I finstasen: I toppen av studentpolitikken må man venne seg til pomp og prakt. Her fra grisefesten i 2013. Stormester Silje Andersen mottar en serenade under middagen. Foto: Eskil Wie
I finstasen: I toppen av studentpolitikken må man venne seg til pomp og prakt. Her fra grisefesten i 2013. Stormester Silje Andersen mottar en serenade under middagen. Foto: Eskil Wie

Slik klatrer du til topps i student­po­li­tikken

Universitas har kåret Oslos mektigste studenter. Men hva skal til for å bli en av dem?

Universitas' maktkåring, første del: Plass 30-21

Andre del: Plass 20-11

Tredje del: Plass 10-4

Oslos tre mektigste studenter: 3. plass, 2. plass og 1. plass

1. VÆR SNILL OG GREI

–⁠ Det er viktig å være godt likt. Du kan kjefte og være sint, men da får du ikke så mye til. Hvis jeg hadde kjeftet og hylt, tror jeg ikke jeg hadde fått så god tilgang, sier Aleksander Gjøsæter, tidligere leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT).

–⁠ Det er viktig med folk som er glade, byr på seg selv, smiler og lar andre bli kjent med dem på en litt annen måte en bare studentpolitikerrollen, mener Fam Karine Heer Aas, kommunikasjonsansvarlig i VT.

2. MEN OGSÅ LITT LUR

En annen studentleder mener en av de viktigste egenskapene for å få innflytelse er finesse.

–⁠ Vis ydmykhet, da fremstår du ikke som en trussel, men viser at du har et ønske om samarbeid og det beste for alle. Hvis du alltid pusher egen agenda og brauter virker du som en drittsekk, sier han.

3.GJERNE VELDIG UTADVENT

De mektigste studentpolitikerne er gode på mingling og smalltalk, mener en av studentpolitikkens mange pamper.

–⁠ Det å være litt ekstrovert er helt klart den viktigste egenskapen, sier hun.

4.MEN IKKE NACHSPIELETS KONGE

Men pass på! Bruker du for mye av tiden på fest, og for lite på sakspapirer, får du lite tillit.

–⁠ Ryktet ditt har noe å si. Hva folk har sett deg gjøre om kvelden på et seminar, hvis du er bare party party og vil hooke og kommer for sent på møter, mener Venstrealliansens Ingvild Høystad Stavem.

5. DU BØR KUNNE SNAKKE FOR DEG

–⁠ Karisma og taleevner går igjen. Det er også viktig å si noe klokt, men hvor mye etos du har er kanskje aller viktigst. De som taler høyt er de som lyttes mest til, særlig i VT, sier en aktiv studentpolitiker.

6. OG UNGDOMSPOLITIKERE KOMMER LANGT

–⁠ De med politisk skolering, politisk erfaring eller organisasjonserfaring, skiller seg klart ut. De som klarer å argumentere og stå på, og ikke gi seg, sier en kilde som tidligere satt i Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

–⁠ Det er en viss type folk som kommer langt. De er karismatiske og har hatt verv før. Det er overvekt av de predisponerte, jeg har inntrykk av det er mange som er født som tillitsvalgt og har holdt på hele tiden i ungdomspartier, sier en studentleder.

7. MEN HUSK AT DE VOKSNE BESTEMMER

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, mener rektoratet først og fremst forholder seg til de valgte studentrepresentantene. Han tror ikke den beste strategien for gjennomslag er å lenke seg fast til rektors kontor.

–⁠ De som gjør det blir sultne! sier Stølen og ler.