KRITISK: Arbeidsrettsekspert Thomas Benson er kritisk til UiOs oppfølging av rasismeskandalen. Innfelt foto: Pressefoto, Arkivfoto: Adrian Nielsen
KRITISK: Arbeidsrettsekspert Thomas Benson er kritisk til UiOs oppfølging av rasismeskandalen. Innfelt foto: Pressefoto, Arkivfoto: Adrian Nielsen

Toppjurist om rasisme­skan­dalen: –⁠ Gjør meg fysisk kvalm

Universitas har fått tak i handlingsplanen til universitetet som skulle stoppe rasisme i Eiendomsavdelingen. Arbeidsrettsekspert Thomas Benson mener den ikke holder.

–⁠ Planen til UiO er altfor lite offensiv. Det å lage en halvårsplan er greit nok i et normalt tilfelle, men dette er noe av det mest ekstreme jeg har sett, sier Thomas Benson, arbeidsrettekspert og advokat i Angell Advokatfirma.

Tirsdag avslørte Universitas at flere ansatte i Eiendomsavdelingen til Universitetet i Oslo føler seg utsatt for rasisme og trakassering over lengre tid. Blant annet skal driftsleder «Christian» ha blitt kalt «neger», «svarting», «din jævla apekatt» og «driftsleder for negerarbeid».

Bakgrunn: Blindern-ansatte utsatt for grov rasisme av kolleger

I slutten av mai var blant annet eiendomsdirektør John Skogen, daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) Akhenaton Oddvar De Leon, driftsleder «Christian» og hovedverneombud Hege Lynne til stede på et møte.

Etter møtet ble det laget en handlingsplan for utvikling av arbeidsmiljøet (se faktaboks). Det er dette dokumentet Universitas har fått tak i og som Benson vurderer. Det skulle være løsningen etter at «Christian» og flere andre ansatte hadde varslet om arbeidsmiljøet over lengre tid.

Burde vært fanget opp

Benson mener at tiltakene UiO har gjennomført ikke tar høyde for hvor alvorlig situasjonen er, og mener at ledelsen burde handlet annerledes.

–⁠ Jeg har sett på tiltakene som UiO har gjort. Jeg synes de virker for standardiserte. Man burde gå raskere og mer effektivt til verks. Det ser veldig pent ut på papiret, men prosessen tar for lang tid. Denne saken burde vært fanget opp av ledelsen langt tidligere, sier han.

Å gjennomføre en faktaundersøkelse for å få all informasjon på bordet, mener Benson er det UiO burde gjort først. Og det han mener de burde gjøre nå.

–⁠ Gjennom en slik kartlegging ville du fått frem alle fakta i saken. Å gjennomføre en slik undersøkelse tar omtrent 14 dager og ville gitt et godt utgangspunkt for tiltak, sier han.

–⁠ Et grotesk uttrykk

Advokaten reagerer kraftig på avsløringene om tilstandene på Eiendomsavdelingen i Universitas.

–⁠ Ordet «negerarbeid» hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv. Det er et grotesk uttrykk, som gjør meg fysisk kvalm. Det er veldig farlig om slike ytringer ikke stoppes med mer aktive tiltak. De må slås hardt ned på, sier han.

Han viser til paragraf 4-3 i arbeidsmiljøloven, som blant annet setter følgende krav til det psykososiale arbeidsmiljøet:

 • Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
 • Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
 • Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
 • –⁠ Arbeidsmiljøloven § 4-3 regulerer psykososialt arbeidsmiljø. Det fremstår som ganske åpenbart at det her kan foreligge brudd på denne bestemmelsen.

  Uakseptabelt språk

  Eiendomsdirektør John Skogen svarer følgende på kommentarene til Benson i en e-post:

  –⁠ Vi deler advokatens synspunkter på at det ikke er plass til denne type språkbruk i arbeidslivet. Den konkrete enkeltsaken advokaten uttaler seg om kan jeg ikke kommentere da dette er en personalsak under behandling. For øvrig ønsker jeg å legge til at Universitetet i Oslo ikke aksepterer rasisme eller noen form for trakassering.

  –⁠ Kan føre til avskjedigelse

  UiO-rektor Ole Petter Ottersen skriver på sin Facebook-profil torsdag ettermiddag at universitetet ikke godtar rasisme.

  –⁠ Våre ansatte skal ikke oppleve noen form for rasisme eller trakassering på arbeidsplassen. På et universitet er nettopp toleranse, respekt og likeverd fundamentale verdier som må holdes i hevd. Rasistiske ytringer bryter med norsk lov og kan straffeforfølges. Denne typen ytringer kan føre til avskjedigelse.

  Han understreker at saken tas svært alvorlig.

  –⁠ I slike saker er vi opptatt av at det gjennomføres grundige undersøkelser og at det sikres en forsvarlig saksbehandling. La det være helt klart: Universitetet i Oslo godtar ikke rasisme, skriver han.