Ifølge varselet har det eksistert en ukultur der seksuell trakassering ikke bekjempes. Arkivfoto: Ketil Blom
Ifølge varselet har det eksistert en ukultur der seksuell trakassering ikke bekjempes. Arkivfoto: Ketil Blom

Høyskole­an­satt anklages for årevis med seksuell trakas­se­ring

Kunnskapsdepartementet ber KHiO vurdere å politianmelde en ansatt for seksuell trakassering av studenter ved høyskolen.

Flere anonyme varslere har meldt fra til Kunnskapsdepartementet om at en ansatt ved Kunsthøgskolen i Oslo over lang tid har vært seksuelt trakasserende og krenkende, ifølge et brev Universitas har fått innsyn i.

Ifølge brevet inneholdt varselet påstander om «en ukultur der dette ikke bekjempes.»

Det var Khrono som omtalte saken først.

Kunnskapsdepartementet mottok varselet den 18. desember og innkalte deretter Kunsthøgskolen til et møte tre dager før jul. Dagen etter møtet sendte Kunnskapsdepartementet et brev til høyskolen der de ba dem om å vurdere en politianmeldelse av den ansatte.

Camilla ble seksuelt trakassert av medstudent: –⁠ Jeg fant meg i for mye

–⁠ Svært alvorlig

Ifølge brevet har det tidligere blitt opprettet en personalsak på den ansatte. Studenthelsetjenesten har også vært involvert.

–⁠ For øvrig viser de opplysningene departementet har mottatt, at tidligere ledelse ved KHiO skal ha blitt varslet, men uten at det har fått konsekvenser og uten at atferden har opphørt. Departementet ser svært alvorlig på saken, skriver ekspedisjonssjef Toril Johansson i brevet.

Gjennom #metoo-kampanjen, #stilleforopptak og #nårdansenstopper har det kommet flere anklager om seksuell trakassering på Kunsthøgskolen gjennom mange år. På møtet redegjorde høyskolen for disse, ifølge brevet.

Påstandene gjelder flere avdelinger og ifølge brevet inneholder de også anklager om at ledelsen ikke har håndtert disse på en «adekvat måte».

–⁠ Departementet forventer at KhiO straks foretar nødvendige undersøkelser og følger opp saken i tråd med prinsippet om kontradiksjon.

Dette prinsippet innebærer at begge parter får argumentere for sitt syn, i tillegg til å få høre motpartens anførsler, og få lov til å svare på disse.

Les også: KHiO-ansatte rømmer til Tim Wendelboe

–⁠ Rystende

I sitt svar til Kunnskapsdepartementet skriver rektor Jørn Mortensen at varselet er rystende og at Kunsthøgskolen tar sterk avstand fra handlingene som er beskrevet der.

Kunnskapsdepartementet kom med en rekke krav til KHiO om oppfølgingen av saken. Disse skal høyskolen innfri, skriver rektoren.

Til Universitas forteller Mortensen at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen om en ukultur der seksuell trakassering ikke bekjempes.

–⁠ Jeg kjenner meg ikke igjen i at dette ikke bekjempes. Om det er en ukultur med seksuell trakassering vil jeg vente med å mene noe om til saken er utredet.

Flere tilfeller

I 2011 gjennomførte Kunsthøgskolen en undersøkelse der én student oppga å ha vært utsatt for et seksuelt overgrep. To studenter fortalte om seksuell trakassering.

–⁠ Hva har dere gjort siden?

–⁠ Dette ble tatt tak i den gangen. Vi har siden 2011 gjort flere undersøkelser som ikke har bekreftet utbredt seksuell trakassering. Det har vært fokus på bekjemping av seksuell trakassering lenge.

–⁠ Har dere jobbet godt nok?

–⁠ Jeg tror man skal være ydmyk selv om vi har jobbet med dette de siste årene. Dersom det kommer påstander om at dette ikke er tilstrekkelig vil vi undersøke disse og vurdere ytterligere tiltak.

–⁠ Er det at varslene har blitt meldt inn til Kunnskapsdepartementet, og ikke KHiO, et tegn på at de ikke stoler på ledelsen ved skolen?

–⁠ De er anonyme og det skal de få lov til å være. Når varslingene kommer til Kunnskapsdepartementet først kan man anta at det er en frykt for at vi ikke kan håndtere saken godt nok. Jeg mener vi er og skal være i stand til å håndtere slike varsler, men jeg respekterer at det i denne saken kan være frykt for at skolen ikke håndterer slike saker på en korrekt måte.