være så stor, sier Meyer.

  Han mener at arbeidsutvalget har vist støtte og forståelse for SBIOs kinkige økonomiske situasjon, for så å gjøre en helomvending i innstillingen.

  Ifølge søknaden til Velferdstinget hadde SBIO en egenkapital på over 2,6 millioner kroner i 2017. Deler av denne er bundet opp i eiendeler, som en båt, og i søknaden argumenterer SBIO for at det er usikkerhet rundt hvor mye av egenkapitalen som er frie midler. Foreningen forteller også om et større økonomisk opprydningsarbeid, som Meyer bekrefter at er godt i gang.

  Les også: SBIO-leder: –⁠ Total­summen Univer­sitas legger frem har ingen rot i virke­lig­heten

  –⁠ Ikke noe vi kan forsvare

  Nestleder i Velferdstinget, Kari Anne Andersen, mener situasjonen SBIO har havnet i er ekstremt beklagelig og ekstremt vanskelig.

  –⁠ Likevel, på rent prinsipielt grunnlag, mener vi at det sender veldig feil signaler dersom VT skal si at man dekker dette gjennom semesteravgift. Da har man på en måte satt en presedens for at dersom man havner i gjeld, eller dersom man tar en stor risiko og dette ikke går bra, så har man anledning til å få dekket det inn gjennom semesteravgiften, sier Andersen.

  Hun påpeker at Velferdstinget gjerne hjelper SBIO på andre måter.

  –⁠ Men når det kommer til å anbefale VT å finansiere den smellen over en semesteravgift så har vi landet på at det er ikke noe vi kan forsvare.

  Radio Nova

 • Søkt: 2.100.000
 • Innstilt: 2.100.000
 • Vurderer ikke annonser

  Lykken er stor hos Radio Nova, som forteller at de er svært fornøyde med innstillingen.

  –⁠ Vi er glade for at det arbeidet vi legger ned, og mener er godt, belønnes, sier daglig leder Simen Flotvik Mathisen.

  Radio Nova høstet mye ros i innstillingsteksten, hvor de ble trukket frem som et eksempel til etterfølgelse. Likevel har det ikke bare vært problemfritt for studentradioen, som har slitt med en negativ egenkapital.

  –⁠ Dette er noen midler vi mottok i støtte høsten 2017, som er plassert i 2018, fordi det er da de er tiltenkt brukt. Så har pengene i stedet gått til drift, men har i løpet av året til slutt gått til de tingene det skulle gå til i utgangspunktet. Så vi har fått inn pengene igjen og ligger greit an nå, forteller han.

  Radio Nova har i tillegg slitt med både utstyr som ikke passer, og aircondition-anlegg som ikke spiller på lag.

  –⁠ Aircondition-anlegget vårt brøt sammen rett før det ble så varmt i våres, så vi måtte ut med noen tusen der. Vi ser at det kanskje er et behov for å ha en liten post for sånne uforutsette utgifter.

  Hetesjokket førte til at flere sendinger måtte avlyses

  På spørsmål om annonseinntekter har blitt vurdert, er Mathisen klar.

  –⁠ Det er ikke en retning vi kommer til å ta. Vi kommer til å fortsette å være en ikke-kommersiell radiostasjon i all overskuelig fremtid.

  Lykke: Simen Flotvik Mathisen, daglig leder i Radio Nova, er godt fornøyd med innstillingen.
  Lykke: Simen Flotvik Mathisen, daglig leder i Radio Nova, er godt fornøyd med innstillingen.Foto: Marianne Demmo

  Argument

 • Søkte 551.800
 • Innstilt: 287.000
 • Etterlyser bedre retningslinjer

  –⁠ Vi er litt skuffet over innstillingen. Argument søkte om en betydelig større sum. Vi ble innstilt mye lavere enn vi ønsket, og får ikke gitt ut fem utgaver, slik vi ønsket.

  Redaktør Johanne Kleive, og resten av tidsskriftet Argument, søker for første gang i år om støtte fra Velferdstinget.

  Vil honorere mer

  Redaktøren har store ambisjoner for tidsskriftet, og ønsker å øke posten for honorarer til interne fra 130.000 til 300.000.

