GROV RASISME: I vår avslørte Universitas at flere ansatte ved eiendomsavdelingen hadde blitt utsatt for rasisme i mange år.
GROV RASISME: I vår avslørte Universitas at flere ansatte ved eiendomsavdelingen hadde blitt utsatt for rasisme i mange år.

«Christian» ble kalt «black stupid man» av kollega. Nå får univer­si­tetet knusende kritikk

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm konkluderer med at Universitetet i Oslo har brutt loven.

I vår avslørte Universitas at flere ansatte ved Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo har blitt utsatt for rasisme i en årrekke. «Christian» fortalte at kolleger ropte apelyder etter ham, kalte han «black stupid man», «neger» og «jævla apekatt».

Nå har Likestillings- og diskrimineringsombudet konkludert med at Universitetet i Oslo ikke har gjort nok for å hindre trakassering på arbeidsplassen.

–⁠ Universitetet er en akademisk institusjon hvor man hadde forventet bedre fra ledelsen, sier Akie de Leon leder i Organisasjon mot offentlig diskriminering.

Bakgrunn: Blindern-ansatt ble kalt apekatt og neger

Sammen med UiO-ansatte «Christian» klaget organisasjonen Universitetet i Oslo inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet i vår. De Leon forteller at de er svært fornøyde med avgjørelsen.

–⁠ Vi er veldig glade for at ombudet konkluderer med lovbrudd, sier han.

Burde gjort mer

Likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at han ble utsatt for rasistiske og nedverdigende kommentarer, og at universitetet burde gjort mer for å stoppe det.

–⁠ At flere har stått for trakasseringen, at den har skjedd over tid og også overfor andre arbeidstakere, har etter ombudets oppfatning gitt universitetet en særlig oppfordring til å iverksette forebyggende tiltak mot slik trakassering, skriver ombudet i en uttalelse om saken.

Les også: Carlos opplevde diskriminering i 20 år

Bjurstrøm mener universitetet i større grad burde gjort de ansatte klar over varslingsrutinene og gi klart uttrykk for nulltoleranse for trakassering.

–⁠ I tillegg til ord og kommentarer som ble brukt overfor XXX («Christian» journ. anm) , har det ifølge rapporten fra universitetet også blitt brukt uttrykk som «guling», «kineser», og «kvinner bør holde seg på kjøkkenet». Etter ombudets syn må det på bakgrunn av trakasseringens omfang og en arbeidsstyrke preget av mangfold, kunne stilles krav om klarere regler for oppførsel og iverksettelse av holdningskampanjer. Slike tiltak kan ikke ombudet se at universitetet har iverksatt.

Les også: UiO-ansatte mener rasisme var en del av fleipete sjargong

Brøt loven: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm slår fast at Universitetet i Oslo brøt loven i rasisme-saken. Foto: Pressefoto
Brøt loven: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm slår fast at Universitetet i Oslo brøt loven i rasisme-saken. Foto: Pressefoto

Fikk ikke medhold

«Christian» mente at han ikke bare hadde blitt utsatt for rasistiske kommentarer, men at han også ble diskriminert og satt til andre arbeidsoppgaver enn sine kolleger.

I intervjuet med Universitas fortalte han at kollegene hadde satt ham til å utføre det de kalte for «negerarbeid». Han hadde derfor klaget universitetet inn på ytterligere to punkter (se faktaboks), men fikk ikke medhold.

OMOD-leder De Leon forteller at de vurderer å anke disse punktene.

Universitas har vært i kontakt med rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo, som ikke ønsker å kommentere saken før i neste uke.