MatNat: Den anklagede skal ha prøvd å kysse studenten. Etter å ha avvist fremstøtet skal studenten ha blitt møtt med en invitasjon til å starte et forhold. Bildet er et illustrasjonsbilde.
MatNat: Den anklagede skal ha prøvd å kysse studenten. Etter å ha avvist fremstøtet skal studenten ha blitt møtt med en invitasjon til å starte et forhold. Bildet er et illustrasjonsbilde.

Univer­si­tetet i Oslo brukte ti måneder på å konfron­tere ansatt med varsel om seksuell trakas­se­ring

–⁠ Saksbehandlingen høres helt hårreisende ut, sier advokat Else Leona Mcclimans.

Det er en sen kveld i slutten av oktober 2016. En student arbeider sammen med en gruppe for å fullføre et prosjekt, da en ansatt ved UiO skal ha bedt om et privat ord. Da de var alene, skal den anklagede ha slukket lysene og trukket studenten inntil seg.

«[Den anklagede] initierte klemmen med å presse hele seg inn mot meg med kjønn og alt, og holdt meg godt fast. Da jeg skulle slippe opp, gjorde han det ikke», skriver studenten i varselet.

Deretter skal han ha prøvd å kysse studenten. Etter å ha avvist fremstøtet skal studenten ha blitt møtt med en invitasjon til å starte et forhold. Før studenten kom seg unna skal den ansatte ha bedt den fornærmede om å ikke fortelle noen om hendelsen.

Vet du noe om saken? Tips oss på tips@universitas.no.

«Maren» (24) varslet om trakassering: Ble bedt om å bytte klasse

Motsetter anklagene

Studenten varslet saken på nyåret. I begynnelsen av februar ble studenten innkalt til et møte med saksbehandler. Universitas har fått innsyn til de offentlige dokumentene. Her kommer det fram at den ansatte først ble konfrontert med anklagene i et møte i november. Dermed var dette den anklagedes første mulighet til å gi et tilsvar. Han motsatte seg anklagene, og fortalte at han ikke kunne huske episoden eller studenten. «Etter å ha hørt hele innholdet i anklagen, presiserer han at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen som blir lest opp for han.», skriver referenten fra møtet. Ingen ved fakultetet eller involverte ansatte har hatt mulighet eller ønske til å kommentere saken, men i møtereferatet beklaget universitetet at saksbehandlingen hadde tatt så lang tid.

Én av åtte har opplevd det, men: Studenter tier om seksuell trakassering

Tar ikke vare på rettssikkerheten

–⁠ Saksbehandlingen høres helt hårreisende ut. Å vente 10 måneder med å konfrontere disse opplysningene tar ikke vare på rettsikkerheten til noen av partene, sier Else Leona Mcclimans, advokat i Økland & Co.

Hun understreker at de fleste arbeidsgivere ville tatt tak i saken så raskt som mulig, av hensyn til alle involverte parter.

–⁠ Den som blir meldt får ikke muligheten til å ta til motmæle effektivt mens saken fremdeles er ny og friskt i minne, samtidig som det er en neglisjering av det melder forteller, fortsetter Mcclimans.

Ingen tidsfrist

–⁠ Det er hensynet til at saken skal bli så godt opplyst som mulig som i utgangspunktet bestemmer saksbehandlingstiden, sier Marianne Høva Rustberggard, studentombud ved UiO.

I følge si fra-systemet er det ikke en frist for hvor lang tid det skal ta å behandle en sak. Det finnes heller ingen rutiner for dette hos Universitetet, i følge Irene Sandlie, personaldirektør UiO.

–⁠ Ut i fra vår erfaring, kommer det an på hvor kompleks situasjonen er. Er det vitner som skal bli hørt? Er det store motsetninger mellom det den ansatte sier og studenten sier? sier Rustberggard.

Hun legger til:

–⁠ Ideelt sett skal saken gå frem og tilbake mellom de to partene til fakultetet har nok informasjon, det er det viktig for oss å følge med på. Kontradiksjon skal gå begge veier.

I følge dokumentene Universitas har fått innsyn til kan ikke en pågående kontradiksjon være årsaken til tidsbruken. Ettersom konfrontasjonen med den anklagede ikke skjedde før nærmere ett år senere. For å oppklare saken, har Universitas vært i kontakt med de involverte ansatte og fakultetet. Ingen har hatt muligheten eller ønske til å kommentere årsaken. Flere har henvist oss videre til dekanen.

Runa Fjellanger kommenterer: Det sjokkerende er ikke hvor utbredt seksuell trakassering er, men at det faktisk har begynt å få konsekvenser

Prøver å være effektive

–⁠ De sakene jeg har vært involvert i er håndtert relativt raskt og som regel i løpet av noen uker. Jeg har ikke oversikten over tidsbruken på lavere nivå i organisasjonen, sier Morten Dæhlen, dekan ved det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Men er ikke da 10 måneder spesielt lang tid å bruke på å behandle en sak?

–⁠ Det høres mye ut, men jeg kjenner altså ikke innholdet i den konkrete saken, sier Dæhlen og avslutter med:

–⁠ Slike saker behandles med stort alvor og det er viktig at det gjennomføres gode prosesser når en varsling kommer. Vi prøver å være effektive og behandle saker så fort som mulig.

Belasting for studenten

Fra varselet kommer det fram at en av grunnene til at studenten sa ifra var ubehaget som opplevdes ved å møte på den anklagede i gangene på UiO.

–⁠ Vår erfaring er at det er en belastning for studenter å ta opp varslingssaker. Hvis saker unødvendig drar ut i tid, er det krevende, sier Rustberggard..

Universitas har ikke fått opplysninger om hvorvidt saken er avsluttet.