  –⁠ Man skal ha lyst til å jobbe med dette. Ikke bare se på det som CV-fyll, men som et verdifullt arbeid. Med de ambisjonene vi har, så jeg det som forsvarlig å øke honoraret til det dobbelte.

  Arbeidsutvalget på sin side mener begrunnelsen er noe tynn, og vil heller se en opptrapping fremfor et hopp i økning av honorarer.

  –⁠ Det kan jeg forstå, sier Kleive, men vi savner litt tydelige retningslinjer for søknaden. Vi ville kanskje ikke søkt om vi visste mer på forhånd.

  Velferdstinget mener Argument har fått nettopp dette.

  –⁠ Nå hører det med til historien at Argument har fått tilbud om veiledning for å se over søknadsteksten, som de ikke har benyttet seg av. Det er veldig synd hvis de mener denne informasjonen kunne vært bedre, svarer Kari Anne Andersen, nestleder i Velferdstinget.

  Redaktør Kleive forteller videre at de ble anbefalt av Kulturstyret å søke Velferdstinget, fordi det var bedre mulighet for større bevilgning.

  –⁠ Grunnen til dette er at Kulturstyret ikke støtter honorarer, men dette gjelder ikke Velferdstingets kriterier. Det at Argument søker til Kulturstyret om midler som i stor grad bindes opp i honorarer, setter dem i en vanskelig posisjon, mener Andersen.

  Dette er ikke første gang Argument står i fare for å få lite støtte: I 2009 så det ut som nedleggelse vareneste løsning

  Høye ambisjoner

  Argument har vært tydelige i søknaden på sitt mål om å ha tekster skrevet av samtlige studiesteder tilhørende Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), i løpet av publikasjonene i 2019. Ifølge SiOs nettsider er det hele 27 studiesteder, blant annet mindre skoler som Musikkteaterhøyskolen, Norsk gestaltinstitutt høyskole, Arkitekthøgskolen, Politihøgskolen og Atlantis medisinske høyskole.

  –⁠ Er dette et realistisk mål?

  –⁠ Vi har allerede fått med tre, fire institusjoner på denne utgaven. Vi ønsker i hvert fall det, så får vi se hvordan det utarter seg etter hvert, sier Kleive.

  Universitas

 • Søkt: 3.200.000
 • Innstilt: 3.200.000
 • Fortsatt papiravis: Universitas' styreleder i Universitas Henrik Paulsen Mandelid er godt fornøyd med innstillingen, og mener det høye beløpet er nødvendig for å beholde papiravisen.
  Fortsatt papiravis: Universitas' styreleder i Universitas Henrik Paulsen Mandelid er godt fornøyd med innstillingen, og mener det høye beløpet er nødvendig for å beholde papiravisen.Foto: Marianne Demmo

  –⁠ Ingenting å hente på å kutte papiravisen

  Også i Universitas er det grunn til å juble. Studentavisen søkte om 3,2 millioner kroner og ble innstilt på hele søknadssummen. Universitas er den av søkerne som er innstilt på høyest sum, med over én million mer enn Radio Nova.

  –⁠ Vi trenger disse pengene for å levere det driftsnivået vi ønsker. Vi er naturligvis godt fornøyde, sier styreleder Henrik Paulsen Mandelid.

  I innstillingen trekker arbeidsutvalget frem jobben som er gjort med Inter Universitas, og skryter av arbeidet som gjøres for å nå ut til utenlandske studenter.

  På spørsmål om hvorfor studentavisen bør få den største delen av potten, forklarer Mandelid at avisen er en viktig aktør i studentkulturen.

  –⁠ Vi leverer et produkt som veldig mange studenter leser. Når sakene våre plukkes opp av nasjonale medier fungerer vi som en viktig studentstemme. Selv om det er mye penger, mener vi i alle fall at Oslo-studentene får mye igjen for det.

  Fikk du med deg denne? Studentpolitikernes drømmeforsider

  Universitas har et opplag på 14.000, og er Nordens største studentavis. På tidligere tildelingsmøter har enkelte studentpolitikere ivret for å kutte papiravisen. Dette er en dårlig idé, mener Mandelid Paulsen.

