STUDENTVELFERD: Allerede første skoledag blir BI-studentene presentert for en rekke arrangementer SBIO betaler for med den frivillige avgiften, skriver Wilhelm Meyer.
STUDENTVELFERD: Allerede første skoledag blir BI-studentene presentert for en rekke arrangementer SBIO betaler for med den frivillige avgiften, skriver Wilhelm Meyer.

SBIO-leder: –⁠ Total­summen Univer­sitas legger frem har ingen rot i virke­lig­heten

Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) mener det burde opplyses på fakturaen at SBIO-avgiften er frivillig, men er redd Universitas' artikkel vil skade velferdstilbudet på BI.

Tidligere denne uken hevdet Universitas at BI fører studentene bak lyset gjennom å ikke oppgi at SBIO-avgiften er frivillig å betale. Universitets- og høyskoleloven pålegger BI at de skal legge til rette for den økonomiske driften som studentforeningen har. Dette gjør de gjennom de 300 kronene som innbetales gjennom samme faktura som semesteravgiften. Denne ordningen er gjort i samråd mellom BI og SBIO. Dagens sum ble besluttet under vårens generalforsamling, hvor studentdemokratiet ved Handelshøyskolen BI Oslo vedtok at summen skulle være 300 norske kroner.

Bakgrunn: Håver inn over fire millioner: –⁠ Fører studentene bak lyset

Totalsummen som Universitas legger frem, har dog ingen rot i virkeligheten. Totalsummen som SBIO mottar, baseres på antall fulltidsstudenter på campus Oslo, noe som ligger på et sted mellom 6500 og 7000 studenter. Universitas` tall på 4,2 millioner tar utgangspunkt i det totale antall studenter på BI, nemlig 14.453. Det betyr at tallet Universitas legger frem, er mer enn fordoblet.

Det betyr at tallet Universitas legger frem, er mer enn fordoblet

At det ikke har kommet frem på fakturaen at avgiften er frivillig for studentene å betale, er noe vi også mener burde blitt synliggjort. Hvorfor dette ikke har skjedd tidligere er noe BI kan svare ytterligere på da det er de som sender ut dette i anledning semesteravgiftene som avlegges hvert år. På BI sin portal finner dog studentene enkelt frem til informasjon om semesteravgiften og gebyrene som følger med dersom de skulle ønske å vite mer.

Skulle intervjue studenter: Ble bortvist fra BI

Videre ønsker vi å utdype noe Universitas ikke har valgt å inkludere i sin nyhetssak - nettopp hva studentene faktisk får igjen når de betaler de 300 kronene. Allerede fra første dag studentene setter sine ben innenfor dørene på BI blir de presentert for en hel rekke med arrangementer som nesten er umulig å ikke ta en del av.

Fadderullan har ansvaret for fadderuken på BI og står for sosial-integrering av nye studenter. Næringslivsutvalget arrangerer bedriftspresentasjoner, som knytter studentene opp mot dagens næringsliv. Karrieredagene legger til rette for at studentene kan knytte kontakt med hele 80 forskjellige selskaper fra næringslivet. Studentaksjonen får midler til å gjennomføre de målene de har satt seg som videre har sørget for utdanning for barn i U-land. Samtidig gir den flere utvalg og stabsfunksjoner muligheten til å samles over felles interesser samtidig som de tilegner seg verdifull erfaring. For ikke å glemme KROA, studentpuben på BI, som eies og driftes av SBIO og SBIOs frivillige. Og dette er bare for å nevne noe.

Universitas tester studentforeninger: Bring it on, BI!

De 300 kronene sørger for den studentvelferden som foregår på skolen - av studentene, for studentene. Det er vanskelig å tro at det finnes studenter som ikke har tatt del i et arrangement i regi av SBIO i løpet av studietiden.

Artikkelen påpeker uten tvil en glipp med tanke på hva som burde vært opplyst på fakturaen fra BI. Likevel risikerer den også å skade velferdstilbudet som SBIO står for, og vi syns det er synd at artikkelen er bygd opp på den måten den er. Skal studenter i større grad ønske å refundere pengene som støtter en god sak, så syntes vi det er veldig trist.