Foto: Eirik Bryhn Jacobsen

Under­sø­kelse: Tre av ti studenter har alvorlige psykiske plager

50.054 studenter har svart på den såkalte Helt ærlig-undersøkelsen, også kjent som Studentenes helse og trivsel-undersøkelse (SHoT). Tallene er lite oppløftende.

Onsdag ble resultatet fra Studentenes helse og trivsel-undersøkelse presentert. Det viser en betydelig økning i antall studenter som oppgir å ha alvorlige psykiske helseplager.

–⁠ Det er ikke akkurat noen gladsak vi skal presentere for dere, sier Kari Jussie Lønning fra scenen på Frokostkjelleren ved Det juridiske fakultet.

Hun har ledet styringsgruppa som har gjennomført SHoT-undersøkelsen fra 2018.

Les også: Fanny var sosial. Frem til hun begynte å studere.

Selvskading og selvmordstanker

Ifølge undersøkelsen oppgir 29% av studenter at de har «alvorlige psykiske symptomplager».

Forrige gang undersøkelsen ble utført, i 2014, oppga 19% av studenter å ha hatt alvorlige psykiske symptomplager. Dette tallet har altså økt med ti prosent siden den gang.

Av disse oppgir én av fem at de har skadet seg selv med vilje, og like mange har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv.

–⁠ Det er veldig alvorlig, ikke minst når vi ser at situasjonen er så mye verre enn den var i 2010 og 2014, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

I tillegg svarer 29 prosent av studenter at de ofte, eller svært ofte, er ensomme.

Mer om temaet: Et rop om hjelp

–⁠ Først og fremst trist

Etter fremleggelse av tallene ble det holdt en panelsamtale. Deltakerne var NSO-leder Mikalsen, utdanningsminister Iselin Nybø, FHI-direktør Camilla Stoltenberg og Kari Jussie Lønning.

–⁠ Først og fremst er det trist og alvorlig. Det er snakk om oss, våre medstudenter, og det går i feil retning, sier Mikalsen.

Statsråd Nybø på sin side prøver heller å se lyst på det.

–⁠ De aller, aller fleste trives godt og er fornøyde. Vi må selvfølgelig forebygge og sette inn nye tiltak, og det er viktig med den faglige oppfølginga, sier hun under samtalen.

Eksamensangst og søvnløshet

Undersøkelsen tar også for seg studieprestasjon, fysisk helse, søvn, og mye mer.

Det kommer blant annet frem at En tredjedel av studenter har hatt mange helseplager uken før de svarte på undersøkelsen.

Nesten halvparten av studenter oppgir også å ha blitt plaget mye eller svært mye av eksamensangst.

–⁠ Vi trenger et godt helsetilbud, og vi må også sørge for at det gode forebyggende arbeidet som skjer lokalt har de ressursene de trenger, sier Mikalsen.

Han synes tallene fra undersøkelsen er lite oppløftende.

–⁠ Studenter skal ha en trygg og god hverdag på alle institusjoner, dessverre viser denne undersøkelsen at det ikke er tilfellet.

Undersøkelsen har også tatt for seg søvn for første gang. Tallene viser at 31 prosent av studentene som er spurt oppfyller de formelle kriteriene for en insomniadiagnose.

Risikofylt alkoholforbruk

Forrige gang SHoT-tallene ble lagt frem viste de en nedgang i antall studenter som rapporterer risikofylt eller skadelig alkoholbruk. I år har tallene gått opp.

Nesten halvparten av studentene som har svart på undersøkelsen (44 prosent) oppgir å ha et risikofylt eller skadelig alkoholforbruk.

I tillegg oppgir 27 prosent å ha brukt narkotika.

Universitas oppdaterer saken