  –⁠ Papiravis koster mye, men praktisk talt alle annonseinntekter kommer derfra. Trykk og annonser på papir går omtrent opp i opp, så det er ikke noe særlig å hente bunnlinjemessig på å kutte papiravisen. Da ville vi også ha mistet vår viktigste formidlingsplattform opp mot studentene, sier han.

  DNS

 • Søkt: 1.502.969
 • Innstilt: 1.473.000
 • Forberedt på kutt

  Hos Det norske studentersamfund (DNS) er det ingen sorg å spore etter at Velferdstinget innstilte på å gi dem over 1,4 millioner kroner, litt under 30.000 mindre enn søknadssummen.

  I tillegg til egne midler har DNS også søkt på vegne av blant andre Cinema Neuf, Kulturutvalget, Konsertforeningen Betong og Impro Neuf, som alle holder til på Chateau Neuf sammen med DNS. «Prosjektpotten» har dessuten blitt tildelt en god slant penger.

  –⁠ Vi er fornøyde med innstillingen vi har fått, sier direktør Thorstein Sjursen.

  Spesielt ser arbeidsutvalget i Velferdstinget positivt på videreføringen av «prosjektpotten». Sjursen forteller at disse pengene tidligere har blitt delt ut til foreninger og eksterne aktører DNS ønsket å samarbeide med.

  –⁠ Akkurat hvordan det skal fungere i fremtiden har vi ikke kommet helt frem til. Potten har tidligere vært veldig liten, men arrangementene pengene har blitt brukt på har trukket mye folk.

  DNS høster også skryt i begrunnelsen fra arbeidsutvalget for godt og målrettet arbeid, både internt og eksternt. Etter flere konkurstruede år styrer nemlig studenthuset mot overskudd for tredje år på rad.

  I begrunnelsen for innstillingen skriver arbeidsutvalget at overbudsjettering hos Kulturutvalget og Betong var grunnen til at de landet på 30.000 mindre enn søknadssummen. Likevel er ikke Sjursen overrasket og sier de var forberedt på det.

  –⁠ Vi har vært i dialog med begge på forhånd, så vi visste at det kanskje måtte kuttes litt. Hvis vi utvider søknadskriteriene i fremtiden blir det i samråd med Kulturutvalget for å unngå dobbeltfinansiering, forteller han.

  Skryt: DNS-direktør Thorstein Sjursen er godt fornøyd med innstillingen. DNS høster skryt på flere områder fra arbeidsutvalget.
  Skryt: DNS-direktør Thorstein Sjursen er godt fornøyd med innstillingen. DNS høster skryt på flere områder fra arbeidsutvalget.Foto: Alf Andreas Grønli Simensen

  Oslostudentenes Idrettsklubb

 • Søkt: 1.750.000
 • Innstilt: 1.750.000
 • Toppnotering for sporty studenter

  I Oslostudentenes Idrettsklubb er stemningen god etter at et av landets største idrettslag, som går under forkortelsen OSI, ble innstilt på summen de søkte på.

  –⁠ Vi er veldig glade for at Velferdstinget ser behovet klubben har for å kunne bevare kvalitet, og kunne bli enda større, sier styreleder Cecilie Kappelslåen.

  OSI søker for første gang i år om penger til utviklingsprosjekter. Kappelslåen sier dette er fordi undergruppene, altså de forskjellige idrettene, skal slippe å søke til Kulturstyret. I stedet kan de søke penger hos klubben internt.

  –⁠ Vi søker om 100.000 kroner til utviklingsprosjekter. OSI ønsker å senke terskelen for å søke midler til for eksempel arrangementer og utviklingstiltak innad i våre 33 idretter, forklarer hun.

  I tillegg ønsker klubben å utvide arealpotten, grunnet stor etterspørsel for anlegg og areal hos de ulike idrettene.

  –⁠ Vi er en stor klubb med mange medlemmer, og for at vi skal kunne beholde kvalitet og øke antall medlemmer, må vi søke eksterne anlegg og bruke midler på leie av disse.

  På spørsmål om hvorfor OSIs egenkapital har økt de siste årene, viser styrelederen til klubbens hytter.

  –⁠ Her kommer vi til å gjøre betydelige investeringer de neste årene. Det er snakk om store beløp som må dekkes, hvor vi blant annet må skifte ut rør i hyttene.

