Utilfreds: ANSA-leder Hanna Flood er ikke fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett.
Utilfreds: ANSA-leder Hanna Flood er ikke fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett.ANSA

ANSA: –⁠ Gjør ingenting for utveksling

I dag ble statsbudsjettet lagt frem, og ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) reagerer på mangelen på tiltak for å øke antallet norske studenter i utlandet.

–⁠ Vi hadde håpet mer, sier president i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), Hanna Flood.

–⁠ Regjeringen har snakket om viktigheten av å øke andelen av norske studenter med erfaring fra utlandet, men følger ikke opp med tiltak. Det blir mye handling og lite ord.

–⁠ Skuffet

Flood viser til kvalitetsmeldingen hvor Stortinget vedtok at 20 prosent av norske studenter skal ha erfaring fra utlandet innen 2020.

–⁠ ANSA er skuffet over at det ikke settes inn tiltak for målet, sier hun.

Flood sier at ANSA kommer til å fortsette å påpeke viktigheten av spesialisering.

–⁠ Når det ikke settes inn insentiver sender regjeringen et signal om at spesialisering og erfaring fra utlandet ikke er viktig, noe vi er svært uenige i.

–⁠ Terskelen for å reise ut er så mye høyere enn å bli værende i Norge, og vi trenger tiltak for å senke denne terskelen, sier hun.

Håkon Randgaard Mikalesen, leder i Norsk Studentorganisasjoan, understreker også viktigheten av konkrete tiltak, men ser lysere på situasjonen:

–⁠ Vi har store forhåpninger til Stortingsmeldingen om internasjonalisering som skal ferdigstilles nå, sier han.

Tar tid

Høyere utdanningsminister Iselin Nybø mener det ikke stemmer at regjeringen ikke gjør noe for utveksling.

–⁠ Vi har fortsatt opptrappingen av studiestøtten med én uke, dette vil komme utenlandsstudentene til gode, sier hun til Universitas.

Hun forteller også at arbeidet med større mobilitet blant studenter er i gang, men at det tar tid.

–⁠ Vi jobber med å hente inn innspill, ha dialog og skal gjøre en jobb for å øke andelen norske studenter som reiser til utlandet. Det er et arbeid som nettopp har startet, og det tar litt tid å ferdigstille en stortingsmelding. Den vil være ferdig neste år en gang. Rundt årsskiftet 2019 til 2020