Privat

Blå liste om den nye stipendordningen:

–⁠ Regje­ringen har rett: Det skal lønne seg å studere!

Blå liste stiller seg ikke bak Studentparlamentet og NSOs uttalelse om regjeringens nye stipendordning. De synes tvert i mot det er snakk om veldig god politikk, skriver leder i Blå Liste, Ole Marius Gaasø.

I alle år har problembeskrivelsen vært den samme. Enten vi har snakket med politikere, universitetsrektorer eller studentorganisasjoner, har vi fått høre det samme mantraet: for få studenter fullfører graden de starter på. Og vi snakker ikke da om at man for eksempel er borte et halvt år av personlige grunner, eller at sykdom gjør at man kanskje kan bli ett år forsinket. Nei, vi snakker om at studenter rett og slett faller ut av studiet og aldri fullfører. Tidligere i sommer kunne SSB melde at 34 prosent av de studentene som startet på en bachelorutdannelse i 2009, ikke hadde fullført utdannelsen i løpet av åtte år. Det er utrolige tall!

Bakgrunn: Regjeringen vil endre stipendordning: –⁠ Vi er ikke fornøyde

Et tydelig definert problem krever treffsikre løsninger. Siden en tredjedel av studentene ikke fullfører graden de begynner på, svarer regjeringen nå med å gjøre det mer attraktivt å bli ferdig. Og hvordan gjør de det? Ikke ved å senke studiestøtten eller endre de økonomiske vilkårene for studenter under studietiden, men ved å flytte tidspunktet for omgjøringen av deler av lånet til stipend til først etter fullført grad. Dette er et bra tiltak!

Å kaste penger etter studenter er selvfølgelig ikke eneste løsning. Jeg tror studenter setter pris på at vi også har forventninger til dem

Vi vet insentiver virker, også i utdanningssektoren. Da fraværsgrensen ble innført i videregående skole i 2016, kom det massiv kritikk fra store grupper i samfunnet, særlig fra venstresiden. Å premiere god innsats ville ikke få ned problemet med frafall i videregående skole, fikk vi høre. Men gjett hva? Fornuftig politikk har ført til at frafallet i den videregående skolen nå er historisk lavt. Dette funker!

Prorektor ved UiO om statsbudsjettet: –⁠ Det er paradoksalt

Til tross for at alle er enige om problembeskrivelsen i høyere utdanning, er visst ikke alle like glade i treffsikre og effektive tiltak. Forslaget om å premiere dyktige studenter er visst med på å «mistenkeliggjøre studentenes innsats», mener Håkon Randgaard Mikalsen, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Når ble det å ha forventninger til studenter det samme som mistenkeliggjøring? Er det mistenkeliggjøring å oppfordre studenter til å fullføre utdannelsen sin? Jeg har mye større tro på den dyktige studentmassen vi har i dag, enn at de har så lave tanker om seg selv.

Flere er misfornøyd med statsbudsjettet for 2018: ANSA: –⁠ Gjør ingenting for utveksling

Ledende studentpolitikere i NSO pleier å si at en viktig løsning på frafallet i høyere utdanning er økt studiestøtte. Jeg er helt enig, og derfor er det så fint at regjeringen år etter år leverer på dette punktet. Men å kaste penger etter studenter er selvfølgelig ikke eneste løsning. Jeg tror studenter setter pris på at vi også har forventninger til dem.

Nettopp fordi det er vi studenter som skal være med å bygge fremtidens samfunn, er det flott å vite at resten av fellesskapet følger med og heier på oss. Regjeringen har rett. Det skal lønne seg å studere!