  Vokser seg større: OSI er innstilt på søkesum, som har økt fordi klubben nå ønsker penger til utviklingsprosjekter, forteller styreleder Cecilie Kappelslåen.
  Vokser seg større: OSI er innstilt på søkesum, som har økt fordi klubben nå ønsker penger til utviklingsprosjekter, forteller styreleder Cecilie Kappelslåen.Foto: Hans Dalane-Hval

  JussBuss

 • Søkt: 360.000
 • Innstilt: 283.000
 • Fornøyde på tross av kutt

  JussBuss er et av rettshjelpstiltakene som hvert år krysser fingrene rundt budsjettider. I fjor fikk både de og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) en økning i støtten fra Velferdstinget, etter at de var foreslått kuttet i statsbudsjettet. I år er foreningen tilbake på tidligere nivå – men klager ikke på innstillingen.

  –⁠ Vi fikk jo litt ekstraordinær støtte i fjor, så at det nå går litt tilbake til det vi har pleid å få er vi godt fornøyde med. Vi prøver å få oversikt i år, sånn at vi kan planlegge bedre fremover. Jeg føler egentlig at det er en innstilling som kan kan gi oss litt trygghet på at det er der nivået ligger, sier Ida Tønnessen, daglig leder i JussBuss.

  Hun forteller at det viktigste for dem å få mer trygghet rundt de forskjellige inntektskildene, så de vet om de kan utvide eller kutte.

  –⁠ Jeg tror vi kunne brukt de pengene godt i året som kommer, vi ville jo helst hatt bedre økonomi, men det betyr ikke at vi ikke er fornøyd med den innstillingen som foreligger.

  JURK

 • Søkt: 360.000
 • Innstilt: 257.000
 • Vil ha mer forutsigbarhet

  I fjor mottok Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) en større bevilgning enn vanlig, i likhet med JussBuss. I år er de tilbake på vanlig nivå, noe leder Frøydis Patursson mener er både ventet og fornuftig – selv om de også denne høsten er truet i budsjettforhandlinger.

  Det foreslåtte kuttet i støtten fra Oslo kommune er mindre enn fjorårets forslag i statsbudsjettet, men Patursson påpeker at pengene betyr mye for JURK likevel.

  –⁠ Vi har vel skrevet at 125.000 er omtrent en saksbehandler i ett år. Så for oss er det mye penger, og vi vet ikke helt hvordan man skal hente inn de pengene hvis det kuttet blir stående, noe vi ikke får vite helt sikkert før i desember.

  –⁠ Hvordan synes dere finansiering bør fungere?

  –⁠ Det ideelle hadde vært at det ikke var så fra år til år som det er nå. Det ligger jo i det brevet, eller e-posten, vi fikk fra Oslo kommune hvor den innstillingen er, at de skal undersøke og prøve å få på plass en treårig løsning. Det hadde jo gjort veldig mye for oss, å kunne vite tre år frem i tid hva vi har, og kunne planlegge litt mer langsiktig. Så sånne type løsninger som det synes jeg er veldig gode.

  Kari Anne Andersen, nestleder i Velferdstinget, er ikke sikker på om denne modellen ville funket like godt for dem.

  –⁠ Der har man jo et dilemma, som går på langsiktighet og forutsigbarhet versus demokratiske hensyn. Spørsmålet må jo bli om er det riktig at et velferdsting som sitter på et nå-tidspunkt skal ta beslutninger på vegne av de som sitter to-tre år fram i tid.

  BI Athletics

 • Søkt: 600.000
 • Innstilt: 150.000
 • Skuffet: BI Athletics er innstilt på knappe 25 prosent av søkesummen. Skuffende, mener økonomiansvarlig Carina Godou.
  Skuffet: BI Athletics er innstilt på knappe 25 prosent av søkesummen. Skuffende, mener økonomiansvarlig Carina Godou.Foto: Universitas

  –⁠ Vi er skuffet

  Selv om de søkte om 600.000 kroner, ble ikke BI Athletics innstilt på mer enn 150.000 kroner.

