Statsråd: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø la frem flere forslag for å bedre eksamensvurderingen til studenter i dag.
Statsråd: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø la frem flere forslag for å bedre eksamensvurderingen til studenter i dag.

Slik skal regje­ringen stoppe sprikende sensur

Regjeringen vil gi studenter som går ned to karakterer eller mer ny vurdering.

Helt siden blind klagesensur ble innført i 2014 har karaktersystemet fremstått som ren lotto. I hvert fall for studentene som klaget og gikk fra B til F.

Ved Universitetet i Oslo endres nesten halvparten av alle karakterene som endres på. Det vil regjeringen få en slutt på.

Fredag la forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø frem flere forslag for å styrke studentenes rettigheter.

–⁠ Det har vært flere eksempler hvor studenter som har klaget har gått opp eller ned med to karakterer. Så store forskjeller er lite tillitsvekkende for studenten, og det kan tyde på at rutinene rundt opplæring av sensorer er for dårlige. Vi mener et så stort sprik mellom sensuren og klagebehandling bør bety at studentene får en tredje vurdering for å komme frem til endelig karakter, sier Nybø i en pressemelding.

Obligatorisk sensorveiledning

I tillegg foreslår regjeringen at universiteter og høyskoler må utarbeide sensorveiledninger til alle eksamener.

–⁠ Studentene fortjener at sensorene legger seg på samme linje når det gjelder karaktersetting, og at vurderingen tar hensyn til læringsmål og innholdet i studieprogrammene. Krav om sensorveiledning skal bidra til det, sier Nybø.

Studenter skal også få muligheten til individuell klagerett på gruppeeksamen. En eventuell endring skal kun få innvirkning for den eller de som har klaget.

Skryter av Nybø

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats Johansen Beldo, hyller regjeringens forslag.

–⁠ Det var da virkelig på tide, og det er flott å se konkrete tiltak på oppfølgingen av kvalitetsmeldingen.

Han trekker spesielt frem klagesaksendringen og kravene om systematisk bruk av sensorveiledninger på alle eksamener.

–⁠ Dette har NSO etterspurt i flere år og vi synes dette er ett flott tiltak som vil styrke studentenes rettigheter, her fortjener Statsråd Nybø og regjeringen skryt!

Kunnskapsdepartementet opplyser om at forslagene vil tre i kraft 1. juli hvis Stortinget vedtar dem.