Reagerer: Jusprofessor Kåre Lilleholt er kritisk til SiOs praksis.
Reagerer: Jusprofessor Kåre Lilleholt er kritisk til SiOs praksis.Foto: Sara Nordby

SiO økte leie med tre prosent: –⁠ Gir dårlig samsvar med reglene

Jusprofessor Kåre Lilleholt reagerer på at SiO bolig har økt leien med mer enn det konsumprisindeksen tilsier. SiO mener de har sitt på det tørre.

–⁠ Dette er en bruk av loven som ligger utenfor det som var tanken bak reglene, sier jussprofessor Kåre Lilleholt til Universitas.

Han har nettopp blitt presentert for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) sin praksis for justering av leiepriser ved inngåelse av fornyet boligleiekontrakt.

Kjernen i saken er at studenter som fortsetter å leie en leilighet fra SiO har fått leien økt med mer enn konsumprisindeksen har steget. Konsumprisindeksen er en indeks som viser endringer i prisene på varer og tjenester.

Prisene var kanskje høye nok fra før? –⁠ Boligmarkedet har aldri vært tøffere

Promilleforskjeller

I sommer inngikk 5000 studenter ny leiekontrakt med SiO, for p fortsette å leie boligen de allerede bodde i. For å gjøre dette måtte de tegne en ny kontrakt, ettersom SiO kun opererer med kontrakter som varer ett år om gangen. Dette betyr imidlertid ikke at leieforholdet begrenser seg til ett år.

–⁠ Eksisterende leietakere er prioritert for ny tildeling av kontrakt gitt at de fortsatt er studenter og ikke har overskredet maks botid som er fem år, sier direktør for SiO bolig, Gunn Kirsti Løkka, til Universitas.

De som fortsatte å bo i sin SiO-leilighet fikk en økt leie på tre prosent, som var mer enn konsumprisindeksens økning på 2,6 prosent.

–⁠ Jeg synes dette gir et dårlig samsvar med reglene i husleieloven om endring av husleie, ut ifra det synspunktet at leieren her reelt har krav på en kontrakt utover ett år, sier jusprofessor Lilleholt.

Dette er ikke først gang SiO leker med ilden: Jusprofessor Lilleholt: –⁠ SiO bryter loven

–⁠ Nytt leieforhold

Ifølge husleieloven kan utleier øke prisen når man inngår ny kontrakt. Sånn sett skulle man tro at SiO med rette kan øke leien slik de gjør. Lilleholt mener imidlertid at det reelt sett ikke er slik.

–⁠ SiO kan inngå kortere leieavtaler enn andre utleiere på grunn av et unntak i husleieloven som gjelder for studentboliger. Dersom studenter som allerede leier hos SiO har prioritet til å fortsette å leie etter et år, så er intensjonen et lengre leieforhold enn ett år.

SiO brøt forøvrig loven allerede i 2002: SiO bryter husleieloven – igjen

SiO bolig-direktør Løkka mener imidlertid at studentene godtar den økte leien når de skriver under på de nye kontraktene.

–⁠ Leietaker fornyer leieforholdet aktivt gjennom selv å inngå ny kontrakt. Dette er derfor å betrakte som et nytt leieforhold.