Brøt taushetsplikten: Det juridiske fakultet mente professorens oppførsel var sterkt kritikkverdig.
Brøt taushetsplikten: Det juridiske fakultet mente professorens oppførsel var sterkt kritikkverdig.

Juss­pro­fessor hadde relasjon til student: Tilbød seg å rette master­opp­gaven hennes

En professor ved Det juridiske fakultet ble omplassert av Universitetet i Oslo etter å ha både avslørt en varslers identitet, og gitt en student muligheten til å velge egen sensor.

I slutten av mai for ett år siden begikk en jussprofessor ved Universitetet i Oslo flere handlinger som universitetet karakteriserer som «sterkt kritikkverdige», viser dokumenter Universitas har fått innsyn i.

Da to av vårens masterstudenter skulle levere oppgavene, sendte veilederen en e-post til professoren der det ble bedt om innspill på hvem som burde være sensorer.

Jussprofessoren hadde imidlertid en relasjon til en av studentene. Umiddelbart etter forespørselen fra administrasjonen, sendte professoren en e-post til studenten der han fortalte at han hadde muligheten til å påvirke hvem som skulle sensurere oppgaven hennes.

«Vil du vite hvem det står mellom, sånn at du kan komme med dine preferanser. Og/eller vil du at jeg skal melde meg frivillig? … Fullstendig opp til deg. Hvis du ikke svarer, skal jeg ikke gjøre noen ting. Ha en fin helg,» skrev han ifølge dokumentene.

Kort tid etterpå svarte studenten at det var det samme for henne. Tre dager senere svarer jussprofessoren likevel adminstrasjonen. Der skriver han at han «svært gjerne kunne tenke meg å sensurere denne oppgaven selv.»

Student varslet om seksuell trakassering: UiO brukte ti måneder på å konfrontere ansatt

–⁠ Særdeles kritikkverdig

Det fremgår ikke av dokumentene hva slags relasjon jussprofessoren og studenten hadde, utover at han tidligere hadde avstått fra å sensurere oppgavesett der personen kunne være en av kandidatene, fordi han anså seg som inhabil.

Universitas har vært i kontakt med professoren. Han ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til fakultetet.

I dokumentene Universitas har fått innsyn i reagerer fakultetet på professorens oppførsel:

–⁠ Det er ingen tvil om at din opptreden er særdeles kritikkverdig. Som professor er du forpliktet til å sørge for likebehandling av alle studentene og at deres avhandlinger blir vurdert uhildet og objektivt. Dette er et helt grunnleggende prinsipp, som gjennomsyrer hele evalueringsprosessen ved universitetet. Din opptreden er et åpenbart brudd på dette prinsippet. Du var utvilsomt også klar over at din opptreden brøt med disse grunnleggende prinsippene. Din atferd innebar derfor et svært alvorlig brudd på dine forpliktelser som ansatt ved UiO.

Har du lest? Jussprofessor skjelte ut studentene sine i forelesning

«Romantiske samtaler»

Jussprofessoren sensurerte aldri masteroppgaven. Bare noen dager senere ble det sendt inn et varsel som omhandlet forhold knyttet til professoren. Universitas har ikke fått innsyn i dette varselet og kjenner derfor ikke innholdet.

Men i behandlingen av varselet ble det rullet opp et annet forhold som professoren også har fått kritikk for.

I starten av mai ble det nemlig sendt inn et annet varsel om at en ansatt skal ha hatt «romantiske samtaler» med ulike kvinner inne på et av universitetets biblioteker. Varsleren ba ettertrykkelig om å være anonym.

Professoren satt i ledelsen på enheten han var tilknyttet og fikk derfor varselet videresendt med teksten:

«Er usikker på hva dette er, ikke videresend, vi snakkes om dette senere.»

Benedikte Høgberg: – Jeg har blitt blant de minst populære foreleserne på fakultetet

Avslørte varslers identitet

I møter med universitetet har professoren forklart at han tok kontakt med en person dagen etter og fortalte om varselet. To uker senere ble han bedt om å oversende e-posten av samme person. Dette gjorde han uten å slette opplysningene om hvem som hadde varslet.

Ifølge dokumentene sendte denne personen e-posten videre til nok en person. I saksdokumentene er disse personene sladdet, men professorens handlinger medførte at identiteten til varsleren ble avslørt, til tross for ønsket om å være anonym.

–⁠ Du var utvilsomt klar over at du brøt din taushetsplikt da du oversendte e-posten. Samlet sett anser vi din opptreden som et alvorlig brudd på taushetsplikten, skriver Universitetet i Oslo i et brev til professoren.

Straffen

Store deler av jussprofessorens forklaring er sladdet i dokumentene. Det kommer likevel frem at han har erkjent at oppførselen var sterkt kritikkverdig, men at de to hendelsene må ses i sammenheng.

Universitetet i Oslo mente begge hendelsene var alvorlige, og at professorens opptreden ga rettslig grunnlag for både avskjed og ordensstraff. Ifølge dokumentene valgte de den mildeste av reaksjonsformene på grunn av at han aldri hadde gjort noe kritikkverdig tidligere.

Det ble lagt vekt på at handlingene ble begått i en kortvarig periode, og derfor ikke kunne gi uttrykk for et generelt handlingsmønster. Derfor valgte universitetet å straffe professoren ved å omplassere han til en annen stilling.

Flere saker fra jussen:

Jussstudenter kan få færre forsøk på eksamen: Det skaper reaksjoner

Studentopprør: Åpent brev til ledelsen samlet inn hundrevis av overskrifter

Har du sett? «Lekket» sensorveiledning skapte hodebry på jussen

«Pornomannen» vekker oppsikt på jussen: – Jeg setter på porno på lesesalene