Arkivfoto: Sara Nordby
Arkivfoto: Sara Nordby

Juspro­fessor om Statoil-avtalen: –⁠ Oppsikts­vek­kende

Den omstridte forskningsavtalen mellom Statoil og Universitetet i Oslo er full av klausuler som kan svekke UiO sin kontroll over egen forskning, mener UiO-professor.

–⁠ Det er flere ting i denne avtalen som er nokså oppsiktsvekkende. Den er veldig generell. Det står blant annet at Statoil har retten til å utnytte rapportene og bøkene som blir resultatet av forskningsarbeidet, sier Kåre Lilleholt, jusprofessor ved Universitetet i Oslo.

–⁠ Dette vil kunne hindre en forsker fra å publisere en artikkel i et internasjonalt tidsskrift som krever enerett.

Bakgrunn: Miljøbevegelsen skaper bred front mot Statoil-avtalen

Klønete formulert

Det er flere punkter i avtalen som har blitt kritisert siden den ble vedtatt i 2014. Mange reagerer på den vage formuleringen i kontrakten mellom de to partene.

Ett av punktene som har blitt mye diskutert er: «Der arbeid under denne avtalen muliggjør profilering i eksterne media, skal institusjonen arbeide aktivt for å gi positiv omtale av arbeidet».

Universitas' store miljørangering: Dette er miljøverstingene

–⁠ Jeg ser at dette kan tolkes som om vi forplikter oss til å kun snakke positivt om Statoil og avtalen, men slik er det ikke. Vi har ikke munnkurv. All forskning som så langt har blitt støttet av akademiaavtalen har vært helt åpen, og avtalen har ikke vært til hinder for at vi har kunnet forske fritt, presiserer dekan Morten Dæhlen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, som selv har kritisert Statoil for manglende satsning på fornybar energi.

Har du lest? Studentparlamentet på UiO krever miljørapport på fakultetene

Legger ikke bånd på UiO

I følge Lilleholt legger ikke dette noen bånd på UiO, men skjønner at flere tolker det slik.

–⁠ Den dagen universitetet er uenig, må de kunne si ifra. Dette er et klønete formulert punkt, men legger ingen band på Universitetet. Skjønner ikke hvorfor de har med dette i en slik avtale.