Vet ikke hvor man skal gå: Midia Hadji (21) (til venstre) tror det lave antallet innmeldte saker skyldes at folk ikke vet hvor de skal melde fra. – Jeg vet ikke hvor jeg skulle gått for å melde saken. Jeg vet at vi har noe som heter studentpresten her, et slags rådgivningstilbud som har taushetsplikt. Det er det eneste jeg vet om, sier hun.
Vet ikke hvor man skal gå: Midia Hadji (21) (til venstre) tror det lave antallet innmeldte saker skyldes at folk ikke vet hvor de skal melde fra. –⁠ Jeg vet ikke hvor jeg skulle gått for å melde saken. Jeg vet at vi har noe som heter studentpresten her, et slags rådgivningstilbud som har taushetsplikt. Det er det eneste jeg vet om, sier hun.

Studenter tier om seksuell trakas­se­ring

På tross av at en av åtte studenter rapporterer at de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, kjenner de største utdanningsinstitusjonene i Oslo bare 13 tilfeller.

I etterkant av #metoo-kampanjen har Universitas bedt Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Handelshøyskolen BI, Høyskolen Kristiania (HK), Universitetet i Oslo (UiO) og Westerdals Oslo ACT (WOACT) om innsyn i statistikk over seksuell trakassering av studenter de siste ti årene.

Til sammen kan lærestedene bare vise til 13 rapporterte saker de siste ti årene. Dette på tross av at om lag 30 000 studenter har opplevd seksuell trakassering fra medstudenter eller ansatte.

Camilla ble seksuelt trakassert av medstudent: –⁠ Jeg fant meg i litt for mye

Knut Oseid kommenterer: Hvor mye seksuell trakassering skal til for å sparke en grisete professor?

Anslår store mørketall

–⁠ Vi vet at seksuell trakassering i stor grad skjer på videregående skole. Det er ingen grunn å anta at dette slutter på Universitetet. Jeg vil tro at dette betyr at det er store mørketall, sier Leif Edward Ottesen Kennair.

Kennair er professor ved institutt for psykologi ved NTNU, og har forsket på seksuell trakassering i videregående skole. Han mener et av problemene er uklarhet i forståelsen av hva trakassering er, og mener dette er å anse som et folkeopplysningsproblem som må forskes mer på.

–⁠ Jeg tror mange opplever det som normalt, at slik er det bare. Selv om det er vondt og ubehagelig, tenker kanskje mange «dette gjør jeg ikke en sak av», sier han.

Heidi Bang kommenterer: Lenge leve gapestokken

Videreutvikler systemene

Selv om det bare har vært meldt inn en sak om seksuell trakassering på HiOA, mener rektor Curt Rice at det vil være naivt å tro at det ikke forekommer seksuell trakassering på en så stor institusjon. Han tror det er flere saker enn de få som rapporteres inn, men at det kan være ulike grunner til dette.

–⁠ Er systemet for dårlig? Kanskje. Er sosiale press mot rapportering for sterk? Kanskje. Jeg vet ikke, men mener eksperter kan hjelpe oss med dette bare vi som sektor velger å handle sammen. Men jeg synes det går tregt med å få den samhandlingen på plass, sier Rice.

–⁠ Er det tydelig nok for studentene hvor de kan melde fra?

–⁠ Jeg mener det er gode muligheter for studenter å melde fra, men utfordringen er å formidle dette til studentene, sier Rice og legger til at HiOA jobber med å videreutvikle systemene for varsling av denne type saker.

Sextrakassering på Kunsthøgskolen i Oslo: Skolen ville dysse ned tallene

Manglende grense: Nicholas Boyd (19) tror det lave antallet innmeldte saker skyldes at folk ikke vet hvor grensa går, eller at ingen vet hvor de skal melde fra.– Noen vet kanskje ikke hvor grensa går og når det er snakk om trakassering. Det er ingen universal grense, og folk har ulike synspunkter og grenser, sier han.
Manglende grense: Nicholas Boyd (19) tror det lave antallet innmeldte saker skyldes at folk ikke vet hvor grensa går, eller at ingen vet hvor de skal melde fra.– Noen vet kanskje ikke hvor grensa går og når det er snakk om trakassering. Det er ingen universal grense, og folk har ulike synspunkter og grenser, sier han.

Rasisme-saken: «Christian» ble kalt «black stupid man» av kollega

Innrømmer forbedringspotensiale

Selv om BI ikke har noen statistikk på innmeldte saker, mener rektor Inge Jan Henjesand at de har gode rutinger for varsling og håndtering av denne type saker. Han synes det er vanskelig å si hvorfor så få melder inn saker

–⁠ Jeg ser at kampanjen #Metoo har motivert mange til å stå frem og fortelle sin historie. Det er mitt håp at personer som eventuelt opplever seksuell trakassering på BI melder fra om dette, sier Henjesand.

–⁠ Har dere informere studentene godt nok om hvor de kan henvende seg med slike saker?

–⁠ Vi har nok et potensiale for å være enda tydeligere i kommunikasjonen overfor studentene våre. Vi har nulltoleranse for maktmisbruk, mobbing og trakassering, og vi har alle et ansvar for å forbygge at det skjer, sier Henjesand.

Forsker: –⁠ Den hierarkiske strukturen i akademia gjør studenter spesielt utsatt for trakassering