Undervisning: Ana Deumert vil ta i bruk en annen type pedagogikk: I hennes lingvistikk-undervisning har de bestemt seg for å slutte med eksamen.
Undervisning: Ana Deumert vil ta i bruk en annen type pedagogikk: I hennes lingvistikk-undervisning har de bestemt seg for å slutte med eksamen.

–⁠ Avko­lo­ni­se­ring av akademia skaper mangfold

Den sørafrikanske sosiolingvistikk-forskeren Ana Deumert ønsker et mindre eurosentrisk og mer lokalt akademia.

–⁠ Man tenker ikke at afrikanske teorier og afrikansk kunnskap om den sosiale verden kan gjelde land som Norge. Likevel har europeiske akademikere ofte antatt at deres arbeid er av universell gyldighet, sier Ana Deumert.

–⁠ All kunnskap er produsert lokalt, og for eksempel Max Webers arbeid med modernitet er ikke en generell teori som kan brukes overalt. Hans teorier om sosial klasse er basert på erfaringer fra hans egen tid.

Debatten splitter akademia: –⁠ Helt på trynet, sier UiO-professor om SAIHs resolusjon om avkolonisering

Deumert besøker Norge i anledning den årlige Einer Haugen forelesningen på Universitetet i Oslo. Hun er utdannet innenfor fagfeltet sosiolingvistikk, og har lenge jobbet med temaer som går igjen i avkoloniseringsdebatten som har rast både her til lands, og i resten av verden. På forelesningen ble kildebruk diskutert i sammenheng med avkoloniseringsdebatten. Ifølge Deumert er akademikeres valg av lesestoff og hva de velger å sitere, nært knyttet til hvem de er som forskere.

–⁠ Vi må fiske ut nye teorier og intellektuelle som vil utfordre måten du og jeg tenker på nå! De kan kanskje gi oss et annet perspektiv på livet, sier hun smilende.

SAIH-leder forsvarer avkoloniserings-resolusjon: – Å kalle oss ekstreme faller på sin egen urimelighet

Den sør-afrikanske forskeren ønsker et mer lokalt og geografisk akademia. Det vil si at forskningen i hovedsak skal brukes i området utredningen har funnet sted. Max Webers sosiologiske verker er for eksempel lokalisert forskning fra Tyskland, og Freud forsket på Wiens middelklasseliv.

–⁠ Til tross for at de har mange gode ideer, er de ikke universelle, sier Deumert.

Ved å få inn flere sørlige og antikolonialistiske intellekter, håper Deumert å avkolonisere tankesettet rundt modernitet og humanisme. Ifølge henne vil dette resultere i et tankesett der alle blir like viktige og relevante.

–⁠ Moderniteten er formet av kolonialisme og kolonialitet. Vi må forstå hvordan de to samhandler, og så bevege oss mot avkolonisering som en alternativ måte å tenke og leve på, sier hun.

For Deumert handler ikke debatten om avkolonisering av akademia bare om kildebruk. Den handler også om å forandre læringsmetoder og strukturen i utdanningsinstitusjoner. Det tilbys eksempelvis ingen undervisning på afrikanske språk ved Universitet i Cape Town. Studentene har heller ikke tilgang på afrikansk forskings- eller lesemateriale. Dette har ført til at studenter i Sør-Afrika ved flere anledninger har demonstrert: «Rhodes must fall» og «Fees must fall» er eksempler på to demonstrasjoner som har funnet sted siden 2015.

–⁠ Studentbevegelsene har gjort debatten mer synlig for allmennheten, sier Deumert.

Dag Herbjørnsrud: –⁠ Avkolonisering forbedrer akademia

Endringene som har trådd i kraft i etterkant av demonstrasjonene er mange, og har vært med på å endre utdanningsstrukturen fullstendig. Pensumlister inneholder i dag et større mangfold av akademikere, og det skal utprøves en ordning med færre timer i forelesningssalen og flere i klasserommene.

–⁠ Vi vil ta i bruk en annen type pedagogikk, sier hun ivrig. Vi har for eksempel bestemt oss for å slutte med eksamen i lingvistikken!

–⁠ Hva? Slutte med eksamen?

Eksamen er utrolig stressende for studenter. Jeg er mer interessert i studentenes kunnskap, og studentene kan bruke ideene sine og tenke mer kritisk utenfor eksamen. Deumert forklarer at hun har hatt et ønske om å sette professorenes ekspertise i bakgrunnen, og heller gi tilkjenne den kunnskapen studentene har.

–⁠ Forhåpentligvis fortsetter vi å jobbe mot en bedre fremtid enn den vi tror verden er på vei mot nå, sier hun og smiler.

Kaos på SAIH-seminar: –⁠ Som å diskutere guds eksistens på et katolsk seminar