  –⁠ Vi mener vi søkte om en realistisk sum med tanke på hva vi trenger for å drive idrettslaget på en god måte. Derfor er det veldig skuffende at innstillingen er så mye mindre enn det vi søkte om, sier økonomiansvarlig Carina Godou.

  I innstillingen skriver arbeidsutvalget at vurderingsgrunnlaget er for tynt, og at det er nedslående hvor dårlig begrunnet søknaden er. Likevel mener Godou at de leverte en utfyllende søknad, og at de trenger pengene for å gjennomføre planene sine, som å få flere medlemmer, mer sportslig aktivitet og økt satsing på konkurranseidrett.

  –⁠ Vi har jobbet så godt vi kunne for å prøve å forsvare summen vi søkte om. Det er vanskelig for oss å beregne en del småting som er knyttet til idrettene, for eksempel hvor mange drakter vi trenger og liknende. Uansett synes jeg vi leverte en god søknad under forholdene, sier hun.

  Godou trekker frem at BI Athletics sine medlemmer jevnt over betaler enn høyere egenandel enn i andre idrettslag. Arbeidsutvalget stiller seg på sin side spørrende til hvorfor BI Athletics ikke søkte penger gjennom Sparebankstiftelsen, så de kunne fått midler til utstyr fra andre aktører.

  –⁠ Søknadsprosessen med andre eksterne parter som blant annet Sparebankstiftelsen er startet, men som et helt nyoppstartet idrettslag er det viktig for oss å ha på plass det organisatoriske først, slik at vi er sikre på at midlene forvaltes riktig også i årene som kommer, sier Godou.

  I fjor var første gang BI Athletics sendte en selvstendig søknad til Velferdstinget. Godou er usikker på om det har blitt lettere eller vanskeligere for dem å få støtte etter at de løsrev seg fra SBIO.

  –⁠ Vi har jo blitt innstilt på 25 prosent, og det er vanskelig å vite hvorfor. SBIO fikk jo også svært lite, så jeg er usikker på hvordan det skal gå opp.

  Kulturstyret

 • Søkt: 2.750.000
 • Innstilt: 3.070.000
 • God lødning: Styreleder i Velferdstingets kulturstyre er godt fornøyd med innstillingen fra arbeidsutvalget.
  God lødning: Styreleder i Velferdstingets kulturstyre er godt fornøyd med innstillingen fra arbeidsutvalget.Foto: Marianne Demmo

  Mer i potten

  Velferdstingets kulturstyre gir støtte til mindre studentforeninger, enkeltpersoner og prosjekter, og består av 11 representanter valgt av Velferdstinget. Disse møtes jevnlig, får inn 250-300 søknader og deler ut nesten 3 millioner kroner hvert år. Akkurat hvor mye penger Kulturstyret skal rå over, bestemmer Velferdstingets tildelingsmøte.

  I år har arbeidsutvalget innstilt på en større sum enn søknadssummen, fordi de ønsker at Kulturstyret skal bevilge penger til SBIO-prosjekter som BI-revyen, Bergensbaneløpet og Fadderrullan. Arbeidsutvalget mener Kulturstyret vil ha bedre grunnlag for å vurdere søknadene, ettersom de vil kunne sendes inn nærmere arrangementene.

  –⁠ Vi har hatt en god dialog med Velferdstinget rundt dette, så det var vi godt forberedt på, og synes er en god løsning. Jeg skjønner at arbeidsutvalget synes det er vanskelig å innstille penger til prosjekter der det ikke foreligger budsjett, sier styreleder Idun Kløvstad.

  –⁠ Har resultatene fra SHoT-undersøkelsen vært med på å øke innstillingen, tror du?

  –⁠ Jeg vet ikke om det har påvirket innstillingen. Det har påvirket søknadssummen fra vår side, fordi vi håper på økt foreningsaktivitet som følge av økt fokus på foreningslivet. Om en slik økning kommer, er det dumt å ikke ha midlene til å støtte opp under det.

  I tillegg til de nevnte søkerne, er Velferdstinget selv innstilt på å motta 3,5 millioner kroner, mens Norsk studentorganisasjon (NSO) er innstilt på 3,8 millioner.

  Begge journalistene er journalister i Universitas. Thea Rosef spiller i tillegg håndball i OSI.