Inspektør: Viserektor ved Gøteborgs universitet, Staffan Edén, er leder for NOKUT-komiteen. Nå venter to dager med intensive møter og tøffe spørsmål for komitélederen.
Inspektør: Viserektor ved Gøteborgs universitet, Staffan Edén, er leder for NOKUT-komiteen. Nå venter to dager med intensive møter og tøffe spørsmål for komitélederen.

Denne svensken kan avgjøre HiOAs fremtid

Høgskolen i Oslo og Akershus håper å bli et universitet før studiestart neste høst. Denne komiteen kan imidlertid stikke kjepper i hjulene for universitetsdrømmen.

I våres sendte HiOA inn universitetssøknaden. Nå skal opplysningene ettergås. NOKUT er i dag og i morgen på besøk på campus for å faktasjekke påstandene til høyskolen.

Dersom høyskolen skal bli universitet, må rektor Curt Rice overbevise et team av saksbehandlere.

Staffan Edén, viserektor på Göteborgs universitet, er lederen for komiteén som skal ha møter med høyskoleledelsen og studentrepresentanter de neste dagene.

Bakgrunn: Nå søker HiOA om å bli universitet

Han forteller til Universitas at dette er en komplisert prosess som tar lang tid. Utover det holder han kortene svært tett til brystet.

–⁠ Det jeg kan si er at det er en svært interessant prosess.

NOKUT har samlet akademikertopper fra Norge og Sverige for å gå høyskolens universitetssøknad i sømmene. I tillegg skal det opprettes fire faggrupper som skal evaluere doktorgradsområdene som HiOA har presentert i søknaden.

Les også: Dette vil rektoren at universitetet skal hete

Må overbevise: Rektor Curt Rice er nødt til å overbevise komitéleder Staffan Edén om at HiOA har det som skal til for å bli et universitet. Arkivfoto.
Må overbevise: Rektor Curt Rice er nødt til å overbevise komitéleder Staffan Edén om at HiOA har det som skal til for å bli et universitet. Arkivfoto.

Nå venter to dager med lange og intensive møter, tøffe spørsmål og mye spenning.

Etterpå skal den sakkyndige komiteen levere sin rapport til NOKUT-styret der de vurderer om kriteriene er oppfylt. NOKUTs styre behandler så søknaden. Deretter sender HiOA søknaden til Kunnskapsdepartementet. Det er de som tilslutt bestemmer om høyskolen får universitetsdrømmen oppfylt.

Får høyskolen viljen sin endrer HiOA status til universitet før 1. august til neste år.

Hva mener du? Dette er argumentene for og mot universitetsstatus