Illojalt: Jusprofessor mener BI-studentene føres bak lyset, og at det å ikke opplyse om at fakturabeløpet er frivillig ikke er etisk korrekt.
Illojalt: Jusprofessor mener BI-studentene føres bak lyset, og at det å ikke opplyse om at fakturabeløpet er frivillig ikke er etisk korrekt.Patrick da Silva Sæther

Håver inn over fire millioner: –⁠ Fører studentene bak lyset

98 prosent av BIs studenter betalte i høst en avgift til SBIO, til tross for at avgiften egentlig er valgfri.

–⁠ Det er å føre studentene bak lyset og illojalt overfor dem, sier jusprofessor Geir Woxholth.

Hvert år betaler studentene ved Handelhøyskolen BI semesteravgift og skolepenger. På samme faktura finner man en avgift på 300 kroner. Det som ikke blir nevnt er at denne avgiften er valgfri.

Ikke opplyst

Alle studenter ved utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet studentskipnaden i Oslo og Akershus (SIO) betaler en semesteravgift på 600 kroner til samskipsnaden.

Ved enkelte institusjoner finner man også et tillegg på 40 kroner til Studentenes og akademiske internasjonale hjelpefond (SAIH). I disse fakturaene blir det imidlertid opplyst at dette beløpet er frivillig.

Dette er ikke tilfellet i fakturaen BI sender til sine studenter. Beløpet på 300 kroner har navnet «Student Union Fee», og betales til SBIO (se faktaboks).

Les også: –⁠ Jeg ønsker at SBIO skal være BIs stolthet

Dette er fakturaen BI-studentene mottar:

Frivillig avgift: På fakturaen BI-studenter mottar, står det ingenting om hva som må betales – eller hva som er valgfritt.
Frivillig avgift: På fakturaen BI-studenter mottar, står det ingenting om hva som må betales – eller hva som er valgfritt.

Uvitende studenter

President i SBIO, Wilhelm Fredrik Meyer sier til Universitas at det eneste SBIO har noe med å gjøre er avgiften på 300 kroner. Han bekrefter også at beløpet er valgfritt.

–⁠ Pengene kan enten tilbakebetales eller unnlates i beløpet som studentene betaler til BI.

På SBIO sine nettsider står følgende: «SBIO-avgiftene er frivillig og kan fjernes fra fakturaen. Ta kontakt med administrasjonen dersom du ønsker dette.»

Ikke frivillig: BI-student Obaim Saleed mener beløpet ser ut som noe man er nødt til å betale – ikke en frivillig avgift.
Ikke frivillig: BI-student Obaim Saleed mener beløpet ser ut som noe man er nødt til å betale – ikke en frivillig avgift.
Overrasket: Chrisander Kollen Engen var ikke klar over at SBIO-avgiften var frivillig. – Det jo ikke sånt jeg vil betale med mindre det er noe jeg trenger, sier han.
Overrasket: Chrisander Kollen Engen var ikke klar over at SBIO-avgiften var frivillig. –⁠ Det jo ikke sånt jeg vil betale med mindre det er noe jeg trenger, sier han.

Universitas har snakket med flere studenter ved BI. Alle opplyste at de ikke visste at beløpene var valgfrie. Blant dem var finansstudent, Obaid Saleem.

–⁠ Det ser jo ut som noe man må betale, sier han.

Det samme gjelder Chrisander Kollen Engen, tredjeårsstudent på finans.

–⁠ Det jo ikke sånt jeg vil betale med mindre det er noe jeg trenger.

Fikk du med deg denne? –⁠ Studentpolitikerne på BI styres av administrasjonen

–⁠ Illojalt av BI

Woxholth, som er professor i avtale- og kontraktsrett ved Universitetet i Oslos juridiske fakultet, mener det er uetisk av en undervisningsinstitusjon å ikke opplyse om at disse beløpene er frivillige.

–⁠ Det er en praksis som bør opphøre. I den grad det ikke angis på fakturaen at en del av beløpet er frivillig, vil det være å tilbakeholde informasjon med den følge at man kan få beløpet tilbake dersom man har betalt i den tro at man var forpliktet.

Woxholth forteller at et generelt prinsipp i kontraktsretten, der det er snakk om opplysningsplikt, er at en «part plikter å gi sannferdige og fullstendige opplysninger til en annen part i forbindelse med en avtaleinngåelse.» I dette tilfellet gjelder det BI sin manglende opplysning til elevene. Woxholth mener at det ikke er tilstrekkelig å informere om at beløpet er frivillig på SBIO sine nettsider.

–⁠ Det etisk korrekte er å opplyse på fakturaen at beløpet er frivillig. Det finnes også regler i jussen om at man kan søke tilbake penger som er betalt i villfarelse om at man var forpliktet.

Han er derfor mer opptatt av at en slik praksis bør opphøre av etiske grunner, mer enn det kontraktsrettslige synspunktene, som handler om hva man kan gjøre for å få pengene tilbake.

Les også: BI og NHH gir flest A-er og B-er

Skal merkes tydeligere

Kommunikasjonssjef ved BI, Ole Petter Syrrist-Leite, forteller at de frivillige avgiftene på kontraktene tidligere har vært en del av BIs studiereglement og studentkontrakt.

–⁠ Fra 2019 vil enhver oppstilling på fakturaen alle studenter mottar fra BI være merket, slik at det kommer tydelig frem hvilke innbetalinger som er frivillig og hvilke som er påkrevd, skriver han i en epost til Universitas.

Universitas har spurt SBIO om hvor mye de får inn fra studentenes fakturaer, men har ikke fått svar. BI oppgir på sine nettsider at de har 14.453 studenter, og i en epost oppgir BI at 98 prosent av studenter betaler beløpet på 300 kroner.

Det vil si at avgiften i høst bidro med i overkant av 4,2 millioner kroner.