Hardt arbeid, men også moro

Å studere skal gi deg et godt grunnlag videre i livet, og det skal gi samfunnet både arbeidskraft og nye, spennende løsninger.

Selv om det er noen år siden, husker jeg veldig godt de første dagene som fersk student i Bergen. Jeg følte at jeg hadde begynt på et nytt kapittel i livet mitt. Det var et alvor i det. De valgene jeg tok kunne få konsekvenser som var større enn jeg var vant med. Hadde jeg valgt riktig fag? Hang jeg bra nok med på det faglige?

Nytt semester, nye åpningsseremonier: Gravalvor, presta­sjons­press og fullt show

Men det var også en letthet. En stor følelse av frihet. Jeg møtte folk som ble gode venner. Og som fortsatt er blant mine nærmeste. Og slik skal det være. Det er hardt arbeid å studere, men det skal også være moro.

At du studerer er viktig for samfunnet og viktig for deg selv. Det skal gi deg et godt grunnlag videre i livet, og det skal gi samfunnet både arbeidskraft og nye, spennende løsninger. Noe av det viktigste for meg framover, som ny minister for forskning og høyere utdanning, blir å sørge for at utdanningen har høy kvalitet. Da må vi jobbe sammen med universiteter og høyskoler for å gi alle gode faglige rammer, motiverte og kunnskapsrike forelesere og veiledere som følger deg som student godt opp.

Les også: –⁠ Han var en av mine beste venner

Vi er heldige som bor i et land der alle har lik rett til utdanning. Alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted. Det mener jeg er et av de fineste prinsippene vi har i landet. Derfor er det viktig både for regjeringen og for Venstre med en god studiefinansiering og et godt velferdstilbud til studenter.

De siste årene har vi økt studiestøtten hvert eneste år, og på den måten styrket studentenes kjøpekraft. I tillegg fikk Venstre gjennomslag for å fase inn 11 måneders studiestøtte, som vi nå er kommet halvveis med. Totalt hadde studentene 8800 kroner mer å rutte med i forrige studieår, enn fire år tidligere. Det gjør at du kan konsentrere deg mer om studiene og mindre om deltidsjobb.

I de siste årene har regjeringen også gitt tilskudd til 2200-2500 nye studentboliger per år. Det har vært en viktig sak for Venstre, men det sentrale nå er at disse boligene faktisk realiseres. I vår endret vi derfor endret reglene, slik at det blir lettere å sette i gang med byggingen. Det er godt både for studentene og for boligmarkedet.

Husker du? Slik skal regje­ringen stoppe sprikende sensur

Enten du er ny eller gammel student må du huske at du er en del av et studentfellesskap. Hvis studietiden er faglig spennende og hvis fellesskapet er stort og raust, kommer studietiden til å bli noe du bærer med deg hele livet. Alle har et ansvar for å ta vare på hverandre.

Bruk årene godt. For tiden kommer til å fly. Lykke til med studieåret!