Mot: Raino Sverre Malnes mener studenter må forventes å få utbytte av også det de opplever som tørt.
Mot: Raino Sverre Malnes mener studenter må forventes å få utbytte av også det de opplever som tørt.

Forelesere om Nybøs «under­vis­ningsgøy»: –⁠ Studenter skal anstrenge seg for å følge med

«En selvfølge» eller «sløsing av skattebetalernes penger»? Underviserne er splittet om statsråd Nybøs nye pedagogiske krav i akademia.

–⁠ Universiteter og høyskoler skal forberede unge voksne på arbeidslivet. I den virkelige verden står ikke kolleger eller arbeidsgiver klar med pedagogiske virkemidler, sier jusprofessor Benedikte Høgberg til Universitas.

Tidligere i år skapte Høgberg full storm med tordentalen hun holdt for sine egne studenter, der hun blant annet hevdet at «pedagogiske evner ikke er et krav for å undervise». Hun står fremdeles på sitt:

–⁠ Det ligger i begrepet at pedagogikk er noe man benytter i opplæring av barn. Skal man bli jurist eller lege, studerer man jus og medisin. Klarer man ikke tilegne seg kunnskap på disse feltene uten at superpedagogene trer inn, vil man normalt gjøre en dårlig jobb i det virkelig liv.

Nye undervisningskrav

Nå har forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) tatt undervisningsdebatten på alvor. Fra neste høst stilles det nye krav om pedagogisk kompetanse ved landets universiteter og høgskoler.

–⁠ Det innebærer at hvis du skal ansettes som førsteamanuensis, så må du enten ha med denne bakgrunnen eller skaffe deg den i løpet av to år. Og du må ha denne kompetansen for å få videre opprykk til professorstillinger, sier Nybø til NTB.

Mumbu-jumbo fra kateteret er den eneste pedagogiske dødssynden

Raino Sverre Malnes, professor i statsvitenskap ved UiO

Nybø vil også ta et oppgjør med begrepene «forskningsfri» og «undervisningsplikt», og heller innføre «undervisningsgøy».

Les Nybøs velkomsthilsen til høstens nye studenter: –⁠ Hardt arbeid, men også moro

–⁠ Studenter er ikke elever

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), Raino Sverre Malnes, er i likhet med Høgberg kritisk til Nybøs krav.

–⁠ Studenter ved et ordentlig universitet er ikke elever, som man skal kurtisere for å få dem til å lære. De hører til et akademisk fellesskap av likemenn og -kvinner, sier Malnes og utdyper:

–⁠ Det de kan forlange av sine forelesere er klar og tydelig tale. Mumbu-jumbo fra kateteret er den eneste pedagogiske dødssynden. Og jeg tror ikke profesjonelle pedagoger er de rette til å forebygge den slags.

Han er redd statsrådens forslag bidrar til å viske ut skillet mellom skoleelever og studenter.

–⁠ Studenter skal anstrenge seg for å følge med, og de som klager over tråkige forelesninger, er like ille som forelesere som klager på late studenter.

Malnes om nedrevne kirsebærtrær på Blindern: –⁠ Dette er hærverk, for faen!

–⁠ Et byråkratforslag

Høgberg vektlegger også at forslaget til Nybø innebærer lite nytt, ettersom timetallet øker fra 150 pedagogiske timer til 200.

–⁠ Tipsene jeg fikk da jeg gikk på pedagogikkurs, var å undervise mer med Prezi eller vise bilder av Stortinget eller Lovsamlingen. Med andre ord: Pedagogene har foreløpig lite å lære juristene, sier hun og legger til:

–⁠ Forslaget fremstår som nok et byråkratforslag, der statsråden fornøyd kan krysse av at hun gjør noe. Realiteten er at offentlig sektor er fulle av meningsløs kursing, der målet bare er å krysse av at man har vært med på noe. Dette forslaget vil bare være sløsing med skattebetalernes penger så lenge det ikke stilles noen kvalitetskrav til den opplæringen pedagogene skal stå for.

Les resten av Høgbergs kritikk her

–⁠ En selvfølge

Andre professorer er langt mer positive til Nybøs forslag.

Professor i internasjonal utdanning og utvikling ved Oslomet, Anders Breidlid, mener at det er viktig at undervisere ved universiteter og høgskoler har både faglig og pedagogisk kompetanse.

–⁠ At pedagogikk blir et krav, synes jeg er en selvfølge. Det er så klart noen som bare er naturtalenter, men man kan ikke basere en ansettelsesprosess på dette fåtallet, sier Breidlid. Han peker også på at de såkalte naturtalentene kan ha ett og annet å hente fra et pedagogikkurs.

For: Ikke alle er naturtalenter når det kommer til formidlingsevne, mener Anders Breidlid, som synes Nybøs krav til pedagogikk er en selvfølge.
For: Ikke alle er naturtalenter når det kommer til formidlingsevne, mener Anders Breidlid, som synes Nybøs krav til pedagogikk er en selvfølge.

Han vektlegger også at studentene etterspør professorer som har god interaksjon med studentene.

–⁠ En god foreleser bidrar ofte til at studentene blir bedre motivert for studiene.

–⁠ Må sterkere lut til

Førstelektor ved Institutt for helsevitenskap på Høyskolen Kristiania, Ole Petter Hjelle, synes innføringen av kravet er bra. Hjelle har selv gått helt til topps i Morgenbladets kåring av fantastiske forelesere.

–⁠ Det er et skritt i riktig retning for å signalisere at man vil sidestille undervisnings- og forskningskompetanse. Jeg tror likevel at det må langt sterkere lut til for at de reelt skal likestilles. Veien til ansettelser, opprykk og prestisje går i dag primært via forskning, og ikke undervisning, påpeker han.

For: «Den fantastiske foreleseren» Ole Petter Hjelle tror tiltaket vil gagne studentene.
For: «Den fantastiske foreleseren» Ole Petter Hjelle tror tiltaket vil gagne studentene.

Han tror tiltaket vil gagne studentene.

–⁠ Formell kompetanse er viktig, men ingen garanti for at man er dyktig i jobben sin. Dersom vi legger forholdene til rette for å rekruttere – og holde på– fagpersoner som er dyktige undervisere, vil det være det viktigste virkemiddelet for å sikre god undervisningskvalitet for studentene våre.