Kritisk til alter­na­tivt opptak på medisin: –⁠ Bort­kas­tede ressurser

Psykologiprofessor mener at den foreslåtte opptakstesten for medisinstudenter er «smør på flesk» og irrelevant.

–⁠ Den eneste endringen jeg kan se for meg er at de sikter seg inn mot å endre kjønnsbalansen. Hvis ikke er dette bortkastede ressurser, sier psykologiprofessor Ole Andre Solbakken om den foreslåtte opptakstesten for medisinstudenter.

«Unitest» er en flervalgsprøve som er ment for å assistere universiteter med å finne riktige studenter til et studium. Universitas skrev i forrige uke at Det medisinske fakultet hadde blitt enige om å søke om å benytte seg av Unitest. Denne testen består av 90 til 120 spørsmål.

Solbakken forteller at det er en klassisk test, som minner om opptakstester som brukes i engelskspråklige land. For eksempel i USA brukes «SAT» som en avgjørende test for om du kommer inn på college eller ikke.

Smør på flesk

Søkerne vil bli vurdert på tre områder: Kvantitativt grunnlag, kritisk grunnlag, og verbalt og plausibelt grunnlag. Disse tre områdene mener Solbakken i stor grad også dekkes av karakterer.

–⁠ Jeg mener egnethetstesten heller burde sikte seg mot ferdigheter som er relevant for deres hverdag som leger. De burde heller vurdere om søkerne er rasjonelle, empatiske, åpne og om de er glad i folk, sier han.

Solbakken mener ikke det er problematisk at testen er en flervalgstest, ettersom den består av såpass mange spørsmål. Likevel er han ikke fornøyd med hvordan testen blir satt opp.

–⁠ Det som er svakheten med testen er at det er altfor kort tid. Studentene får 2,5 time, noe som vil tilsvare rundt halvannet minutt på hvert spørsmål. Det er ikke god nok metode for å skille studentene, mener Solbakken.

I dagens system blir søkere til Medisinstudier kun vurdert basert på karaktersnitt. Ifølge utdanning.no, skal snittet ligge på 5,9. Solbakken er ikke kritisk til bruk av karakterer, men synes det er uheldig at resultatet er en skjev kjønnsfordeling.

–⁠ Jeg tenker først og fremst at kjønnsfordelingen er for skjev. Vi må få med guttene i større grad, men da synes jeg ikke at dette er riktig tiltak.

«Krevende» og ikke noe man kan gjette seg til

Ingrid Os, prodekan for studier ved det medisinske fakultet på UiO, beskriver testen ganske likt som Solbakken. Hun legger til at dette er en test som brukes i flere andre land, inkludert Danmark. I Australia har den blitt brukt for medisinstudenter sammen med kunnskapstest. Hun mener denne testen er passende for medisinstudenter i Norge også.

–⁠ Diskusjonen om endring av opptaksordninger på medisin handler ikke om man er for eller imot karakterer, men om man skal åpne for at flere egenskaper kan tas i bruk. Det er dette vi ønsker å teste, forklarer Os.

Det at testen er digital flervalgstest ser hun ikke noen problemer ved. Hun forteller at slike tester blir brukt på de aller fleste medisinske fakultet.

–⁠ Dette er en prøve som er ganske krevende, og man kan absolutt ikke gjette seg til et resultat.