Øker: Studentledere jubler etter nyheten fra Nybø.
Øker: Studentledere jubler etter nyheten fra Nybø.

Revidert stats­bud­sjett: Iselin Nybø gjør det mulig å bygge flere student­bo­liger

Kostnadsrammen og tilskuddsatsen øker i revidert statsbudsjett som legges frem tirsdag, melder NTB.

Mangel på studentboliger i Oslo har vært et problem lenge. Det bygges ikke nok eller fort nok. Ved studiestart i fjor sto 6000 studenter i kø for å bo i en studentbolig i Oslo. Det vil regjeringen gjøre noe med.

To tiltak blir iverksatt: økt kostnadsramme, og økt tilskuddsats.

Dette betyr det

Økt kostnadsramme betyr at Studentsamskipnadene i Oslo får mulighet til å bruke mer penger på hver enkelt boenhet, og fortsatt få subsidiering av staten. Økt tilskudd betyr at samskipnaden kan få tilbakebetalt en større sum dersom de er innenfor kostnadsrammen.

Kostnadsrammen øker fra 800.000 til 900.000 kroner i pressområdene og fra 700.000 til 850.000 kroner i landet for øvrig. Tilskuddssatsen økes fra 300.000 til 340.000 kroner i pressområdene og fra 240.000 til 290.000 kroner i landet for øvrig, skriver NTB.

Rammene har ikke økt siden 2014, og det er har lenge vært et problem å få entreprenører til å bygge innenfor kostnadsrammene.

–⁠ Basert på tilbakemeldinger fra samskipnadene mener jeg vi nå adresserer den viktigste hindringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til nyhetsbyrået.

Fornøyde ledere

Styreleder i SiO, Vetle Bo Saga jubler over tilltaket.

–⁠ Særlig i Oslo er dyrt å bygge. Det er dyre tomter, og mange prosjekter entreprenørene kan legge inn tilbud på. Det å bygge en hybelenhet har hatt en veldig lav kostnadsramme. En økning av dette er veldig viktig.

Han forteller at økt kostnadsramme, og tilskudd kan bety mye for studentene.

–⁠ Hvis vi får tilskudd på en enhet betyr det omtrent 1000 kroner billigere leie for studenten.

–⁠ Kan du love flere studentboliger nå?

–⁠ Vi har lagt planer om å bygge enda mer. Dette gjør det lettere å gjennomført disse prosjektene. Særlig på tomter vi ikke eier fra før og må konkurrere med markedet vil dette gjøre det lettere.

Også leder for Studentparlamentet ved UiO, Jens Lægreid, er fornøyd.

–⁠ Dette er en digg start på helgen! Foreslår at studenter i det ganske land tar en skål for studendemokratiet, som nok engang har vist at de står på vakt for en bedre studiehverdag.