Skeptisk: Prorektor ved UiO Gro Mo mener statsbudsjettet som helhet er bra for høyere utdanningssektoren, men er kritisk til manglende bevilgninger til UiO.
Skeptisk: Prorektor ved UiO Gro Mo mener statsbudsjettet som helhet er bra for høyere utdanningssektoren, men er kritisk til manglende bevilgninger til UiO.

Prorektor ved UiO om stats­bud­sjettet: –⁠ Det er para­dok­salt

Prorektor ved Universitetet i Oslo Gro Bjørnerud Mo savner bevilgninger til flere studieplasser, nye programmer og vikingskip.

–⁠ Vi hadde håpet å få støtte til nye studieplasser for fireårige bachelorprogrammer på Humanistisk fakultet. De midlene har ikke kommet, sier Gro Mo, prorektor ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hun mener at statsbudsjettet er godt for høyere utdanningssektoren. Likevel reagerer hun på manglende midler til UiO.

–⁠ Det mangler også midler til et honors-program for de flinkeste studentene. Dette ble foreslått av regjeringen gjennom kvalitetsmeldingen og langtidsplanen, men de bevilger ikke penger til det, sier Mo, og legger til:

–⁠ Det er paradoksalt.

UiO savner dessuten midler til vikingskipmuseet på Bygdøy, som forvaltes av universitetet.

–⁠ Konservatorene på museet sier at vikingskipene risikerer å kollapse hvis vi ikke får midler til restaurering og nytt museum. Dette er en historisk arv som UiO forvalter på vegne av hele verden, ikke bare Norge, sier hun.