ALENE: Fanny Eldre Hansen (20) anser seg selv som en sosial og livlig student. Hun hadde aldri opplevd å være ensom før hun begynte å studere på Blindern.
ALENE: Fanny Eldre Hansen (20) anser seg selv som en sosial og livlig student. Hun hadde aldri opplevd å være ensom før hun begynte å studere på Blindern.

Fanny (20) anser seg som sosial. Hun ble ensom da hun begynte å studere

En av to studenter oppgir at de skulle ønske de hadde flere venner på studiet. Fanny Eldre Hansen (20) er en av dem.

–⁠ Samfunnet sier at vi skal være sosiale vesener og ha mye som skjer rundt oss, men når det ikke skjer så blir man sårbar og tenker at det er noe galt med en selv, sier Fanny Eldre Hansen (20).

Hun er en av mange studenter som har kjent ensomhet på kroppen. Høsten 2016 flyttet hun fra Tønsberg for å studere pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun anser seg selv som en livlig og sosial person som alltid har vært glad i å bli kjent med nye mennesker og som tilbringer mesteparten av tiden sin sammen med venner. I et leserinnlegg i Aftenposten Si ;D skrev hun at hun hadde aldri opplevd å være ensom før hun begynt å studere på Blindern. Hansen kunne ønske at hun hadde flere venner på studiet.

Hun er langt i fra alene om dette. I en fersk undersøkelse utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO) svarer hele 51 prosent at de kunne ønske hadde flere venner på studiet. I spørsmålet om hvor mange personer du anser som venner på studiet svarer 5 prosent at de har ingen venner mens tilsvarende 7 prosent svarer at de kun har en venn. Én av fem studenter oppgir å være ensomme, viser tall fra 2016.

–⁠ Mer om ensomhet: T.G.I. Hverdag

Påtvunget sosialisering

Hansen har lenge savnet det hun kaller for et varmt og imøtekommende studiemiljø på Blindern.

–⁠ I forelesninger og seminarer blir det ofte korte samtaler med folk og man kommer på en måte ikke noe videre. Det blir ikke vennskap ut av det fordi folk har mange venner fra før av, forteller hun.

Hun forklarer at det sosiale miljøet på Blindern ofte kan beskrives som «påtvunget sosialisering» eller «skolebasert» i den forstand at man gjerne ofte snakker sammen med andre i seminarer og forelesninger men at man sjeldent prater med hverandre utenfor undervisningssituasjoner.

–⁠ Det er veldig lite åpenhet for å si «skal vi ta kollokvie eller gjøre noe sammen». Det skjer bare noe når forelesere eller seminarledere er i regi av det. Det blir mer sånn at man bare vil bli fortest mulig ferdig, sier hun.

–⁠ Mer om ensomhet: Utbredt ensomhet blant studenter

Alene: Fanny Eldre Hansen synes det var vanskelig å begynne å studere.
Alene: Fanny Eldre Hansen synes det var vanskelig å begynne å studere.

Drastisk overgang

Hun forteller at det første året på universitetet var trolig det vanskeligste. Hun var veldig opptatt av å delta aktivt i fadderuken ettersom hun hadde blitt fortalt at det var en glimrende sjanse for å skape et stort nettverk.

–⁠ Jeg hadde ikke en god fadderuke og jeg følte at jeg plutselig sto helt alene også var det ikke naturlig for meg å bare hoppe inn med de som hadde vært en uke sammen siden de hadde blitt veldig knyttet med hverandre, sier hun.

Hun syns det er dårlig at fadderuken skal være startpunktet for alt det sosiale som foregår på campus. Selv opplevde hun å havne i en faddergruppe som var lite deltakende.

–⁠ Det er ikke sånn at alle kan delta hundre prosent i fadderuka og det kan være av forskjellige grunner. Det behøver ikke nødvendigvis å bare være det sosiale men det kan også være at man har andre planer, forteller Hansen.

–⁠ Mer om ensomhet: Millionsatsing mot ensomhet

Det er lite åpenhet for å si skal vi ta kollokvie eller gjøre noe sammen.

Fanny Eldre Hansen, pedagogikkstudent

Vanskelig livsfase

Psykologspesialist og leder av SiO Helse Sentrum, Anne Karin Mullaly bekrefter at de mottar henvendelser fra studenter som opplever ensomhet og andre psykiske plager i studiehverdagen. Hun forklarer at det kan være mange grunner til at studenter oppgir at de er ensomme og ønsker seg flere venner på studiet.

–⁠ Studenttilværelsen er gjerne preget av stor sosial aktivitet, en er omgitt av mange i forholdsvis lik aldersgruppe, og kan være utsatt for sammenligninger og prestasjonspress, forteller hun.

Videre forklarer hun at studenttilværelsen ofte er en periode i livet hvor forventningene endres og man står med et mye større ansvar enn tidligere. For mange studenter kan studietiden også være den første gangen de står helt alene og bor for seg selv og møter nye mennesker.

–⁠ Noen har kanskje flyttet langt hjemmefra og savner tryggheten fra å bo hjemme. Det å venne seg til å klare seg på egenhånd kan ta tid, sier hun.

Felles ansvar

Nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Anne Helene Bakke mener det er viktig at studieinstitusjonene skaper arenaer for møter mellom studenter og forelesere for å sikre bedre oppfølging som studenter så sårt savner. I tillegg bør det også sikres mer midler til studentforeninger og andre lavterskeltilbud.

–⁠ Samskipnadene må sikre at det finnes støtteapparat som psykologer tilgjengelig, og at studentene ikke dropper ut og flytter hjem før de får time, forteller hun.

Hun forteller også at det er viktig at alle studenter har et ansvar bevisst om å sørge for at alle føler seg like mye inkludert i studiemiljøet.

–⁠ Vi har et felles ansvar for hverandre. Alle studenter bør vise ansvar og omsorg for sine medstudenter. Still spørsmål når sidemannen ikke dukker opp og send heller den meldingen, sier hun.

Støtte

Etter at Fanny Eldre Hansen sto frem og fortalte om sin personlige erfaring med ensomhet har hun opplevd å få mye støtte og gode tilbakemeldinger fra både nære og vilt fremmede. Hun har også mottatt meldinger fra studenter som kan kjenne seg igjen i det hun beskriver.

–⁠ Det er mange som har sendt meg meldinger og skrevet at de kunne skrevet akkurat det samme selv men at de ikke har turt å gjøre det eller snakke åpent om det.

–⁠ Mer om ensomhet: Jussens magiske medisin