Skylder ikke på eiendomsdirektøren: Svein Stølen mener han som rektor har ansvaret for at universitetet har gode nok rutiner for å unngå trakassering.
Skylder ikke på eiendomsdirektøren: Svein Stølen mener han som rektor har ansvaret for at universitetet har gode nok rutiner for å unngå trakassering.

Ingen har blitt oppsagt i rasisme-saken

Rektor Svein Stølen snakker ut om rasisme-avsløringene, men nekter å svare på hvorfor ingen har mistet jobben.

–⁠ Konklusjonen til Likestillings- og diskrimineringsombudet er krystallklar. Universitetet har brutt loven. Hva tenker du om dette?

–⁠ Vi tar dette til etterretning og det er viktig for oss å følge opp. Vi har gitt et klart uttrykk for at vi ikke har gjort nok, og at vi må følge opp på en bedre måte.

«Black stupid man», «jævla apekatt», «neger». Det er sterke ting en ansatt om universitetet forteller om. Hva får det deg til rektor til å føle?

–⁠ Det blir vanskelig for meg å gå inn i denne spesifikke saken. Det er tre konklusjoner i denne saken. Universitetet har ikke diskriminert den ansatte, men det er det systemiske Likestillings- og diskrimineringsombudet kritiserer oss for. Her har vi ikke vært gode nok.

–⁠ Har systemet i det hele tatt fungert?

–⁠ Vi er enig i at dette ikke har fungert. Nå må vi gjøre det vi kan for at det skal bli bedre. Da jeg holdt tale for nye studenter i august var et av mine råd å være snill. Dette er noe jeg er opptatt av. Jeg har jobbet mye med arbeidsmiljø og har gått til valg for et vennligere universitet

Rasisme-saken: UiO-ansatte mener rasisme er en del av en fleipete sjargong

–⁠ Historien til Adam er oppsiktsvekkende. Og den har skjedd på Norges eldste universitet.

–⁠ Vi ønsker ikke slike ting skjer. Men hvis dere ser på rapporten viser den at man har prøvd å løse opp i situasjonen. Så kommer det en uttalelse om at vi ikke har gjort nok. Vi må derfor arbeide enda sterkere med forebyggende arbeid og enda sterkere med å klargjøre regler for hva slags oppførsel som kan tolereres.

–⁠ Hvordan skal dere gjøre dette?

–⁠ Jeg må være tydelig på mine verdier, se dekanene i øya, diskutere dette, og sørge for at de tar det videre til sine fakulteter. Det er den eneste måten å få en organisasjon til å ta innover seg krav som burde være en selvfølge i 2017.

Mer rasisme på UiO: «Carlos» opplevde diskriminering i nesten 20 år

–⁠ Skammer du deg over at dette har foregått?

–⁠ Jeg liker ikke at det har foregått, akkurat som jeg ikke liker mye av det som skjer i samfunnet i dag. Vi har en situasjon med seksuell trakassering jeg tror alle menn synes er ubehagelig.

–⁠ Adam har vært sykemeldt en lang periode og forteller at han gruer seg til å komme tilbake på jobb. Hva tenker du om det?

–⁠ Jeg kommer ikke til å gå inn i denne saken.

–⁠ Skal universitetet være et sted der man gruer seg til å gå på jobb?

–⁠ Hvis vi snakker generelt er jeg overbevist om at det er viktig at folk trives på jobb. Når man er på et trygt arbeidssted, har man et bedre liv som person, og bidrar bedre til fellesskapet. Jeg er helt overbevist av at det er viktig med et godt arbeidsmiljø.

–⁠ Har universitetet vært et trygt arbeidssted?

–⁠ Det er vanskelig å svare ja eller nei på. Jeg har vært her siden 1979 og har aldri vært utsatt for noe problematisk. Men vi vet at det skjer uheldige ting på et universitet, som i resten av samfunnet. Vi kommer aldri til få det ned til null tilfeller.

Lederartikkel: Rasisme må få konsekvenser

–⁠ Ser du på dette som en enkeltsak eller har det vært en ukultur i Eiendomsavdelingen?

–⁠ Jeg snakker ikke om denne saken, men noe generelt.

–⁠ Men Likestillings- og diskrimineringsombudet påpeker noe generelt her.

–⁠ Vi har fått kritikk på det systemiske. Det er ledelsen som har fått kritikk. Vi har satt ned en arbeidsgruppe om seksuell trakassering. Det som kommer ut av den vil ha smitteeffekt på andre former for trakassering.

–⁠ Skal dere gjør noe mer konkret?

–⁠ Det er klart, men nå har vi nettopp fått rapporten. Vi må fordøye denne og se hva vi kan gjøre bedre videre.

–⁠ I løpet av #metoo-kampanjen har det kommet frem historier om mennesker som har fått sparken som følge av seksuell trakassering. Hvorfor kan dere forsvare å ikke ha sparket de som har stått bak trakasseringen?

–⁠ Jeg vil ikke kommentere dette.

–⁠ Hvis ansatte på universitetet trakasserer medarbeidere. Hva slags konsekvenser burde det få for dem?

–⁠ Det kommer an på alvorlighetsgraden i saken.

–⁠ Hva er den strengeste straffen?

–⁠ Det er ansatte som har blitt sagt opp på bakgrunn av seksuell trakassering.

–⁠ Hva med ledelsen i Eiendomsavdelingen. Har de håndtert dette godt nok?

–⁠ Jeg går ikke inn i den konkrete saken. Vi har fått kritikk for det systemiske. Det kan ikke legges på Eiendomsavdelingen.

Venstre-politiker: UiO bør beklage

–⁠ Men Eiendomsavdelingen har ansvaret for det systemiske i denne saken?

–⁠ Nei, det ansvaret går helt til topps.

–⁠ Så det er din forgjenger Ole Petter Ottersens ansvar?

–⁠ Det er mitt ansvar og vi har nå satt i gang tiltak for å se hva vi kan gjøre bedre.

–⁠ Eiendomsdirektør John Skogen har altså ikke ansvar for dette?

–⁠ Jeg vil ikke kommentere John Skogen.

–⁠ Har han din tillit?

–⁠ Det vil jeg ikke kommentere.

I etterkant av intervjuet sendte Stølen følgende sitat: «John Skogen har min tillit, og vi har god dialog om oppfølging av denne saken.»

Kommentator hudfletter svarene: Hva er det du tenker på, Svein Stølen?

Vil følge opp: Rektor Svein Stølen mener det er viktig å følge opp rasismesaken. Hva som vil skje, er han foreløpig usikker på.
Vil følge opp: Rektor Svein Stølen mener det er viktig å følge opp rasismesaken. Hva som vil skje, er han foreløpig usikker på.