Superskolefantasi: Trond Blindheim forestiller seg Westerdals og Høyskolen Kristiania som Norges første private universitet.
Superskolefantasi: Trond Blindheim forestiller seg Westerdals og Høyskolen Kristiania som Norges første private universitet.

Blindheim vil samle Westerdals og Høyskolen Kristiania i et gigantbygg

Dette er en del av planen om å bli Norges første private universitet.

Trond Blindheim er kjent som en mann med store idéer og visjoner. Når Universitas møter ham på rektorkontoret Oslo sentrum forteller han glødende om sine planer for Høyskolen Kristiania.

I januar fortalte avslørte drømmen om å gjøre skolen om til Norges første private universitet. I mars ble Westerdals Oslo ACT kjøpt opp. Nå planlegger han å flytte Kristiania og Westerdals inn i samme bygg.

Bakgrunn: Høyskolen Kristiania kjøper Westerdals

Skreddersydd skole

–⁠ Det er hensiktsmessig å være under ett tak når vi om tid og stunder skal bli et universitet. Vi har blitt store, og trenger nok 60 000 til 90 000 kvadratmeter. Hvis vi bygger helt nytt får vi det akkurat slik vi vil ha det, med skreddersøm etter våre behov.

Alt fra scenekunst, lydstudioer og forelesningsbaserte fag er det Blindheim mener bygget må kunne romme.

–⁠ Det sier seg selv at det blir vanskelig å finne et allerede eksisterende bygg, men det er jo kanskje en mulighet det og.

Slik forklarer Kristiania kjøpssummen

Drømmen om det private universitet

Det nye superbygget er en del av planen om å bli et privat universitet. Innen 2030 ønsker han at Høyskolen Kristiania skal være på terskelen av en universitetssøknad.

–⁠ Vi ønsker å bli det første private universitetet i Norge. Kristiania blir navnet på den nye skolen, men Westerdals-navnet skal være en del av helheten.

Helén Sophie Haugen i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) understreker at det er en vei fram dit. Fire doktorgradsstudier må på plass, i tillegg til at forskningen og utdanningen generelt må være på høyt internasjonalt nivå.

På veien mot universitetsstatus tar Blindheim gjerne med seg flere private høyskoler enn Westerdals. Spesielt de som ikke er institusjonsakkrediterte som høyskoler, det vil si at de ikke er godkjente høyskoler av NOKUT, er i rektorens sikte.

–⁠ Løsningen for dem er enten å kvalifisere for institusjonsakkrediteringen, eller å gå inn i en høyskole som har institusjonsakkreditering, sier Blindheim.

Har du lest? Rektor kaller tidligere NISS-studenter uetiske

Vil bli i sentrum

Ønsket om å bli værende i sentrum er viktig for Blindheim. Allikevel innrømmer han at de siste årenes vekst i både leie- og tomtepriser gjør at det kan bli utfordrende.

–⁠ Kan Høyskolen Kristiania på grunn av høye boligpriser ende opp i for eksempel Lillestrøm?

–⁠ Nå må du ikke skremme meg her. Jeg vil helst forbli i sentrum, slik som London School of Economics and Political Science er i London. Men ja, det er en motsetning mellom ønsket om å bygge nytt og ønsket om å bli i sentrum.

Salg av kronjuvelen aktuelt

Formuen til Høyskolen Kristiania ligger i selveide lokaler midt i Oslo sentrum. Den samme prisstigningen som gjør det utfordrende for høyskolen å finne nytt bygg, er også den som gjør at de har muligheten til å kunne finansiere et eventuelt nybygg.

–⁠ Vår formue ligger i tak, gulv og vegger. Salg av bygget vi eier i sentrum er kanskje en måte å del-finansiere en fremtidig samlokalisering på.

Direktøren er avventende

Solfrid Lind, administrerende direktør på Høyskolen Kristiania, er ikke like tydelig på flytteønsket som rektor Blindheim.

–⁠ Vi har på ingen måte bestemt at vi skal gjøre dette og hvordan det eventuelt skal løses, men det er i tilfelle snakk om et fem- til ti års perspektiv.

De siste årene har Westerdals, som nå er en del av Høyskolen Kristiania, bygget opp en merkevare knyttet til campussted Vulkan og Fjerdingen. Det risikerer å bli borte med hvis begge skolene skal i ett bygg.

–⁠ Vi må vurdere positive og negative verdier mot hverandre, men det er ingen tvil om at det vil være positivt for høyskolen om vi er på ett sted, avslutter direktøren.