Nedslående: Teologisk fakultet ved UiO kommer dårlig ut av den seneste SHoT-undersøkelsen. Her fra hovedinngangen på fakultetet.
Nedslående: Teologisk fakultet ved UiO kommer dårlig ut av den seneste SHoT-undersøkelsen. Her fra hovedinngangen på fakultetet.

Teologisk fakultet på alkohol-, rus- og ensom­hets­toppen

Studentene ved Teologisk fakultet (TF) kommer dårlig ut av SHoT-undersøkelsen. De er på toppen hva gjelder alkoholinntak og tilknyttet risikoatferd, narkotika og ensomhet.

Over 5000 studenter ved UiO svarte i vår på Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT). Tallene, som ble presentert på onsdag, er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Spesielt ved Det teologiske fakultet (TF) viser resultatene noe helt annet enn det man kanskje forbinder med tilsynelatende fromme studenter.

–⁠ TF er ingen presteskole og heller ikke et bønnerom for moralsk fremragende mennesker, sier tidligere Studentparlamentsleder Jens Lægreid, som går profesjonsstudiet i teologi.

Alkohol, rus og ensomhet

Ifølge undersøkelsen svarer hele syv prosent av TF-studentene at de drikker fire ganger i uka eller mer. I tillegg ligger de på toppen hva gjelder risikoatferd knyttet til alkohol.

Blant de som svarte at de hadde brukt narkotika minst fem ganger det siste året, kom TF på andreplass, med i overkant av ni prosent som svarte ja. Kun humanistisk fakultet med rundt elleve prosent hadde en høyere andel.

Samtidig har én av fem oppgitt at de lider av alvorlige psykiske plager, og over en tredjedel av respondentene sier de ofte eller svært ofte føler seg ensomme. Forsker Håvar Brendryen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning sier det finnes en sammenheng mellom høyt alkoholinntak og psykiske problemer.

–⁠ Alkohol blir ofte brukt som lindring for psykiske vansker. På den andre siden er det også en risikofaktor for de som drikker mye for å utvikle psykiske problemer, sier han.

Les også: Tre av ti studenter har alvorlige psykiske plager

Videre har fem prosent på TF svart at de vurderer sin egen helsetilstand som dårlig, samtidig som hver tiende student oppgir at de aldri driver med trening eller mosjon.

På toppen av lista over røykere finner man noe overraskende TF med hele syv prosent, noe som bør hjelpe den røykende HF-gutten med å riste av seg et åpenbart ufortjent rykte. Det er nemlig ingen andre fakulteter som har flere enn tre prosent daglige røykere.

Ikke noe bønnerom: –TF er ingen presteskole og heller ikke et bønnerom for moralsk fremragende mennesker, sier Jens Legræid.
Ikke noe bønnerom: –TF er ingen presteskole og heller ikke et bønnerom for moralsk fremragende mennesker, sier Jens Legræid.

Til tross for de lite oppløftende tallene, vil ikke Lægreid legge for mye i undersøkelsen.

–⁠ Det er vanskelig å si noe ut i fra de tallene som har kommet. Det er naturlig at det blir større utslag i begge ender av skalaen når antallet respondenter ikke er så høyt.

Les også: Når teologien trues

Ikke bare død og fordervelse

Det er imidlertid ikke helsvart forTF-studentene. Når det kommer til selve studiet har TF svart at de er godt fornøyde med både struktur, gjennomføring og veiledning, en kategori hvor prestisjestudier som jus og medisin fikk dårlige tilbakemeldinger fra studentene.

Også økonomisk står det bra til på TF, og livet som fattig student og fattig TF-student er åpenbart to forskjellige ting. På spørsmål om brutto inntekt i 2017 oppga nemlig én av fem at de tjente mer enn 200 000 kroner, etterfulgt av 16 prosent fra jus og 15 prosent fra medisin som svarte det samme.

Teologi scoret også best på mottak av nye studenter. Her har ni av ti svart at de følte seg velkomne og tatt vare på ved studiestart, noe Lægreid kjenner seg igjen i.

–⁠ Jeg opplever at det er et veldig stort fokus på inkludering på TF. Jeg følte meg godt tatt imot og opplever at miljøet er bra. Det er koselig å gå på teologisk fakultet, sier han.

Fikk du med deg denne? HF-gutten må tenke seg om og holde kjeft

Som på mange av de andre fakultetene er det også et flertall på TF som har svart at de er enige i at det burde være et mindre fokus på alkohol i studentmiljøet. Dette forteller dekan Aud Tønnesen at det jobbes kontinuerlig med.

–⁠ Vi må være obs på den stadige integreringen av alkohol i studietiden. Når vi arrangerer konferanser og møter med studenter til stede, er disse alkoholfrie, fordi vi ønsker å favne alle studentene. Ingen skal bli utelatt fordi de ikke vil drikke.

Her kan du se hele undersøkelsen