TF har ingen andre sjefer enn Svein Stølen

Jeg takker for Universitas-lederens visitt til Det teologiske fakultet (TF) i siste nummer. Det kan sikkert diskuteres hvilke fag et universitet skal holde seg med, men denne lederartikkelen er neppe noe egnet utgangspunkt. Teologi er et av de eldste universitetsfag, og det er ikke noe enestående for UiO. Teologi studeres ved våre søsteruniversitet i Norden, de fremste universiteter i Europa og USA.

Jeg vil også minne om at UiOs studier i teologi og religion er blant de høyest rangerte i verden, plass nummer 39 på QS World Ranking i 2017. Det er derfor tøvete å redusere teologi til noe uvitenskapelig, slik det gjøres forsøk på i Universitas sin leder. Teologiske studier beskjeftiger seg med mange spørsmål, og Universitas vil nok bli skuffet over hvor små mange av dem er. Imidlertid er noen store, som for eksempel det tverrfaglige prosjektet om migrasjon og gjestfrihet, som definitivt adresserer en av de store samfunnsutfordringene i dag. Der har faktisk også teologer noe faglig å bidra med, tro det eller ei. Vi arbeider med spørsmål som handler om hvordan protestantismen bidrar til å formattere religion og teologi i det norske samfunn, eller hvordan forholdet mellom religion og rett har utviklet seg siden 1500-tallet, for å nevne noe.

–⁠ Det norske samfunn burde tatt ansvar for en slik utdanning: Disse imamene vil ha en ha en imamutdanning ved UiO

TF bidrar godt til oppfyllelsen av UiOs verdier og mål, og det har vi til hensikt å fortsette med.

Det er jo også interessant å notere at et universitet som ifølge lederen ble «født ut av opplysningstidens sekulære idealer» etablerte teologi som sitt første og dermed eldste fag. TF bidrar godt til oppfyllelsen av UiOs verdier og mål, og det har vi til hensikt å fortsette med. Stortingets bevilgning vil sette oss i stand til å gi en bredere teologisk forskningsbasert undervisning på sikt. Det er imidlertid ikke en bevilgning til imamutdanning, men til utdanning av religiøse ledere «fra relevante trossamfunn». Det er ikke vi som fastsetter kompetansekrav for imamer eller andre religiøse ledere, men vi leverer utdanning og forskning som skal være relevant for arbeidsgivere. Det er en del av oppdraget vi har som universitet, og det skjer selvsagt på grunnlag av de krav om kvalitet som gjelder ellers.

–⁠ Man kan ikke kalle dette en imam-utdanning foreløpig: UiO skal utdanne religiøse ledere innen islam

Og siden Universitas på lederplass viste frem sine bibelfaglige kunnskaper helt på tampen i innlegget, selv om konteksten for det ble helt feil, vil jeg gjerne få svare med en omskrivning av et annet bibelvers: at TF har ingen andre sjefer enn rektor Svein Stølen. Det lever vi utmerket med.