Undervisning: Professorer bruker cirka 30 prosent av tiden sin på å undervise. Arkivfoto: Skjalg Bøhmer Vold
Undervisning: Professorer bruker cirka 30 prosent av tiden sin på å undervise. Arkivfoto: Skjalg Bøhmer Vold

Ferske tall: Så mye jobber profes­soren din i uka

Professorer oppgir å jobbe 48.8 timer i uken. Ansatte klager over at altfor mye tid går bort i byråkrati og administrasjon.

Professorer snakker til stadighet på tidspresset i akademia. Nå har NIFU publisert et arbeidsnotat som viser at de kanskje har rett til å klage.

De vitenskaplige ansatte ved Norges universiteter, og høyskoler oppgir at de jobber 44.7 timer i uka. På toppen av denne statistikken troner professorene. Lengre ned finner man førsteamanuensiser (45.1 timer), postdoktorer (44.4 timer) og stipendiater (43.9 timer).

Felles for dem alle er at de jobber betydelig mer enn normen for statlige stillinger som er på 37.5 timer i uken. Dette betyr at man kan anta at svært mange bruker fritiden sin til oppgaver som egentlig skulle blitt gjort i arbeidstiden.

Ett interessant funn er at kvinnelige professorer oppgir å jobbe mer enn menn. 49.9 timer uka mot 48.5.

Den totale tiden vitenskaplige ansatte bruker på jobben har likevel gått noe ned siden år 2000. Da oppga den samme gruppen å jobbe 48.8 timer i snitt.

Tallene i undersøkelsen ble innhentet våren 2017.

Knuser gjennomsnittet: Bhavdeep studerer 45 timer i uken

Slitne av administrasjon

Rapporten viser også hva de ansatte bruker tiden sin på. Professorer bruker 30 prosent av arbeidsuka til undervisning, og cirka like stor andel på å forske. Førsteamanuensiser bruker noe mer tid på undervisning, og noe mindre på forskning. Resten av tiden går med til blant annet faglig veiledning, og administrasjon.

Har du lest? Dette er skrekkforeleserne

I rapporten er det vedlagt kommentarer fra flere av de som har valgt å svare på undersøkelsen. Mange er svært frustrert over all tiden som går med på administrasjon.

–⁠ Administrasjon tar mer og mer tid – innimellom alt det andre. Byråkratiseringen er en skikkelig tidstyv, skriver en.

–⁠ Jeg arbeidet ca 70 timer per uke i 2016 med alt for mye administrasjon, skriver en annen.

–⁠ Underbemanning pga sykdom og div permisjoner på studiet – studentrelaterte oppgaver som må utføres/løses uansett. Administrative pålegg med lav eller ingen relevans for utdanningens kvalitet og sviktende administrativ støtte gir høy belastning på administrative oppgaver, mener en tredje.

Mange ansatte ved instusjoner som er inne i fusjon klager særlig over sine administrative oppgaver. Administrasjon utgjør 13 prosent av uken til de vitenskaplige ansatte.

Underviserundersøkelsen: Forelesere mener studenter er late og kunnskapsløse

Jobber mer enn studentene

Norske studenter bruker i snitt 35 timer på studiene sine, viser tall fra Studiebarometeret. De må dermed se seg knust av de faglige ansatte. Det er nesten bare tannlegestudentene som jobber like mye som sine undervisere. De oppgir at de bruker 50 timer i uka på studiene sine.

Til studentens forsvar bruker snittet i tillegg ni timer på jobb i uka.