Alvorlig: Likestillings- og diskrimineringsombud mener UiO har sviktet i rasismesaken.
Alvorlig: Likestillings- og diskrimineringsombud mener UiO har sviktet i rasismesaken.

Eksperter om rasisme­saken: –⁠ Lederen må helst se seg selv i speilet og gå

Likestillings- og diskrimineringsombudet har konkludert med at UiO har brutt loven. Flere eksperter mener at det kan være grunnlag for oppsigelser.

–⁠ Dette er en svært pinlig sak for UiO. Det er veldig, veldig spesielt at en så stor organisasjon ikke har håndtert dette bedre, sier advokat Thomas Benson.

Helt siden 2007 har UiOs interne varslingssystem fått årlige varslinger om rasisme. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har nå slått fast at Universitetet i Oslo ikke har gjort nok for å forebygge og hindre trakassering

Bakgrunn: UiO-ansatt fikk høre apelyder og kalt «black stupid man»

Er oppsigelsesgrunn

Ekspert på arbeidsrett og diskriminering, advokat Thomas Benson, er glad for konklusjonen som har kommet fra LDO. Han synes det er spesielt ille gitt UiOs samfunnsansvar. Han reagerer også på at utsagn som «black stupid man», «neger» og «jævla apekatt» har blitt unnskyldt som fleipete sjargong av enkelte ansatte i Eiendomsavdelingen.

–⁠ Diskriminerende uttalelser er ikke greit som fleip. Det er ikke adgang til å ha en slik sjargong i norsk arbeidsliv, det er derimot et klart brudd med loven.

Adam har vært sykemeldt etter rasismesaken, nå skal han tilbake: Adam gruer seg til å komme tilbake på jobb

Benson sier at det viktigste er at denne typen saker ikke skjer igjen, men understreker at diskriminering kan føre til opphør av arbeidsforholdet.

–⁠ Gjentatt diskriminering kan gi grunnlag for opphør av arbeidsforholdet. Jeg vil ikke uttale meg om dette bør få konsekvenser for enkeltpersoner, men nå er UiO nødt til å ta grep.

Han slår fast at det ikke finnes unnskyldninger for UiO, ettersom LDO har slått fast at UiO ikke har gjort nok for å forhindre diskriminering.

Rektor Svein Stølen konfronteres med rasismesaken: Nekter å svare på hvorfor ingen er sagt opp

Det er ikke Torgeir Mortensen fornøyd med: Hva er det du tenker på Svein Stølen?

Kreves spesiell innsats

Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombudet, er krystallklar på alvorligheten i saken. Hun påpeker at rutinene som skal forhindre trakassering er mangelfulle på UiO, og at de manglende rutinene er et lovbrudd.

–⁠ Det er et brudd på loven, og en svikt i en plikt som arbeidsgiver har. Alle ansatte har rett på et godt arbeidsmiljø, og det er veldig alvorlig at en arbeidstaker blir utsatt for trakassering.

Bjurstrøm understreker at det kreves en helt spesiell innsats etter så mange indikasjoner og varslingssaker, og at UiOs holdning i denne saken må være helt klar og tydelig.

–⁠ I en sak som dette kan ikke arbeidsgiver slå seg til ro med å ha gjort enkelttiltak. Rasistiske utsagn må følges opp skikkelig.

Mer fra rasismesaken: «Carlos» opplevde rasisme i 20 år

Lederen kan ha ansvaret

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania, Tom Karp, forteller at de fleste nordmenn har for høye forventninger til ledere.

Karp får vite om saken for første gang fra Universitas, men sier på generelt grunnlag at det er vanskelig å fortsette som leder uten tillit hos de ansatte.

–⁠ Det er jo en fare for at dette kan skje ved UiO ettersom det har pågått så lenge. Da er man ute og sykler, rent lederpsykologisk, slår han fast.

Ledelseseksperten mener at under alvorlige saker må lederen gå.

–⁠ I saker som dette, som har gått over lenger tid, må lederen helst se seg selv i speilet og gå.

–⁠ Hvis det er noe som har vært oversett i flere år er det ikke bra. Jeg regner med at universitetet ser på det som en alvorlig krise som går ut over organisasjonen, mener Peggy Brønn, professor i kommunikasjon og kultur ved BI i Oslo.

–⁠ Er det slik at ledere har tapt så mye tillit blant de ansatte at den ikke kan vinnes tilbake må de gå. Dette må ledelsen på universitetet ta tak i.