Kvinnedominert: I sitt siste år som høyskole var 14 av 15 avlagte doktorgrader signert kvinner.
Kvinnedominert: I sitt siste år som høyskole var 14 av 15 avlagte doktorgrader signert kvinner.

Her er 14 av 15 doktor­grader avlagt av kvinner

Morten Irgens, prorektor for forskning og utvikling ved Oslomet, mener det er strukturelt problem.

Et viktig kriterium for at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kunne skifte navn til Oslomet og smykke seg med universitetstittel var å øke antall doktorgrader. Det har de gjort. Siden 2013 har avlagte doktorgrader ved det nye universitetet økt fra fem til 15, ifølge ferske tall fra Database for statistikk om høgre utdanning.

Likevel er det langt unna konkurrentene på universitetene i Stavanger og Agder. Morten Irgens, prorektor for forskning og utvikling ved Oslomet, mener det lave antallet doktorander ikke gjenspeiler institusjonens utvikling.

–⁠ Oslomet har opplevd en enorm vekst de siste årene. De fleste stipendiatprogrammene har blitt opprettet det siste tiåret. Ifølge prognosene og sammenligningene vi benytter oss av, er antallet doktorgrader tatt ved Oslomet på høyde med andre norske institusjoner som bedriver samme type forskning.

Vanskelig skrivemåte: Selv ansatte på Oslomet sliter med å skrive navnet riktig

Naturlig utvikling

I Oslomets strategiplan «Strategi 2024» har universitetet som mål å «øke andelen professorer, dosenter, vitenskapelig ansatte med forskerkompetanse og master- og doktorgradsstudenter, til et nivå på linje med sammenlignbare universiteter».

Irgens skrev i september 2017 bloggposten «10 råd til ledelsen om FOU-strategiske vektlegginger». I notatet kommer det frem at Oslomet ønsker å øke antall ph.d.-studenter til et nivå tilsvarende Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS).

Prorektoren tar blant annet til orde for å lobbe seg frem til flere finansierte stillinger gjennom statsbudsjettet. Dette har høyskolen ikke gjort tidligere.

–⁠ Vi har ikke fått jobbet aktivt politisk for å få tildelt økt støtte til såkalte KD-stipender fra Kunnskapsdepartementet, men vi søker aktivt eksterne forskningssamarbeid, både med andre institusjoner og næringsliv. Utvikling av fagmiljøene er noe vi jobber aktivt med.

Sylvfest Lomheim: –Oppsiktsvekkende at Curt Rice ikke kan engelsk

Strukturelt problem: Morten Irgens vil gjerne ha flere menn
Strukturelt problem: Morten Irgens vil gjerne ha flere menn

Skjev kjønnsfordeling

Det er ikke bare antallet doktorgradsstipendiater som er lavt i forhold til andre universiteter. Kjønnsfordelingen var langt mer balansert på UiA og UiS, enn det den var ved HiOA.

14 av doktorgradene var skrevet av kvinner. Én var skrevet av en mann. Kjønnsfordeling blir verken nevnt i «Strategi 2024», eller på Irgens blogg.

–⁠ Hvorfor er kjønnsfordelingen så skjev?

–⁠ Omtrent 70 prosent av de nåværende stipendiatene våre kvinner. Dette grunner delvis i at de områdene vi har stipendiatordninger i tradisjonelt sett har vært kvinnedominerte forskningsarenaer.

Irgens påpeker at størsteparten av ph.d-programmene ved Oslomet er innen fagfelt som helsevitenskap, utdanningsvitenskap og atferdsanalyse. Dette er fagfelt som tradisjonelt sett har hatt en høy prosentandel kvinner.

På spørsmål om universitetet har iverksatt aktive tiltak for å øke andelen mannlige doktorstipendiater, sier Irgens at kjønnsbalanse er et institusjonell og samfunnsmessig problem.

–⁠ Generelt ønsker vi flere menn, dette gjelder hele institusjonen, fra bachelornivå og oppover.

I januar: HiOA blir Oslos nye universitet